Opstapplan vir graduandi

Begin: Staan asseblief hier in die korrekte volgorde in ‘n ry. ʼn Personneelid sal bystand verleen.

  1. Stap met die trappe op en oorhandig jou kaartjie vir die plegtigheid aan die amptenaar.
  2. Die amptenaar sal jou naam uitlees.
  3. Stap na punt 3 en buig vooroor om die ‘tikkie’ op die kop te ontvang. Kyk effens na links vir jou eerste foto (maak seker dat jou hare nie oor die linkerkant van jou gesig hang nie).
  4. Stap na punt 4. Hou jou linkerhand uit sodat die band afgehaal kan word. Draai na die gehoor met jou rug na die amptenaar, wat die band oor jou skouers sal drapeer. Kyk effens na regs vir jou tweede foto.
  5. Stap met die trappe af. Aan die onderpunt sal jy jou koker met jou gradueringsdokumente ontvang. Keer asseblief na jou oorspronklike sitplek terug.

Wat om by die gradeplegtigheid te verwag: Klik HIER vir ’n demonstrasie.