Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Welkom by die webwerf van die Sentrum vir Onderrig en Leer!​
Die hoofrol van die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) is om professionele leergeleenthede vir akademiese personeel te skep ter ondersteuning van hulle onderrigrol.  Om meer te lees oor ons visie en missie, kliek hier.  Indien u inligting benodig oor dienste vir studentekliek hier.

 

"ERT":  ​Onderrig, Leer en Assessering ondersteuning vir akademici gedurende COVID-19​​

Die aanvang van COVID-19 het ons genoodsaak om ons in-persoon interaksie met studente te vervang en voor te berei vir die implementering van “Emergency Remote Teaching, Learning and Assessment” (ERT).

Die doel van ERT is nie om ’n robuuste opvoedkundige ekosisteem te herskep nie, maar eerder om tydelike toegang tot onderrig en onderrrigondersteuning beskikbaar te stel op ’n wyse wat vinnig opgestel kan word en betroubare toegang kan verseker gedurende ’n nood- of krisistoestand (Hodges, Moore, Lockee, Trust & Bond, 2020 [vertaal]). ERT vereis die herdink en aanpassing van ons in-persoon O&L&A (Onderrig, Leer en Assessering) vir aanbieding via die SUNLearn platform. Die beginsels van goeie in-persoon O&L&A is steeds van toepassing in die aanlynomgewing – dit is slegs die modus van aanbieding wat verskil.

Die vertrekpunt van hierdie proses van aanpassing is die herdink van die uitkomste, assessering en leergeleenthede van u module vir die aanlynomgewing. Dit is belangrik om die aktiewe betrokkenheid van studente in die ontwerp in te sluit asook om studente aan te moedig om verantwoordelikheid vir hulle eie leer te neem. Hou dit eenvoudig, veral indien u ’n nuweling in die aanlyn O&L&A omgewing is.  

Gedurende die eerste semester is ’n reeks hulpbronne saamgestel om dosente en studente te begelei deur die aanpassing na ERT. ’n SUNLearn module vir dosente, “Lecturer Support for Online Teaching” is ontwikkel om u stap-vir-stap te ondersteun met die skuif van in-persoon O&L&A na die aanlynomgewing as deel van ERT.  U kan ook luister na die opnames van webinare wat voorheen aangebied is en beskikbaar gestel is op die SUNLearn Dosentesteun module​
of registreer vir een van die opkomemende webinars of besprekingsessies:  registreer vir diesulkes hier.  Kontak gerus ook die SOL adviseur in u Fakulteit om saam te dink oor die skuif en voorbereiding van u aanlynmodule.

Kontak ons gerus by 021 808 3717 of by sol@sun.ac.za. Ons sal op jou navraag reageer of jou verwys na die mees geskikte persoon of bron. ​

Wees versigtig en wees veilig!​


US Toekennings vir Uitnemende Onderrig 2020

Aansoeke word tans ingewag vir die Universiteit Stellenbosch Toekennings vir Uitnemende Onderrig 2020. 

Die toekennings erken onderrig van uitstaande meriete by die Universiteit Stellenbosch. Alle personeellede wat onderrig gee – sowel permanente as kontrakaanstellings – kom vir hierdie toekennings in aanmerking. 

Die toekennings word in twee kategorieë aangebied, naamlik Ontluikende Dosent en Uitgelese Dosent. ​

Klik hier vir meer inligting.  ​Vir navrae, kom gerus in aanraking met dr. Karin Cattell-Holden by kcattell@sun.ac.za.


Algemene inligting

​Vir 'n direkte skakel na ons Studenteterugvoer bladsy:  klik hier.
Vir meer inligting oor FINLO (FIRLT):  klik hier.​
Belangrike inlig​ting oor FINLO aansoeke vir 2020 klik hier.

US Onderriggenoot 2020
Dr. Margaret Blackie, Departement Chemie en Polimeerwetenskap, is met ingang 2020 as US Onderriggenoot
aangestel.

Dr M Blackie.jpgDr. Blackie is ’n senior lektor in die Departement Chemie en Polimeerwetenskap. Sy is in Januarie 2010 by die US aangestel. Sy het ’n PhD in sintetiese chemie aan die Universiteit van Kaapstad verwerf.

Dr. Blackie se navorsingsbelangstellings sluit in medisinale chemie, hoër onderwys en Jesuïete- (“Ignatian") spiritualiteit. Sy het akademiese artikels in al drie dissiplines gepubliseer. Sy gee klas en bied studieleiding aan nagraadse studente in beide chemie en teologie.

Haar belangstelling in onderwys het voortgevloei uit ʼn post-doktorale genootskap onder prof. Jenni Case in die Centre for Research in Engineering Education by die Universiteit van Kaapstad in 2009. Sy is tans betrokke by ʼn groot internasionale projek wat met studente in chemie en chemiese ingenieurswese in Suid-Afrika, die VK en die VSA deur hulle grade tred hou.

Dr. Blackie het ʼn onderriggenootskap van 2020 tot 2022. Die hoofdoel van haar navorsingsprojek is om akademiese personeel in “STEM"-dissiplines toegang te verleen tot die analitiese hulpbronne wat in die suite instrumente bekend as “Legitimation Code Theory" (“LCT") beskikbaar is.

Die US onderriggenootskappe bied voortreflike opvoeders en vakkundiges in onderrig en leer die geleentheid om meer dikwels vir volgehoue tydperke, en met verskillende vorme van ondersteuning, op aspekte van kurrikulumvernuwing, die verkenning van onderrig en leer, en die verspreiding van goeie onderrig- en leerpraktyk in departemente en fakulteite te fokus.

Om meer te lees or US se onderriggenootskappe asook akademici wat onderriggenootskappe aan die US voltooi het, klik hier.  Meer inligting oor die onderriggenootskappe is beskikbaar by Dr. Karin Cattell-Holden, kcattell@sun.ac.za of X 3074. ​

​ 

Vir meer inligting oor SOL projekte en aktiwiteite van vorige jare, klik asseblief op die skakel onder:

US AvOL Konferensie 2019
PRONTAK 2019
US ​Toekennings vir Uitnemende Onderrig 2019
Auxin 2019
Oorsig van SOL geleenthede in 2018
SOL gemeenskapsprojek

  
  
Description
  
  
  
  
Afdeling vir Leer-http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/PublishingImages/Navigation%20block%20images/T%26L%20Enhancement.jpg
en Onderrigverryking
http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/Pages/default.aspxIn page navigation
Taalsentrumhttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/PublishingImages/Navigation%20block%20images/iconTaalsentrum_logo.jpg
http://www0.sun.ac.za/taalsentrum/In page navigation
 Sentrum vir Leertegnologiehttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/PublishingImages/Navigation%20block%20images/CLT%20logo.jpg
http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/learning-technologies/Pages/default.aspxIn page navigation
Sentrum vir Akademiese Beplanning http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/PublishingImages/Navigation%20block%20images/T%26L%20Enhancement.jpg
en Gehalteversekering
http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/APQ/Pages/Home.aspxIn page navigation