Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

AvOL Konferensie

Hierdie konferensie is gefokus daarop om alle aspekte van onderrig en leer aan die US in 'n oop, ondersteunende en intellektueel stimulerende atmosfeer aan te spreek. Dit verskaf 'n platform vir akademici om:

  • beste praktyke, navorsingsbevindinge en innoverende idees oor onderrig en leer te deel;
  • oor onderrig- en leermetodes, tendense en doelwitte in die huidige konteks te besin en te debatteer; en
  • onderrig en leer te vier.

Hierdie konferensie is 'n interne konferensie vir Universiteit Stellenbosch-personeel.

Klik asseblief hier om die AvOL-webwerf te besoek.

Kontakpersoon:  Claudia Swart (claudias2@sun.ac.za)


Vorige AvOL wenners:  Beste aanbieding

2017
McKa
y, M
Titel:​ Inhabiting a more ambiguous self : Using discomfort to explore issues of social justice SOLT17-425.jpg
2016
Van Schalkwyk, S.; Blitz, J.; Conradie, H.; Fish, T.; Kok, N.; Van Heerden, B.; De Villiers, M.; 
Titel:  Towards an evidence-based framework for clinical training on a rural platform:  The outcome of a five-year longitudinal mixed methods study

SoTL 2016 van Schalkwyk.jpg
2015​
Plastow, N.; Van Niekerk, L.; De Klerk, S.; Bester, J.; Vlok, B.; Jacobs Nzuzi Kuabi, L.; Cloete, L.; Fredericks, J.; Coetzee, Z.; Sheik Ismail A
Titel:  Embedding Graduate Attributes into Curriculum Development in the First Year of an Occupational Therapy Program
SoTL 2015 Plastow.jpg

2014

Bernard, T
Titel:  Using CBI, SFL and CEAP to integrate content and language learning in a higher education context

SoTL 2014 Bernard.jpg 


 

​2012
Nieuwoudt, L
Titel:  Economics' adventure into the land of collaborative, problem based learning ... part 1

sotl12-1296.jpg

2011
Lutz, M
Titel:  Using Cell Phones and Peer Instruction to enhance Unverstanding and Learning of Chemistry in Large Firty-year classesSoTL 2011 Lutz.jpg

2010​
Dempers, J.; Janse van Rensburg, M.; Verster, J.; Bezuidenhout, J
Titel:  "Hey Trantino, show me your pituitary!"

SoTL 2010 Dempers.jpg