Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Welkom by die die Sentrum vir Onderrig en L​​e​​​er!​

Die hoofrol van die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) is om professionele leergeleenthede vir akademiese personeel te skep ter ondersteuning van hulle onderrigrol.  


SOL erken alle US akademici:
Kersgroete.jpg


"ERT": ​Onderrig, Leer en Assessering ondersteuning vir akademici gedurende COVID-19​​​​​

Die aanvang van COVID-19 het ons genoodsaak om ons in-persoon interaksie met studente te vervang en voor te berei vir die implementering van “Emergency Remote Teachin​​g, Learning and Assessment” (ERT).

​Die doel van ERT is nie om ’n robuuste opvoedkundige ekosisteem te herskep nie, maar eerder om tydelike toegang tot onderrig en onderrrigondersteuning beskikbaar te stel op ’n wyse wat vinnig opgestel kan word en betroubare toegang kan verseker gedurende ’n nood- of krisistoestand (Hodges, Moore, Lockee, Trust & Bond, 2020 [vertaal]). ERT vereis die herdink en aanpassing van ons in-persoon O&L&A (Onderrig, Leer en Assessering) vir aanbieding via die SUNLearn platform. Die beginsels van goeie in-persoon O&L&A is steeds van toepassing in die aanlynomgewing – dit is slegs die modus van aanbieding wat verskil.

Die vertrekpunt van hierdie proses van aanpassing is die herdink van die uitkomste, assessering en leergeleenthede van u module vir die aanlynomgewing. Dit is belangrik om die aktiewe betrokkenheid van studente in die ontwerp in te sluit asook om studente aan te moedig om verantwoordelikheid vir hulle eie leer te neem. Hou dit eenvoudig, veral indien u ’n nuweling in die aanlyn O&L&A omgewing is.  

Gedurende die eerste semester is ’n reeks hulpbronne saamgestel om​ dosente en studente te begelei deur die aanpassing na ERT. ’n SUNLearn module vir dosente, “Lecturer Support for Online Teaching” is ontwikkel om u stap-vir-stap te ondersteun met die skuif van in-persoon O&L&A na die aanlynomgewing as deel van ERT.  U kan ook luister na die opnames van webinare wat voorheen aangebied is en beskikbaar gestel is op die SUNLearn Dosentesteun module​.​

In 'n poging om US-dosente in hulle onderrigfunksie te ondersteun, is die DeLTA-proses en hulpbron (Design ing Learning, Teaching and Assessment of die Ontwerp van Leer, Onderrig en Assessering proses) gekonseptualiseer en opgestel. Die titel van die proses is die akroniem (DeLTA), maar Delta is ook die wiskundige simbool vir verandering wat as Δ geskryf kan word. Die doel van die proses kan dus uitgedruk word as:  om as 'n gids vir die bewerkstelling van verandering in Onderrig en Leer aan die US te dien.  Die DeLTA-proses is aangepas vir die "ERT"-omgewing, en is beskikbaar hier.

​Gedurende die webinare oor aanlyn-assessering is voorbeelde van innoverende assesseringsbenaderings en metodes ten toon gestel.  Hierdie voorbeelde is beskikbaar op die  Lecturer Support for Teaching Online SUNLearn module.  U is welkom om die dosente wat genoem word in elke gevallestudie te kontak indien u die voorbeeld in meer detail wil bespreek.  Klik hier om die voorbeelde te sien.

Kontak gerus die SOL adviseur in u Fakulteit om saam te dink oor die skuif en voorbereiding van u aanlynmodule. U kan ons ook kontak by 021 808 3717 of by sol@sun.ac.za. Ons sal op u navraag reageer of ​verwys na die mees geskikte persoon of bron. ​

​​Wees versigtig en wees veilig!​​

  
  
Description
  
  
  
  
Afdeling vir Leer-http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/PublishingImages/Navigation%20block%20images/LTE.jpg
en Onderrigverryking
http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/Pages/default.aspxIn page navigation
Taalsentrumhttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/PublishingImages/Navigation%20block%20images/LC2.jpg
http://www0.sun.ac.za/taalsentrum/In page navigation
 Sentrum vir Leertegnologiehttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/PublishingImages/Navigation%20block%20images/CLT%20logo.jpg
http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/learning-technologies/Pages/default.aspxIn page navigation
Sentrum vir Akademiese Beplanning http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/PublishingImages/Navigation%20block%20images/CAP.jpg
en Gehalteversekering
http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/APQ/Pages/Home.aspxIn page navigation
​​​​
US Onderriggenoot 2020​​​​

Dr. Margaret Blackie, Departement Chemie en Polimeerwetenskap, is met ingang 2020 as US Onderriggenoot aangestel.

Dr. Blackie is ’n senior lektor in die Departement Chemie en Polimeerwetenskap. Sy is in Januarie 2010 by die US aangestel. Sy het ’n PhD in sintetiese chemie aan die Universiteit van Kaapstad verwerf.

​ ​

​ ​​
​​​​​​​


US Toekennings vir Uitnemende Onderrig 2020

Aansoeke word tans ingewag vir die Universiteit Stellenbosch Toekennings vir Uitnemende Onderrig 2020.

Die toekennings erken onderrig van uitstaande meriete by die Universiteit Stellenbosch. Alle personeellede wat onderrig gee – sowel permanente as kontrakaanstellings – kom vir hierdie toekennings in aanmerking.

Die toekennings word in twee kategorieë aangebied, naamlik Ontluikende Dosent en Uitgelese Dosent.

Klik hier vir meer inligting.  ​Vir navrae, kom gerus in aanraking met dr. Karin Cattell-Holden by kcattell@sun.ac.za.​​