Toewydingsplegtigheid by die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW)

Die FGGW-toewydingseremonie vind Maandag 5 Desember 2022 plaas.

Lokaal

Sportsaal, Tygerberg-studentesentrum, Tygerberg-kampus (beide oggend- en middagseremonies)

RSVP

’n Afsonderlike uitnodiging word aan u gestuur vir RSVP-doeleindes en om die besonderhede van u gaste te verskaf.

Seremonie 1

Voorgraadse Gesondheidswetenskappe-graduandi, asook HonsBSc Biokinetika-graduandi

 • Tydgleuf:
  08:00: Graduandi meld aan in die ingangsportaal van die Onderwysgebou (voor Lesingslokale 11 en 12). Graduandi word alfabeties ingedeel, asook per program. Vir reëlings om vlot te verloop word graduandi vriendelik versoek om betyds aan te meld.
  08:45 : Graduandi beweeg na die Tygerberg Sportsentrum binne programverband.
  09:25 : Graduandi neem sitplekke in by Tygerberg Sportsentrum.
  09:30 : Seremonie begin. Sluit asseblief na die seremonie by ons aan vir sjampanje en vrugtesap.
 • Formaat: Seremonie in persoon, ondersteun deur regstreekse stroomuitsending.
 • Gaste: Twee gaste per graduand.

Seremonie 2

Voorgraadse MBChB-graduandi

 • Tydgleuf:
  12:30: Graduandi meld aan in die ingangsportaal van die Onderwysgebou (voor Lesingslokale 11 en 12). Graduandi word alfabeties ingedeel, asook per program. Vir reëlings om vlot te verloop word graduandi vriendelik versoek om betyds aan te meld.
  13:30 : Graduandi beweeg na die Tygerberg Sportsentrum.
  14:25 : Graduandi neem sitplekke in by Tygerberg Sportsentrum.
  14:30 : Seremonie begin. Sluit asseblief na die seremonie by ons aan vir sjampanje en vrugtesap.
 • Formaat: Seremonie in persoon, ondersteun deur regstreekse stroomuitsending.
 • Gaste: Twee gaste per graad.

Korrekte spelling van u naam en van

Gaan asseblief die volgende op u studenteprofiel na:

 1. Dat u naam en van korrek gespel word.
 2. Dat u volle naam en van, volgens u ID-dokument, op u profiel verskyn (u toewydings- en graadsertifikate benodig volledige naam en van).
 3. Stuur ’n e-pos aan me Vanessa Joseph (vbj@sun.ac.za) vir enige regstellings. Heg ’n afskrif van u ID aan indien u naam/name se spelling reggestel moet word en/of ’n afskrif van u huweliksertifikaat indien u nooiensvan na u getroude van verander moet word.
 4. Sperdatum vir regstellings is Dinsdag 25 Oktober 2022.

Fotograwe

’n Amptelike fotograaf word vir die toewydingsplegtigheid gereël. Foto’s sal op die verhoog asook by die ondertekening van die belofteboek geneem word. Let daarop dat fotograwe wat deur gesinne gehuur word, ongelukkig nie geakkommodeer kan word nie. Daar sal ná die seremonie tyd wees vir gesinne en vriende om foto’s te neem.

Huur van akademiese drag

Akademiese drag is nodig vir die toewydingsplegtigheid op 5 Desember. U benodig ook die akademiese drag vir die gradeplegtigheid op 6 Desember.

Vul asseblief die PDF-dokument in en stuur dit direk aan Dippenaar & Reinecke. Die lokaal vir die versameling van u toga sal binnekort bevestig word.

Kontakbesonderhede

Tel: 012 343 2945/7
E-pos admin@diprei.com