​​

​​​​Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe – toewydingsplegtighede

’n Aanlyn toewydingsplegtigheid sal op Dinsdag 30 Maart om 10:30 vir voorgraadse programme van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe gehou word.

Verdere inligting sal direk aan die betrokke graduandi deurgegee word.

Kontakbesonderhede

Salot Hanekom – Kantoorkoördineerder: Kantoor van die Adjunkregistrateur (Tygerbergkampus) ​
 E-pos: tygstudentadmin@sun.ac.za ​