Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

 

US Onderrigtoekennings 2022http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9533US Onderrigtoekennings 2022Dr Karin Cattell-Holden<p>​<span style="text-align:justify;">Die jaarlikse Universiteit Stellenbosch (US) Onderrigtoekennings erken en beloon voortreflike onderrig aan die Universiteit. Die toekennings word in drie kategorieë verleen, naamlik </span><em style="text-align:justify;">Toonaangewende Onderwysvakkundige</em><span style="text-align:justify;">, </span><em style="text-align:justify;">Vakkundige Opvoeder</em><span style="text-align:justify;"> en </span><em style="text-align:justify;">Onderrigsamewerking</em><span style="text-align:justify;">.*</span></p><p style="text-align:justify;">Die ontvangers van die Onderrigtoekennings 2022 is soos volg:</p><ol><li>Prof Faadiel Essop (Sentrum vir Kardiometaboliese Navorsing in Afrika (CARMA), Afdeling Geneeskundige Fisiologie, BMRI, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe) (Kategorie: <em>Toonaangewende Onderwysvakkundige</em>)</li><li>Prof Herman Kamper (Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese, Fakulteit Ingenieurswese) (Kategorie: <em>Vakkundige Opvoeder</em>)</li><li>Me Mareli Rossouw (Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe) (Kategorie: <em>Vakkundige Opvoeder</em>)<br><br>Geen toekenning is in die kategorie <em>Onderrigsamewerking </em>verleen nie.</li></ol><p style="text-align:justify;"><strong>Prof Faadiel Essop</strong> is 'n professor in die Afdeling Geneeskundige Fisiologie (Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe). Hy is ook die direkteur (en medestigter) van die Universiteit Stellenbosch se Sentrum vir Kardiometaboliese Navorsing in Afrika (CARMA). Hy is 'n Fulbright-genoot en beskik oor 'n B2-gradering van die Nasionale Navorsingstigting. Prof Essop se navorsing handel hoofsaaklik oor a) die uitwerking van chroniese stres op die aanvang van kardiometaboliese siekte, en b) die ontwikkeling van MIV-verwante kardiovaskulêre siekte. Hy het in 2021 die Fisiologievereniging van Suider-Afrika se gesogte toekenning vir lewenslange loopbaanprestasie ontvang as “gevestigde fisioloog wat oor 'n lang tydperk bewys gelewer het van volgehoue navorsingsuitnemendheid". Prof Essop het in 2018 ook 'n US Onderrigtoekenning (in die kategorie <em>Vakkundige Opvoeder</em>) ontvang en het in 2022 'n genoot van die nasionale program vir die bevordering van universiteitsonderrig (TAU) geword.</p><p style="text-align:justify;">Prof Essop se <strong>onderrigfilosofie</strong> draai om 'n studentegerigte benadering wat die implementering van innoverende praktyke vir aktiewe leer vereis. Sy filosofie lê ook sterk klem op egtheid – nie net ten opsigte van wat die dosent na die klaskamer bring nie, maar ook die bevordering van ware, outentieke leer wat gepas is vir die werklike, komplekse wêreld. So 'n transformerende ervaring stel studente in staat om kritiese burgers en afgeronde beroepslui met meer deernis en empatie te word. Sulke studente kan as agente vir verandering optree terwyl hulle hedendaagse (en toekomstige) gesondheidsverwante uitdagings die hoof bied.</p><p style="text-align:justify;"><strong>Prof Herman Kamper</strong> is 'n medeprofessor en nagraadse koördineerder in die Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese, Fakulteit Ingenieurswese. Hy is 'n professionele ingenieur wat by die Ingenieursraad van Suid-Afrika (ECSA) geregistreer is en het 'n Y1-gradering van die Nasionale Navorsingstigting ontvang. Prof Kamper is in 2019 as die Fakulteit Ingenieurswese se ontluikende navorser van die jaar aangewys en het in 2022 die internasionale Instituut vir Elektriese en Elektroniese Ingenieurs (IEEE) se prys vir uitmuntende beoordelaar vir die Internasionale Konferensie oor Akoestiek, Spraak en Seinverwerking (ICASSP) ontvang. Boonop is hy die medestigter en organiseerder van die seminaarreeks en gespreksforum Matiesmasjienleer (MML).</p><p style="text-align:justify;">Prof Kamper se <strong>onderrigfilosofie </strong>is daarop gerig om studente die drempelkonsepte in sy kursus te help verstaan en hulle die vaardighede te leer om hierdie konsepte op werklike probleme toe te pas. Dít bereik hy deur:</p><p style="text-align:justify;">a) studente se geesdrif aan te wakker sodat hulle graag meer oor die vakinhoud wil leer;</p><p style="text-align:justify;">b) studente konteks te gee sodat hulle die groter prentjie verstaan; en</p><p style="text-align:justify;">c) studente toe te rus om hulle eie kennis te bou deur hulle te wys waar hulle die nodige hulpbronne kan kry en hoe om dit te gebruik.</p><p style="text-align:justify;"><strong>Me Mareli Rossouw</strong> is 'n dosent in Finansiële Rekeningkunde in die Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe. Sy is 'n lid van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAICA) se bestepraktykgemeenskap oor kritiese denke en dien sedert 2020 as 'n nasiener vir SAICA se aanvanklike vaardigheidstoets (ITC). Sy is al vier keer deur haar eerstejaarstudente benoem as die dosent wat die grootste positiewe invloed op hulle akademiese prestasie gehad het. Boonop het haar studente haar in 2020 as die beste aanlyn dosent (voorgraads) aangewys. Me Rossouw is 'n lid van die EBW Fakulteit se hertoelatingskomitee en tree sedert 2013 as 'n Thuthuka-dosentmentor op.</p><p style="text-align:justify;">Me Rossouw se <strong>onderrigfilosofie</strong> is gegrond op vertroue, persoonlike ontwikkeling, passie en kritiese denke. Sy glo dat:</p><ul><li>leer sal plaasvind as studente glo in die leerreis en in die egtheid van die inhoud wat aangebied word, wat op sy beurt tot vertroue lei;<br></li><li>onderrig studente persoonlik én as leerders laat ontwikkel – sy gebruik assessering om verdere ontwikkeling aan te moedig;</li><li>onderrig studente in hulle leer moet motiveer en aanmoedig, wat sy probeer bereik deur self passievol en entoesiasties te wees; en</li><li>onderrig studente anders moet laat dink oor die werk wat hulle leer, en daarom moedig sy kritiese denke aan. </li></ul><p style="text-align:justify;">Die Sentrum vir Onderrig en Leer wens graag hierdie drie dosente geluk met hulle prestasie en met hulle toewyding aan hulle onderrig én hulle studente se leer. Hulle sal hulle toekennings by 'n onderrig- en leerviering op 2 Maart 2023 ontvang. </p><p style="text-align:justify;">Vir navrae oor die US Onderrigtoekennings, kontak dr Karin Cattell-Holden by <a href="mailto:kcattell@sun.ac.za">kcattell@sun.ac.za</a>.</p><p style="text-align:justify;">Op die foto's bo is (van links na regs) prof Faadiel Essop, me Mareli Rossouw en prof Herman Kamper.</p><p style="text-align:justify;">Die toekenning vir <strong><em>vakkundige opvoeder</em></strong> word verleen aan dosente wat nadenkende praktisyns is, uit opvoedkundige literatuur put om oor hulle onderrigpraktyk en professionele groei na te dink, en ook verder beweeg as persoonlike besinning na waarneming en portuurbeoordeling van hulle onderrig (<em>Onderrig- en Leerbeleid</em>, 2018:4-5).</p><p style="text-align:justify;">Die toekenning vir <strong><em>toonaangewende onderwysvakkundige</em></strong> gaan aan dosente wat vakkundige opvoeders is, deur publikasie tot bestaande onderrig- en leerkennis bydra, en institusionele, nasionale en internasionale leierskap op die gebied van onderrigpraktyk bied (<em>Onderrig- en Leerbeleid</em>, 2018:5).</p><p style="text-align:justify;">Die toekenning vir <strong><em>onderrigsamewerking</em></strong> word verleen aan 'n groep van twee of meer akademici van dieselfde departement of verskillende departemente/fakulteite wat oor 'n onafgebroke tydperk saamgewerk het om 'n module, program of ander onderrigverwante projek (soos kurrikulumvernuwing) te ontwerp, te ontwikkel en te implementeer. Die module/program/projek moet ten tyde van die aansoek reeds minstens twee jaar in die implementeringsfase wees.<br></p><p><br></p>
Die herverbeelding van assessering vir ʼn transformerende studente-ervaring by die 2022 US AvOL-konferensiehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9483Die herverbeelding van assessering vir ʼn transformerende studente-ervaring by die 2022 US AvOL-konferensieDr Anthea H M Jacobs<p style="text-align:justify;">​Vanjaar was die vyftiende aanbieding van die Universiteit Stellenbosch (US) se Akademieskap van Onderrig en Leer-konferensie (AvOL-). Die tema vir vanjaar se konferensie was “Assessering tel. Assesseringskultuur en -praktyke in heroënskou vir ʼn transformerende studente-ervaring". </p><p style="text-align:justify;">Elke jaar bied die AvOL-konferensie ʼn platform aan akademici om hulle onderrig- en leerpraktyke en navorsing te deel en te vier. Dit poog ook om alle aspekte van onderrig en leer aan die Universiteit in ʼn oop, ondersteunende en intellektueel stimulerende atmosfeer aan te pak. Akademici en leerkragte uit verskillende fakulteite aan die US kry die geleentheid om hulle navorsing, innovasies en besinnings aan te bied, mekaar op te voed en ontluikende akademici by die geleentheid, wat jaarliks deur die Afdeling vir Leer- en Onderrigverryking gereël word, te besiel. Vanjaar het die konferensie in hibridiese formaat plaasgevind, met vooraf werksessies in persoon by die Devon Valley-hotel, en die res van die konferensie-aanbiedings aanlyn op MS Teams. Die konferensie is deur 231 geregistreerde deelnemers bygewoon en 77 opsommings is vir die verskillende aanbiedingsbane voorgelê. </p><p style="text-align:justify;">In die openingsrede van die konferensie het die Adjunkvisekanselier: Leer en Onderrig, professor Deresh Ramjugernath, verwys na die behoefte dat die US as instelling verby die idee van leer en onderrig per se moet kyk, en waarlik oor leer, onderrig en assessering moet praat. Professor Ramjugernath het voorgestel dat die naam van die konferensie dalk verander moet word na die Akademieskap van Leer, Onderrig en Assessering-konferensie. Nog ʼn kernverwysing in professor Ramjugernath se toespraak was die idee van ʼn “transformerende studente-ervaring". As een van die strategiese temas van die Universiteit, is dit volgens hom belangrik om te onthou dat dit nie net op studente van toepassing is nie, maar ook op dosente. Dit is ʼn transformerende reis vir almal wat by leer, onderrig en assessering betrokke is. </p><p style="text-align:justify;">Een van die hoogtepunte van vanjaar se konferensie was die programrede deur professor Paul Ashwin, Professor van Hoër Onderwys en Hoof van die Departement Onderwysnavorsing aan die Universiteit van Lancaster in die Verenigde Koninkryk (VK). Die onderwerp van professor Ashwin se toespraak was “Die rol van assessering in ʼn transformerende universiteitsopvoeding". Professor Ashwin het voorgestel dat sterker opvoedkundige argumente vir die mag van ʼn universiteitsopleiding ontwikkel moet word, wat verduidelik waarom akademiese kennis kragtig is en waartoe dit studente in staat stel. Hy het voorts aangevoer dat assessering daarop gefokus moet wees om studente se betrokkenheid by kragtige kennis en hulle vermoë om hierdie kennis in die wêreld te gebruik, te evalueer. </p><p style="text-align:justify;">Ander hoogtepunte van die konferensie was ʼn hoofsprekerspaneel en ʼn afsluitingspaneel. Die onderwerp van die afsluitingspaneel was “Die toekoms van assessering aan die US: Van vrees vir mislukking na die vreugde van leer". Die sessie is gekenmerk deur lewendige groepsbesprekings. Gedurende die hoofsprekerspaneel se bespreking van die onderwerp “Hoe assesseringspraktyke verander kan word om ʼn transformerende studente-ervaring te steun", kon afgevaardigdes luister na insette deur drie verskillende paneellede, wat die internasionale, nasionale en institusionele konteks verteenwoordig het. Professor Lan Yang van die Opvoedkunde-universiteit van Hong Kong het gepraat oor die belangrikheid van die terugvoer-oriëntasies van studente en dosente. Professor Francois Cilliers van die Universiteit van Kaapstad het die konferensiegangers daaraan herinner om “aktiewe eienaars" van assessering te wees, eerder as “passiewe ontvangers". Die derde lid van die paneel, professor Richard Stevens van die US, het die Regsfakulteit se inisiatiewe vir die verbetering van assesseringspraktyke gedeel. </p><p style="text-align:justify;">Die konferensie het op ʼn hoogtepunt geëindig met die aankondiging van die beste aanbiedings. Die volgende referate is as die beste in verskillende kategorieë aangewys:</p><ul><li>Navorsingsbaan: “Na ʼn raamwerk vir die ontwikkeling van spanwerkvaardighede by rekeningkundestudente" – deur Riana Goosen en Gretha Steenkamp (Skool vir Rekeningkunde)</li><li>Innovasiebaan: “Die onderrig van identiteitskonstruksie in akademiese tekste deur middel van modaliteit en visuele hulpmiddels" – deur Taryn Bernard (FLSW)</li><li>Afgevaardigdes se keuse: “Om Afrika in die klaskamer in te bring" – deur Patricia Zweig (FLSW – Navorsingsalliansie vir Ramp- en Risikovermindering)</li><li>Beste PRONTAK-plakkaat (soos deur die afgevaardigdes gestem): “Van uitstel, kom afstel" deur Melissa Botha, Kerotse Kekana en Sabrina Matthee (EBW) </li></ul><p style="text-align:justify;">Al die konferensie-sessies en -aanbiedings is opgeneem en is beskikbaar in die <a href="https://teams.microsoft.com/l/team/19:YfkBelNqDtdOSe19464CGImC9ywsSsAZnH78B8bP75M1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f6673db9-c632-4523-b5de-609f9438b4fd&tenantId=a6fa3b03-0a3c-4258-8433-a120dffcd348" target="_blank"><strong class="ms-rteThemeForeColor-9-5">AvOL 2022 Konferensie Team</strong></a>. Besoek ook die webwerf van die konferensie by <a href="https://www0.sun.ac.za/sotl/" target="_blank"><strong class="ms-rteThemeForeColor-9-5">https://www0.sun.ac.za/sotl/</strong></a> vir meer inligting oor die konferensieprogram en toegang tot opsommings van al die aanbiedings. <br></p>
Opvoedkunde Fakulteit Webinaar oor Onderrig en Leer: 13 Oktober 2022http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9476Opvoedkunde Fakulteit Webinaar oor Onderrig en Leer: 13 Oktober 2022Dr Anthea H M Jacobs<p style="text-align:justify;">​Die Vise-Dekaan (Onderrig en Leer) van die Opvoedkunde Fakulteit, Professor Michael le Cordeur, het onlangs 'n meningstuk gepubliseer in <em>The Daily Maverick</em> (18 Julie 2022) getitel “We need a curriculum overhaul to equip young people for the workplace of the future". In daaropvolgende besprekings het die vraag ontstaan, “Waar begin ons met hierdie groot taak?" Daar was instemming dat 'n goeie beginpunt vir die bespreking die organisasie van 'n aanlyn onderrig- en leer-webinaar sou wees, met die gebruik van “toekomsdenke" en program-hernuwing as vertrekpunte. Die webinaar het plaasgevind op 13 Oktober en die geleentheid word hieronder kortliks opgesom.<strong> </strong></p><h3>Onderw​​erp</h3><p style="text-align:justify;"> “2032 – alternatiewe toekomste van onderrig, leer en assessering"<strong> </strong></p><h3>Aanbieder</h3><p style="text-align:justify;">Doris Viljoen<br></p><p style="text-align:justify;">Die aanbieder het haar praatjie afgeskop met die volgende aanhaling van Jerome Glenn: “Ons gaan altyd die onbekende instap – maar ons hoef dit nie onkundig te doen nie". </p><p style="text-align:justify;">Gedagtig aan hoe die verskillende globale verskuiwings en neigings in opvoedkunde ons raak as individue, as 'n fakulteit of samelewing, is die vraag of gegradueerdes gelewer deur die Opvoedkunde Fakulteit in staat sal wees om te funksioneer as opvoeders en fasiliteerders van leer in die wêreld van werk in 2032? Dit is hoe Doris Viljoen, Direkteur van die Instituut vir Toekomsnavorsing aan die Universiteit Stellenbosch Bestuurskool die probleem gestel het in haar toespraak. </p><p style="text-align:justify;">One of the biggest global changes currently facing academics and those trying to shape the face of teaching, learning, and assessment is the nature of human knowledge and how humans access it. </p><p style="text-align:justify;">Een van die grootste uitdagings wêreldwyd vir akademici en diegene wat die gesig van onderwys, leer, en assessering probeer vorm, is die aard van menslike kennis en hoe mense daartoe toegang kry. Die gemak waarmee die mens nou in staat is om digitaal en afstandelike toegang te kry tot massiewe hoeveelhede inligting, gekoppel met die groeiende verwagting om in staat te wees om jou ondervinding te hiper-verpersoonlik, vereis vloeibaarheid in ons verhouding-betrokkenheid by belanghebbers, soos ons (as akademici) die mede-skepping van kennis fasiliteer deur verskeie vorms van samewerking met studente en eweknieë. Op hierdie wyse kan ons begin om te voldoen aan die veranderende en unieke behoeftes van ons studente sodat hulle in staat is om sin te maak van onderrig, leer en assessering. Tydens die praatjie het me. Viljoen sommige van die uitdagende realiteite genoem wat Suid-Afrikaners in die gesig staar, soos pogings om die <a href="https://dashboards.sdgindex.org/profiles/south-africa" target="_blank">17 volhoubare ontwikkelingsdoelwitte</a> te bereik, wat nie geïgnoreer kan word wanneer studente se strewe na verdere opvoeding in ag geneem word nie. Sy het ook verwys na Suid-Afrikaners se veerkragtigheid, ratsheid en vermoë om te funksioneer in komplekse omgewings as sterkpunte waarop staatgemaak kan word in die ewig veranderende landskap van onderrig, leer en assessering. </p><p style="text-align:justify;">Me. Viljoen het haar aanbieding afgesluit deur ons te herinner om altyd nuuskierig te bly, om diverse of ongunstige opinies te soek, en om gewillig te wees om die onbekende binne te tree deur nuwe idees te omhels en deur nuwe koerse in te slaan ten spyte van die vele onsekerhede wat op ons wag. Tydens die bespreking daarna, het een van die aanwesiges gevra wat die toekoms inhou vir onderwysers in 'n toenemende post-menslike, tegnologie-gedrewe wêreld wat ook onderwyser-tekorte verwag teen 2030. In reaksie het me. Viljoen aangedui dat die geprojekteerde onderwyser-tekorte bereken word gebaseer op ons huidige begrip van wat 'n klaskamer of skool of onderwyser is. Ons moet egter ontvanklik wees vir verandering en alternatiewe onderrig- en leer-moontlikhede en geleenthede oorweeg in samewerking met mede-praktisyns van hoër onderrig terwyl ons beplan vir die toekoms. </p><p style="text-align:justify;">Die seminaar is bygewoon deur 20 personeellede van die Opvoedkunde Fakulteit, en daar was lewendige betrokkenheid by die MS Teams-vergadering se kletsfunksie. In die woorde van een van die deelnemers het die aanbieding “baie waardevolle, insigryke inligting gebied wat 'n mens tot nadenke stem oor die toekoms van die opvoedkunde." </p><p>Die opname van hierdie webinaar is <a href="https://stellenbosch-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jacobsa_sun_ac_za/EfM2DFaGNcBLvzgYgliZqU4BMVdUP4tQdcxJxYpMRhHtlQ?e=bPtb72" target="_blank"><strong class="ms-rteThemeForeColor-9-5" style="">hier</strong></a> beskikbaar. <br></p><p><br></p>
Aktiewe terugvoer: Navorsingseminaar oor onderrig, leer en assesseringhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9366Aktiewe terugvoer: Navorsingseminaar oor onderrig, leer en assesseringCentre for Teaching and Learning (CTL)<p style="text-align:justify;">Die <strong>Universiteit Stellenbosch (US) se onderriggenote</strong> en die <strong>Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) </strong>het op 25 Augustus 2022 'n aanlyn navorsingseminaar vir die akademiese gemeenskap van die US aangebied. Die onderwerp was aktiewe terugvoer, d.w.s. waar studente hulle eie terugvoer skep. </p><p style="text-align:justify;">Die aanbieders was prof David Nicol en Suzanne McCallum van die Adam Smith-bestuurskool aan die Universiteit van Glasgow. Nicol en McCallum is navorsingsmedewerkers oor die onderwerp en het hulle bevindinge al wyd gepubliseer.  </p><p style="text-align:justify;">Die seminaar het gehandel oor die krag van vergelyking om studente van hulle eie, innerlike terugvoer bewus te maak en sodoende ook hulle wilsbesef (<em>sense of agency</em>) te ontwikkel. Wanneer studente terugvoerkommentaar van 'n dosent ontvang, word daar van hulle verwag om daardie kommentaar met hulle werk te vergelyk, en lei sodanige vergelyking (hopelik) tot nuwe begrip. Volgens hierdie benadering voorsien dosente dus kommentaar op studente se werk, en skep studente dan (innerlike) terugvoer. Maar gestel studente word gevra om hulle werk te vergelyk met ander inligting as dosente se terugvoer, soos met 'n handboek, video, diagram, vaktydskrifartikel, rubriek, of 'n kombinasie daarvan? Navorsing deur Nicol en McCallum toon dat wanneer studente doelbewus aangespoor word om dít te doen én om hulle innerlike terugvoer uitdruklik te maak (soos deur dit op skrif te stel), dit merkwaardige gevolge het. Hierdie metode verdiep en verbreed nie net studente se leer nie, maar ontwikkel veral ook hulle vermoë om hulle eie leer te reël – iets waarna die meeste hoëronderwysprogramme streef. Daarbenewens stel dit dosente in staat om terugvoer aan alle studente uit te brei sonder dat die dosent se werklas toeneem. </p><p style="text-align:justify;">Nicol het seminaargangers aan die denke agter die metode bekend gestel, en McCallum het die praktiese implementering daarvan aan die hand van 'n aantal dissiplinêre voorbeelde gedemonstreer. Dit was duidelik dat wanneer studente hulle eie terugvoer skep, dit hulle in staat stel om hulle leer na nuwe kontekste oor te dra. Aktiewe terugvoer hou dus direk verband met leergerigte onderrig.</p><p style="text-align:justify;">Deelnemers kon deur die hele seminaar met die aanbieders in gesprek tree en die moontlike toepassing van aktiewe terugvoer in hulle eie modules verken. Hulle is ook genooi om dié metode verder saam met Nicol en McCallum te ondersoek.</p><p style="text-align:left;">Verdere inligting oor onderskeidelik David Nicol en Suzanne McCallum is te kry by <a href="http://www.davidnicol.net/" target="_blank">www.davidnicol.net</a> en <a href="https://www.gla.ac.uk/schools/business/staff/suzannemccallum/" target="_blank">https://www.gla.ac.uk/schools/business/staff/suzannemccallum/</a>.  <br></p>
SOL Seminaar: Die insluiting van algemener geesteswetenskaplike en letterekonsepte by die biomediese wetenskapkurrikulumhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9343SOL Seminaar: Die insluiting van algemener geesteswetenskaplike en letterekonsepte by die biomediese wetenskapkurrikulumDivision for Learning and Teaching Enhancement<p style="text-align:justify;"></p><p style="text-align:justify;"><strong>Onderwerp: </strong>Die insluiting van algemener geesteswetenskaplike en letterekonsepte by die biomediese wetenskapkurrikulum </p><p style="text-align:justify;"><strong>Aanbieder: </strong>Prof Faadiel Essop</p><p style="text-align:justify;">“Hoe kan wetenskaplikes in hulle opleiding beter toegerus word om in 'n postwaarheidswêreld te funksioneer?"</p><p style="text-align:justify;">Bogenoemde navorsingsvraag was die kern van 'n aanbieding op 8 September deur prof Faadiel Essop (Afdeling Geneeskundige Fisiologie, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, en TAU-genoot) in die derde Leer- en Onderrigverrykingseminaar van 2022. </p><p style="text-align:justify;">Vir sy TAU- (“Teaching Advancement at Universities"-)genootskapsprojek het prof Essop 'n studie onderneem oor wetenskaplikes se geneigdheid om hulle dissiplines as 'neutraal' en gedekontekstualiseer te beskou. Hierdie 'wetenskaplike elitisme' kan wetenskaplikes van sosiopolitieke en historiese kontekste afsny, onder meer van dringende hedendaagse kwessies soos billikheid, herstel, dekolonisasie en die onreg van die apartheidsverlede. </p><p style="text-align:justify;">Met die Covid-19-pandemie moes wetenskaplikes noodgedwonge toenemend in die openbare domein beweeg, waar hulle dikwels op bisarre bewerings/samesweringsteorieë moes reageer en die wetenskap op sigself moes verdedig. Sulke reaksies vereis egter 'n diepe, kritiese insig in die aard van die wetenskaplike proses (swakpunte, sterkpunte, filosofieë en sosiokultureel-politieke kontekste) en die wetenskaplike strewe na samehangende waarhede. Daarom moet wetenskaplikes beter toegerus word om in die 'postwaarheidswêreld' te funksioneer ('n omgewing waar objektiewe feite minder gewig dra in openbare meningsvorming as emosie en persoonlike oortuigings).  </p><p style="text-align:justify;">Die doel van prof Essop se projek was om 'n nuwe honneursmodule in Geneeskundige Fisiologie te ontwikkel wat 'n gepaste pedagogiese raamwerk voorsien om algemener geesteswetenskaplike en letterekonsepte by die biomediese wetenskapkurrikulum in te sluit. Prof Essop wou ook bepaal hoe studente die module ervaar en watter impak dit kan hê. Die hipotese was dat hierdie interdissiplinêre module 'n transformerende onderrig- en leerervaring sal help skep en afgeronde gegradueerdes (met sterker graduandi-eienskappe) sal oplewer wat beter toegerus en opgelei is om van ons hedendaagse samelewingsuitdagings die hoof te bied.</p><p style="text-align:justify;">Om die module te ontwikkel, het prof Essop met vier teoretiese konstrukte gewerk: </p><ul><li>Oordenking in leer (Boud et al., 1985)</li><li>Outentieke (egte) leer (Rule, 2006)</li><li>Die kompleksiteit van die wetenskaplike proses (Matthews, 2012)</li><li>Menslike kompleksiteit in leer (Nussbaum, 2006).</li></ul><p style="text-align:justify;">Die ontwerpgebaseerde navorsingsbenadering wat prof Essop gevolg het, het daarop berus dat die nuwe module die beste geïmplementeer sou kon word en die grootste sukses sou behaal in leeromgewings waar:</p><p style="text-align:justify;">1. sinvolle, praktiese probleme vir onderrig en leer gekies word;</p><p style="text-align:justify;">2. boeiende diskoers in die klas gebruik word deur vir oop gesprek en uiteenlopende sienings voorsiening te maak;</p><p style="text-align:justify;">3. 'n holistiese en kritiese begrip van die wetenskaplike proses bevorder word (wat aspekte van geskiedenis en filosofie insluit);  </p><p style="text-align:justify;">4. selfbesinning deur studente aangemoedig word om kennisbou en -bevestiging te ondersteun en hulle empatiese vermoëns en begrip van sosiale geregtigheid te versterk; en</p><p style="text-align:justify;">5. oop selfbesinningstake in samehang met outentieke assesserings gebruik word. </p><p style="text-align:justify;">Die nuwe module, “Kenmerke van die Wetenskap", is vroeër vanjaar van stapel gestuur en op die proef gestel. Dit moes in hierdie geval aanlyn aangebied word. Omdat die module egter 'n pedagogie van ongemak gebruik wat studente van 'n veilige na 'n waagmoedige klaskamerruimte verskuif, behoort dit volgens prof Essop verkieslik slegs in kontakvorm aangebied te word.  </p><p style="text-align:justify;">'n Opname na afloop van die module toon 'n positiewe uitwerking op studente se bewustheid van sosiale geregtigheid en rassevooroordeel in die wetenskap, die waarde van oop gesprek oor hierdie kwessies, die kernrol van leer om die ontwikkeling van kritiese wetenskaplike vaardighede oordenkend te benader, en die waarde van interdissiplinêre samewerking (die module het ook die departemente Visuele Kunste en Joernalistiek betrek). Een student het opgemerk: “Die module was nuttig en het my heelwat stof tot nadenke gebied. Dit het my in staat gestel om my empatie met die menslike toestand te herevalueer, om die belang van samewerking en eerlikheid op wetenskaplike gebied te verstaan, en om te onthou om deur die hele wetenskaplike proses eties neutraal te bly." Vir 'n ander student was dit “iets heeltemal nuut om geleer te word dat wetenskaplike denke verder strek as die blote lineêre versameling van feite of inligting, maar ook kritiese en filosofiese denke oor verskeie onderwerpe kan behels".  </p><p style="text-align:justify;">Studente se prestasie in die assesserings het die inherente voordele van die nuwe module bevestig. </p><p style="text-align:justify;">Hoewel die opname en assesseringsresultate die korttermynimpak van die module getoon het, sal die langtermynimpak eers duidelik word indien daar tred gehou word met die studentekohort om te bepaal of hulle uiteindelik agente vir verandering in die samelewing word. Interdissiplinêre samewerking moet ook voortgesit word om dissiplinêre silo's af te breek. </p><p style="text-align:justify;">'n Aangepaste weergawe van die module sal in 2023 aangebied word. Prof Essop verwag dat tot soveel as 50 studente die module aanstaande jaar sal voltooi, vergeleke met 16 vanjaar.<br></p>
US Onderrigtoekennings 2022http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9278US Onderrigtoekennings 2022Karin Cattell-Holden<p style="text-align:justify;">Aansoeke word tans ingewag vir die Universiteit Stellenbosch (US) Onderrigtoekennings 2022.<span style="text-align:center;"> </span></p><p style="text-align:justify;">Die Onderrigtoekennings erken en beloon uitstaande onderrig aan die US. Alle akademiese personeel wat onderrig gee, kan vir hierdie toekennings in aanmerking kom. </p><p style="text-align:justify;">Akademici kan om ʼn <strong>individuele toekenning </strong>of ʼn <strong>samewerkende toekenning</strong> aansoek doen: </p><p style="text-align:justify;"><strong>1.</strong>       <strong>Individuele toekennings</strong><br>Die individuele toekennings word in twee kategorieë aangebied, naamlik <strong><em>Vakkundige Opvoeder</em></strong> (“Scholarly Teacher") en <strong><em>Toonaangewende Onderwysvakkundige </em></strong>(“Leaderly Teaching Scholar").</p><p style="text-align:justify;">Volgens die <em>Onderrig- en Leerbeleid</em> (2018:5) <strong>ontwikkel d</strong><strong>ie onderrigrol</strong> “van <em>nadenkende praktisyns</em><em><strong><sup>[1]</sup></strong></em> tot <em>vakkundige opvoeders, </em>wat dan <em>onderwyssvakkundiges</em><em><strong><sup>[2]</sup></strong></em><em> </em>en uiteindelik <em>toonaangewende onderwyssvakkundiges </em>word": <br><br></p><blockquote style="margin:0px 0px 0px 40px;border:none;padding:0px;"><p style="text-align:justify;">1.1  Die toekenning vir <strong><em>Vakkundige Opvoeder</em></strong> (voorheen bekend as <strong><em>Ontluikende Dosent</em></strong>) is bedoel vir akademici wat in hulle onderrig as <em>nadenkende praktisyns</em> optree en ook:</p></blockquote><ul><ul><li>uit opvoedkundige literatuur put om oor hulle onderrigpraktyk en professionele groei na te dink, en </li><li>verder as persoonlike besinning na waarneming en portuurbeoordeling van hulle onderrig beweeg.<br>(<em>Onderrig- en Leerbeleid</em>, 2018:5) </li></ul></ul><ol><li>2 Die toeke​nning vir <strong><em>Toonaangewende Onderwysvakkundige</em></strong> (voorheen bekend as <strong><em>Uitgelese Dosent</em></strong>) is bedoel vir akademici wat in hulle onderrig as <em>onderwysvakkundiges</em> optree en ook:</li></ol><ul><ul><li>deur publikasie tot bestaande onderrig- en leerkennis bydra, en </li><li>institusionele, nasionale en internasionale leierskap op die gebied van onderrigpraktyk bied.<br>(<em>Onderrig- en Leerbeleid</em>, 2018:5) </li></ul></ul><p><strong>2.</strong>       <strong>Samewerkende toekenning<br></strong><span style="text-align:justify;">Die </span><strong style="text-align:justify;"><em>Onderrigsamewerkingtoekenning</em></strong><span style="text-align:justify;"> is bedoel vir </span><span style="text-align:justify;">'n groep van twee of meer akademici </span><span style="text-align:justify;">uit dieselfde departement of verskillende departemente/fakulteite</span><span style="text-align:justify;"> wat vir 'n deurlopende tydperk saamgewerk het om 'n module, program of ander onderrigverwante projek soos kurrikulumvernuwing te ontwerp, ontwikkel en aan te bied. </span><span style="text-align:justify;">Ten tyde van die aansoek moet die module/program/projek reeds vir minstens twee jaar in die implementeringsfase wees.</span><span style="text-align:justify;"> </span></p><p style="text-align:justify;">Ooreenkomstig die <em>Onderrig- en Leerbeleid</em> (2018:5) word die onderrigportefeulje as hoofinstrument gebruik om uitnemende onderrig in aldrie kategorieë te beoordeel. Adviseurs van die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) bied bystand met portefeulje-ontwikkeling in fakulteite. </p><p style="text-align:justify;">Benoemdes word aanvanklik deur middel van ʼn interne fakulteitsproses gekies. Suksesvolle aansoeke word daarna by die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL), by <a href="mailto:kcattell@sun.ac.za">kcattell@sun.ac.za</a>, ingedien. Die sluitingsdatum vir aansoeke is <strong>31</strong><strong> Oktober 2022</strong>. Ná beoordeling deur ʼn institusionele keuringskomitee sal die suksesvolle kandidate in die vierde kwartaal van hul toekennings in kennis gestel word. Hulle sal hul toekennings by ʼn plegtigheid aan die einde van daardie kwartaal ontvang. </p><p style="text-align:justify;">Vir navrae, kom gerus in aanraking met dr. Karin Cattell-Holden by <a href="mailto:kcattell@sun.ac.za">kcattell@sun.ac.za</a>.<br></p><p><br></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteFontSize-1">[1] “<em>Nadenkende praktisyns </em>besin doelbewus en krities oor hulle onderrigpraktyk, en hersien en dokumenteer hulle professionele groei stelselmatig" (<em>Onderrig- en Leerbeleid</em>, 2018:5).</span></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteFontSize-1">[2] </span><em class="ms-rteFontSize-1">Onderwysvakkundiges </em><span class="ms-rteFontSize-1">is vakkundige opvoeders wat hul onderrigpraktyk navors en hul professionele groei dokumenteer “met die oog daarop om hulle bevindinge in die openbaar te publiseer en tot bestaande onderrig- en leerkennis by te dra" (</span><em class="ms-rteFontSize-1">Onderrig- en Leerbeleid</em><span class="ms-rteFontSize-1">, 2018:5).</span><br></p>
Eerstejaarsprestasietoekennings 2022http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9269Eerstejaarsprestasietoekennings 2022Centre for Teaching and Learning | Sentrum vir Onderrig en Leer <h4>Eerstejaarsprestasietoekennings</h4><h4>IiMbasa zokuWonga iMpumelelo yaBafundi boNyaka wokuqala</h4><h4>First-year Achievement Awards</h4><h4>2022​<br></h4><p>​Prof Deresh Ramjugernath, Viserektor: Leer en Onderrig, het op 28 Julie 2022 die Universiteit Stellenbosch se jaarlikse Eerstejaarsprestasietoekennings by STIAS aangebied. Dr Antoinette van der Merwe, senior direkteur van die Afdeling Leer- en Onderrigverryking, was die seremoniemeester vir die aand. Dié prestigegeleentheid vereer die beste 33 eerstejaarstudente van die vorige jaar, saam met die dosente wat volgens hulle 'n diepgaande impak op hulle leer gehad het. Vanjaar se toekenningsaand was die eerste in twee jaar wat weer in kontakvorm kon plaasvind. Studente, dosente, dekane en visedekane het almal aangesit vir aandete en informele gesprek. 'n Gaspaneel met me Ebrezia Johnson (Regsgeleerdheid), prof Karin-Therese Howell (Wiskunde) en dr Philip Southey (Natuurwetenskappe) het gesels oor hulle ervarings van deernisvolle en empatiese onderrig en die belang van studente se betrokkenheid by hulle eie leer. Ál drie paneellede is dosente wat self al verskeie kere deur eerstejaars benoem is. <br></p><p><img src="/english/PublishingImages/Lists/Dual%20Events/My%20Items%20View/FYAA%20News%20article.jpg" alt="FYAA News article.jpg" style="text-align:justify;margin:5px;width:650px;height:438px;" /><br><strong><em>Wedersydse bewondering:</em></strong><em> Dr Anita Jonker van Lettere en Sosiale Wetenskappe (links) is deur topstudent me Lerato Nkosi benoem.</em><br></p><p><em><br></em></p><h4>Uitgestalde foto h​ier​​bo​<br></h4><p><strong><em>'n Viering van Natuurwetenskappe-studente en -dosente:</em></strong><em> Van links staan studente Jean Weight, Danielle Kleyn en Iain le Roux, wat almal prof Hugo Touchette (vyfde van regs) benoem het. Marelie Bester (vierde van links) staan langs haar benoemde dosent, me Rehana Malgas-Enus. Van regs staan prof Deresh Ramjugernath (Viserektor: Leer en Onderrig), dosent me Elizabeth Burger en die student wat haar benoem het, Kyle Louw, en prof Ingrid Rewitzky, Natuurwetenskappe se Visedekaan: Leer en Onderrig. </em></p><p><em><br></em></p><p><em></em><em>Geredigeer en vertaal deur die Taalsentrum</em><br></p>
Elsabe Daneel Kommunikasiewerkswinkel 2022http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7900Elsabe Daneel Kommunikasiewerkswinkel 2022Claudia Swart<p>​<strong>E</strong><strong>LSABÉ DANEEL KOMMUNIKASIEWERKSWINKELS </strong></p><p>Elsabé Daneel is ʼn bekende televisie-aanbieder, televisie- en rolprentaktrise en toneelspeler, en regisseur van talle teaterproduksies. Sy is ʼn produksieleier, regisseur en aanbieder van korporatiewe video's asook dokumentêre programme vir kykNET en M-Net.</p><p>As kommunikasie- en mediastrateeg bied sy kommunikasiewerkswinkels getiteld <em>Communication IQ</em> aan. Hierdie prettige en praktiese werkswinkels in kommunikasie- en projeksievaardighede is gerig op korporatiewe kliënte, televisie- en radio-aanbieders, akteurs, openbare sprekers, opvoeders, studente, akademiese personeel, en so meer. </p><p>Elsabé gaan in 2022 twee kommunikasiewerkswinkels vir akademiese (doserende) personeel van die Universiteit Stellenbosch aanbied.  Sien asseblief die besonderhede onder.<br></p><p><strong>Deelnemers kan na die volgende onderwerpe uitsien:</strong><br><strong> </strong><br>·            Begrip van kommunikasie-jargon <br>·            Ontdek die ABC van die kommunikasieproses <br>·            Evalueer jou sterk en swakker punte as ʼn kommunikeerder<br>·            Hoe om kommunikasiemodelle vir jou te laat werk <br>·            Ontdek die tegniese aspekte wat die kommunikasieproses beïnvloed <br>·            Die rol van persoonlike styl <br>·            Die belang van liggaamstaal <br>·            Eksperimenteer met vokalisering <br>·            Ontspanningstegnieke wat werk <br>·            Hoe om jou mondelinge boodskap te verpak <br>·            Die vestiging van goeie verstandhoudings <br>·            Die dinamika van kommunikasie <br>·            Wenke vir uiters doeltreffende kommunikeerders <br>·            Die gebruik van tegnologie in die klaskamer as deel van die 'omgekeerde klaskamermetode'<br>·            Doeltreffende kommunikasie in aanlyn lesings.</p><p><em><strong>Wanneer:</strong></em><br><br>3 Augustus 2022 (reeds voltooi)<br>25 Oktober 2022 (vol bespreek, kan op waglys geplaas word)<br></p><p><strong><em>Tyd:</em></strong><br>13:00 tot 17:00<br><em><strong> </strong></em><br><em><strong>Waar:</strong></em><br>Den Bosch, Victoriastraat 39 (oorkant Skuilhoek en agter die Konservatorium)<br><strong> </strong><br><strong>Daar is slegs 10 plekke per werkswinkel beskikbaar.</strong><br><em> </em><br><em>Skakel met </em><em><em>Lucinda Lucks (llucks@sun.ac.za)</em> om jou plek te bespreek.</em><br></p>
Programvernuwing as wegwyser: Die profiel van die afgestudeerde, soos inverbeel vir menige toekomstehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9041Programvernuwing as wegwyser: Die profiel van die afgestudeerde, soos inverbeel vir menige toekomsteAntoinette van der Merwe<p>​Programvernuwing is in Augustus 2021 deur die Rektoraat as een van sewe wegwysers (game changers) vir die Universiteit uitgelig. In lyn hiermee, het die Afdeling vir Leer- en Onderrigverryking op Woensdag 20 April 2022 'n institusionele werksessie getiteld “Programme renewal as game changer: Imagining graduates of the futures" by Devonvale Gholflandgoed aangebied. Die werksessie is deur Doris Viljoen, Direkteur: Instituut vir Toekomsnavorsing aan die Stellenbosch Bestuurskool, gefasiliteer en bygewoon deur byna honderd personeellede van al 10 fakulteite en die steundienste-omgewings, asook studente.</p><p>Die fokus van die dag was tweeledig: die viering van die programvernuwingsproses binne fakulteite tot op hede sowel as die inverbeel van die wenslike profiel van 'n US-afgestudeerde van die toekoms binne 'n paar moontlike scenarios vir die US in 2032. Terugvoer, soos ingewin tydensdinkskrumsessies sal by die hersieningsprosesse van die US se Leer- en Onderrigbeleid, die Strategie vir Onderrig en Leer en die Digitale Leer- en Onderrigstrategie ingewerk word. <a href="https://www.claripics.com/">Nico Simpson,</a> konseptuele kunstenaar het ook op die dag almal se insae in prente vasgevang.</p><p>Die programvernuwingsproses by die US het 'n lang aanloop, met die eerste universiteitswye werksessie wat in Mei 2017 deur Gilly Salmon gefasiliteer is. Sedertdien is groot vordering gemaak met fakulteitspesifieke programvernuwingsprojekte, ondersteun deur die Universiteitskapasiteitontwikkelingstoelae (UCDG). Hierdie werksessie was 'n uitspan-geleentheid, waar fakulteite die lesse en suksesse van hul onderskeie programvernuwingsprosesse  kon vier en  nuwe moontlikhede kon inverbeel vir hulle verdere programvernuwingsinisiatiewe vir 2022 en verder.<br></p><p><img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/Program%20renewal%20graduates%20of%20the%20future%20list.jpg" alt="Program renewal graduates of the future list.jpg" style="margin:5px;width:450px;height:318px;" /><img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/Program%20renewal%20amazing%20journey.jpg" alt="Program renewal amazing journey.jpg" style="margin:5px;width:450px;height:318px;" /> </p><p><img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/Program%20renewal%20game%20changer.jpg" alt="Program renewal game changer.jpg" style="margin:5px;width:450px;height:318px;" /><img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/Program%20renewal%20imaging%20a%20range%20of%20plausible%20futures.jpg" alt="Program renewal imaging a range of plausible futures.jpg" style="margin:5px;width:450px;height:318px;" /> </p><p><img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/Program%20renewal%20Imagining%20graduates%20of%20the%20futures.jpg" alt="Program renewal Imagining graduates of the futures.jpg" style="margin:5px;width:450px;height:318px;" /><img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/Program%20renewal%20quadrant%20with%20gradual%20success%20to%20dying%20fast.jpg" alt="Program renewal quadrant with gradual success to dying fast.jpg" style="margin:5px;width:450px;height:318px;" /> </p><p><img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/Program%20renewal%20I%20am%20from%20Stellenbosch%20therefore%20I%20can.jpg" alt="Program renewal I am from Stellenbosch therefore I can.jpg" style="margin:5px;width:450px;height:318px;" /><img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/Program%20renewal_equipping%20the%20country.jpg" alt="Program renewal_equipping the country.jpg" style="margin:5px;width:445px;height:315px;" /><br><br></p>
Jaarlikse Akademieskap van Onderrig en Leer (AvOL) Konferensie http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9042Jaarlikse Akademieskap van Onderrig en Leer (AvOL) Konferensie Division for Learning and Teaching Enhancement <p style="text-align:justify;">​Die Universiteit van Stellenbosch se Afdeling vir Leer- en Onderrigverryking kondig graag die 15de aanbieding van die jaarlikse Akademieskap van Onderrig en Leer (AvOL) Konferensie aan. Die doel van die konferensie is om 'n ruimte te skep waar akademici bymekaar kan kom om onderrig, leer en assessering by die instelling te deel en te vier. </p><p style="text-align:justify;">Ons beplan om hierdie jaar die konferensie hibriedies vanaf 24 – 26 Oktober 2022 aan te bied. Die konferensietema is “Assessering tel: Assesseringskultuur en -praktyke in heroënskou vir ʼn transformerende studente-ervaring". Vir meer inligting, besoek gerus <a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www0.sun.ac.za/sotl/&data=05%7c01%7c%7cd1b4a1affaa94c45c2da08da2f564ffe%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c637874345017236658%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&sdata=bbuMfvkWiPUqYsdR9J3DT59HPaW6cE0dGvhASNFhR/c%3D&reserved=0"><strong class="ms-rteThemeForeColor-9-5">https://www0.sun.ac.za/sotl/</strong></a><br></p>