Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

 

Elsabé Daneel Kommunikasie-werkswinkelshttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=6966Elsabé Daneel Kommunikasie-werkswinkelsCTL/SOL<p>​<span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size:16px;">Elsabé Daneel is 'n bekende TV-aanbieder, TV- en fliekakteur en het al verskeie teaterproduksies vervaardig en ook as aktrise daarin opgetree.  Sy is 'n vervaardiger, aanbieder en regisseur van korporatiewe videos asook dokumentêre programme vir kykNET en M-Net.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size:16px;">As kommunikasie- en mediastrateeg, bied sy ook 'n kommunikasie werkswinkel, genaamd Communication IQ, aan.  Hierdie werkswinkels oor kommunikasie- en aanbiedingsvaardighede is vol pret en gemik op korporatiewe kliente, TV- en radio-aanbieders, akteurs, publieke sprekers, opvoeders, studente, akademiese personeel, ens.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size:16px;">Elsabé sal gedurende 2020 twee kommunikasie-werkswinkels vir akademici by Universiteit Stellenbosch aanbied.  Die werkswinkels sal plaasvind op 4 Mei en 3 Augustus.<br></span></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5" style="font-size:16px;">Die volgende onderwerpe word tydens die werkswinkels bespreek:</strong></p><p></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size:16px;">​raak vertroud met kommunikasieterme</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size:16px;">ontdek die ABC van die kommunikasieproses</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size:16px;">evalueer jou sterk en swakker punte as kommunikeerder</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size:16px;">kommunikasiemodelle wat vir jou kan werk</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size:16px;">ondersoek die tegniese aspekte wat die kommunikasieproses beinvloed</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size:16px;">herken die rol van persoonlike styl</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size:16px;">maak die beste van lyftaal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size:16px;">eksperimenteer met jou stemvermoë</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size:16px;">ontspanningstegnieke wat werk</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size:16px;">jou unieke verbale boodskap</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size:16px;">bou verhoudings</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size:16px;">die opneem van video's en podgooie vir gebruik in jou module.</span></li></ul><p></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5" style="font-size:16px;">Wanneer:</strong></p><p><font face="Calibri"><font size="3">4<span class="ms-rteFontFace-5"> Mei vanaf 13:00 tot 17:30<br></span></font></font></p><p><font face="Calibri"><font size="3">3<span class="ms-rteFontFace-5"> Augustus vanaf 13:00 tot 17:30 </span></font></font></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5" style="font-size:16px;">Waar:</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size:16px;">Den Bosch, 39 Victoria Straat (oorkant Skuilhoek en skuins agter die Konservatorium)</span></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5" style="font-size:16px;">Daar is slegs 10 plekke beskikbaar per werkswinkel.</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size:16px;"><em>Kontak asseblief vir Claudia Swart-Jansen van Vuuren by claudias2@sun.ac.za of 021 808 9762 om jou plek te bespreek.</em><br></span></p><p><br><br></p>
Toekennings vir Onderrighttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=6941Toekennings vir OnderrigCTL / SOL<p>​</p><p>Die jaarlikse US  toekennings vir uitnemendheid in onderrig en in navorsing is seremonieel oorhandig by STIAS op 5 December 2019.  Vanjaar is daar ook toekennings uitgereik vir US lede se bydrae tot die media en tot <em>The Conversation</em>.</p><p> </p><p>Prof Arnold Schoonwinkel (Viserektor vir Leer en Onderrig) het die onderrigtoekennings geplaas in die konteks van onderrig as deel van navorsing: “Ons doen navorsing sodat ons kan leer en doseer, en ons doseer sodat ons studente voorberei word vir navorsing, en ons doen navorsing oor hoe ons doseer".  Prof Schoonwinkel het die US geleenthede verduidelik wat beskikbaar is vir dosente om hulle onderrig te ontwikkel, byvoordeel die jaarlikse kongres vir Akademieskap van Onderrig en Leer, die kortkursus vir Akademieskap van Opvoedkundige Leierskap (SoEL), en onderriggenootskappe. Hy het beklemtoon dat die onderrigtoekennings bepaal word deur sistematiese en deurgrondige en sy waardering uitgespreek vir die 2019 deelnemers se kennis en demonstrasie van uitnemende onderrig.  </p><p> </p><p>Die US Onderrigtoekennings word in twee kategorieë toegeken: Uitgelese Dosent<em> </em>en<em> </em>Ontluikende Dosent, volgens die akademici se ervaring en leierskap in die akademieskap van onderrig en leer.  Kandidate verskaf onderrigportefeuljes met kritiese nadenke oor die konteks waarin hulle onderrig, hulle studente, hulle vakkennis en hulle professionele ontwikkeling as dosente. Die portefeuljes verskaf insig in die trajek van hulle onderrigontwikkeling, en die uitdagings, mislukkings en suksesse wat hulle beleef het.</p><p> </p><p>Die 2019 US Onderrigtoekennings is oorhandig aan die volgende 12 akademici  (sien meegaande foto):</p><p> </p><p><strong>In die kategorie vir Uitgelese Dosente:</strong></p><p>-  Dr Taryn Bernard (Verlengde Graadprogram, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe)</p><p>-  Prof Dennis Francis (Departement Sosiologie en Sosiale Antropologie, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe)</p><p>-  Dr Marnel Mouton (Departement Plant- en Dierkunde, Fakulteit Natuurwetenskappe)</p><p> </p><p><strong>In die kategorie vir Ontluikende Dosente:</strong></p><p>-  Prof Gareth Arnott (Departement Chemie en Polimeerwetenskap, Fakulteit Natuurwetenskappe)</p><p>-  Dr Karin Baatjes (Departemente Biomediese en Chirurgiese Wetenskappe, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)</p><p>-  Dr Karel Kruger (Departement Meganiese en Megatroniese Ingenieurswese, Fakulteit Ingenieurswese)</p><p>-  Dr Sharon Malan (Verlengde Graadprogram, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)</p><p>-  Me Carla Morris (Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)</p><p>-  Dr Robbie Pott (Departement Prosesingenieurswese, Fakulteit Ingenieurswese)</p><p>-  Lt-kol André Pretorius (Departement Rekenaarinligtingstelsels, Fakulteit Krygskunde)</p><p>-  Mnr Stephan van der Merwe (Regskliniek, Fakulteit Regsgeleerdheid)</p><p>-  Mnr Alwyn Visser (Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)</p><p>Prof Schoonwinkel het ook hulde gebring aan die twee onderrigvennote wat hulle genootskap suksesvol afgehandel het; albei uit die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe:   Dr Elize Archer (Sentrum vir Gesondheidsberoepe Onderwys) en Dr Berna Gerber (Afdeling Spraak-Taal- en Gehoorterapie).  Die genootskapprogram skep geleentheid vir uitnemende dosente en navorsers van leer en onderrig om toegewyde tyd en ondersteuning beskikbaar te maak vir aspekte van vernuwing, ondersoek en verspreiding van goeie leerpraktyke in hulle fakulteite. </p><p>Huidige lede van die US onderriggenootskap is:</p><ul><li>Prof Ingrid Rewitzky (Vise-Dekaan:  Onderrig en Leer, Fakulteit Natuurwetenskappe)</li><li>Dr Marianne McKay (Departement Wingerd en Wynkunde, Fakulteit AgriWetenskappe) </li><li>Dr Michael Schmeisser (Departement Hortologie, Fakulteit AgriWetenskappe</li><li>Dr Marianne Unger (Fisioterapie, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)</li></ul><p>Dr Margaret Blackie (Departement van Chemie en Polimeerwetenskappe) het 'n onderriggenootskap ontvang vir die typerk 2020 tot 2022.</p><p>Navrae:  Dr. Karin Cattell-Holden, X 3074 of <a href="mailto:kcattell@sun.ac.za">kcattell@sun.ac.za</a>.</p><p><a href="/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=6920" target="_blank">Kliek hier om te lees</a> oor die US Kansellierstoekennings. </p><p></p><p>Kliek <a href="/afrikaans/learning-teaching/ctl/Pages/Rectors-award-for-lecturers.aspx?TermStoreId=d4aca01e-c7ae-4dc1-b7b2-54492a41081c&TermSetId=e6f8bdc4-908c-4457-8587-920482ddc43e&TermId=54fef289-d9de-4d6a-9a63-b13a4f1c47a7" target="_blank">hier om meer te lees</a> oor die US toekennings vir onderrig en leer.<br></p><br><p> </p><p>Kliek<a href="/afrikaans/learning-teaching/ctl/t-l-awards-and-grants/teaching-fellowships" target="_blank"> hier om meer te lees oor​ ​</a>die onderriggenootskappe van US.</p><p><br></p><p><br><br></p>
Meesters in Klimaatsveranderinghttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=6765Meesters in KlimaatsveranderingCTL / SOL<p>​​<br></p><p><strong>Klimaatslim</strong><br></p><p>Dr Melanie Skead, Direkteur van SOL, het 'n belangrike rol gespeel in die ontwikkeling  van 'n Meestersgraad oor klimaatsverandering en het onlangs op RSG se radioprogram, <em>Die Kwik Styg, </em> daaroor gesels. RSG het die Meestersgraad beskryf as 'n bemagtigende bydrae tot meer begrip en kennis rondom klimaatsverandering, en die ontwikkeling en bemagtiging van 'n nuwe generasie navorsers en kundiges om Suid- sowel as suider-Afrika meer klimaatslim te maak.<br></p><p>Die meestersgraad se ontwikkeling is afgeskop deur die Southern African Regional Universities Association (SARUA). Dit het ten doel om die nuwe generasie navorsers, praktisyns en besluitnemers in klimaatsverandering en volhoubare ontwikkeling in die suider-Afrikaanse streek te onderrig en op te lei.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Behoeftebepaling vir so Kurrikulum </strong></p><p> </p><p>Dr Skead het aan RSG verduidelik dat SARUA 'n <strong>navorsingstudie en behoefte bepaling</strong> onderneem het om die kapasiteit vir klimaatgerigte navorsing in die tersiere onderwyssektor van 12 Suider Afrika lande vas te stel. Die studie het verskeie dissiplines en rolspelers buite die akademiese konteks in ag geneem, soos regerings, besighede en die indiensnemingsektor, asook navorsings- en gemeenskapsorganisasies. </p><p><strong>Die oorhoofse doel van die studie</strong> was om dieper insig te kry in die Suider Afrikaanse kapasiteit om klimaatverandering aan te spreek deur relevante navorsing en nagraadse studierigtings. Daar is vasgestel dat baie <strong>min akademiese programme spesifiek op klimaatsverandering en volhoubare ontwikkeling fokus, </strong>daarom is besluit om so 'n kurrikulum te ontwikkel. </p><p>Die eerste stap was vir die SARUA Curriculum Innovation Network om <strong>befondsing </strong>beskikbaar te maak en <strong>navorsingsvoorstelle</strong> aan te vra. Die Universiteit van Kaapstad se African Climate and Development Initiative (ACDI) het die voortou geneem en verskeie ander universiteite genader vir samewerking. Daaruit is 'n <strong>konsortium</strong> gevorm wat 7 universiteite van 5 Suider Afrika lande (Suid Afrika, Zimbabwe, Mauritius, Tanzania, Mosambiek) ingesluit het om die kurrikulum te ontwikkel. Die projekspan het dus binne die konteks van die befondser se riglyne begin om 'n moontlike <strong>kurrikulum raamwerk</strong> te konsepsualiseer (doelwitte, leer uitkomste, krediete, kern en keusemodules, aanbiedingsmetodes, assessering en navorsingskomponent). 'n Belangrike stap was om <strong>potensiele werkgewers</strong> (privaat en publieke sektore) in elke deelnemende land te nader om 'n duidelike beeld te kry van die <strong>kennis en vaardighede wat studente behoort te hê</strong> wanneer hulle gradueer.  </p><p> </p><p><strong> </strong><strong>Die Teikenmark </strong></p><p>Die kurrikulum is gemik op<strong> universiteite, </strong>aangesien dit op <strong>meestersgraadvlak</strong> (NQF9) aangebied word. 'n Aspek wat die program redelik uniek maak is dat studente uit 'n <strong>wye verskeidenheid dissiplinêre agtergronde</strong> kom, byvoorbeeld Natuurwetenskappe, Ekonomie, Regte en Sosiale Wetenskappe. Hierdie studente werk saam binne die navorsing en leerprosesse en <strong>dosente</strong> uit die verskeie vakgebiede bied saam die kurrikulum aan. Klimaatsverandering en volhoubare ontwikkeling kan nie net uit een vakrigting aangespreek word nie, dit het 'n impak op die hele mensdom. </p><p><strong> </strong></p><p>Die program word deur die Wes-Kaapse departement van landbou ondersteun.</p><p> </p><p><strong>Kriteria met die Saamstel van die Kurrikulum</strong></p><p><strong> </strong></p><p>SARUA het vereis dat die kurrikulum moet voldoen aan die volgende: </p><ul><li>'n <strong>Oorhoofse konsepsuele raamwerk</strong> bekragtig deur <strong>resensie</strong> en <strong>betrokkenheid van netwerke</strong> in elke deelneemende universiteit / land.<br></li><li>Kurrikulum ontwerp in die vorm van <strong>3 kern en 4 keusemodules</strong> met riglyne for <strong>aanpassing van die kurrikulum vir plaaslike behoeftes</strong> en verskille in akkreditasie vereistes.  </li><li><strong>Inter- en transdissiplinariteit</strong> as ontwerpbeginsels.  </li><li>'n Sterk fokus op <strong>groepwerk en navorsingsvaardighede</strong> asook 'n balans van <strong>teorie en praktyk.</strong> </li><li>'n Kurrikulum wat in as <strong>geheel of as individuele modules</strong> aangebied kan word sonder enige verdere kostes in die sin van <strong>oop toegang</strong> vir enige universiteit wat die kurrikulum wil aanbied. </li><li>Om deur die algehele proses ook 'n bydrae te lewer tot <strong>kurrikulum en onderrig ontwikkeling in Suider Afrika </strong>op tersiêre, nagraadse vlak. </li><li>Die ontwerp van 'n <strong>aanlyn platform</strong> vir onderrig en leer asook <strong>leermateriaal </strong>wat toeganklik is vir studente. </li></ul><p> </p><p><strong>Streek en Samewerking</strong></p><p>Een van die voordele van die proses was die wisselwerking tussen universiteite se kurrikulumkenners.  Die oorwegings van en vereistes vir Suid-Afrikaanse Universiteite  verskil soms redelik baie van dié van ander universiteite in Afrika, in terme van <strong>akkreditasie vereistes. </strong>Daar is byvoorbeeld redelike groot verskille in die getal krediete vir 'n Meestersgraad.  In Suid-Afrika het 'n MSc 120-180 krediete, waar 1 krediet gelyk is aan 10 leer en onderrig ure.  Mauritius se MSc grade het agter 36-45 krediete, en 1 krediet is gelyk aan 15 onderrigure of 30-45 ure se praktiese werk. In terme van <strong>kurrikulumontwerp </strong>beginsels was daar <strong>nie groot verskille nie</strong> en die hele span het saamgestem oor die <strong>hoofonderwerpe </strong>wat aangespreek moet word, behalwe dat Suid-Afrikaanse kurrikula dalk meer fokus op <strong>sosiale geregtigheid</strong> as in die ander lande. </p><p><strong> </strong></p><p><strong>Inhoud van die Kurrikulum</strong></p><p><strong> </strong></p><p>Dit sluit 'n totaal van <strong>sewe modules</strong> in plus 'n <strong>navorsing projek</strong> (33 – 50% van totale krediete). Die <strong>drie verpligte modules</strong> fokus op kern konsepte in klimaatsverandering en volhoubare ontwikkeling, transdissiplinêre denke en vaardighede en die bevordering van inisiatiewe wat relevant, sosiaal inklusief, omgewingsvriendelik en veerkragtig is. <strong>Vier keusemodules</strong> sluit 'n wye verskeidenheid onderwerpe in, byvoorbeeld landbou, voedselsekuriteit, ekosisteme, stedelike ontwikkeling en sosiale geregtigheid. </p><p> </p><p> </p><p><strong>Dosente van 22 Universiteite is opgelei om die kurrikulum te gebruik</strong>. 'n Opname in Augustus 2018 het getoon dat  stadium <strong>8 </strong>universiteite die kurrikulum in <strong>geheel of gedeeltelik aanbied</strong>: Mulungushi Universiteit, <strong>Zambië;</strong>  Bindura University of Science Education, <strong>Zimbabwe</strong>; Universiteit  van Dodoma, <strong>Tanzania</strong>; Universiteit van <strong>Mauritius</strong>; Universiteit  van <strong>eSwatini</strong>; en Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources, <strong>Malawi</strong>.  In Suid-Afrika is dit net die <strong>Universiteit van Kaapstad</strong>  se African Climate and Development Initiative (ACDI) wat die nuwe kwalifikasie aanbied. ​<br><br></p><p>Universiteit Kaapstad (ACDI) registreer tussen 10 en 20 students elke jaar en so ver het <strong>59 studente gegradueer</strong>.  Volgens die 2018 opname, het die universiteite in die ander Afrika lande klasse van tussen <strong>17 tot 34 studente</strong> wat later in 2019 sal begin afstudeer. </p><p><strong> </strong></p><p><strong>Opwinding</strong></p><p><strong> </strong></p><p>Vir Dr Skead is dit opwindend dat 'n kurrikulum wat op so 'n <strong>lewensbelangrike kennis area fokus</strong> ook vir ons geleentheid gebied het om <strong>saam met kollegas in ander Suider Afrikaanse</strong> <strong>lande</strong> 'n dinamiese leer proses te volg in terme van die tipe kurrikulum wat ons nodig het in die <strong>21ste eeu, in Afrika</strong>. Die <strong>interaksie </strong>met so 'n groot groep akademici en blootstelling aan die uitdagings in ons buurlande <strong>maak 'n mens se oë vinnig oop in terme van ons eie konteks</strong>. Die <strong>mense van Afrika is kreatief en bewys dat ons ons eie uitdagings kan aanspreek deur samewerking en die uitruil van kennis. </strong></p><p> </p><p>Dr Skead het luisteraars van RSG aangemoedig om nie die probleme van hierdie geslag oor te laat aan die volgende geslag om op te los nie. “Ons moet <strong>nou begin</strong> om anders te dink en te doen sodat hulle 'n aarde sal hê om te bewoon en op te floreer. As ek 'n Afrika gesegde mag gebruik – <strong>'Die wereld behoort nie aan ons nie, die aarde is nie ons s'n nie. Dit is 'n waardevolle skat wat ons bewaar vir toekomstige generasies'. </strong>Mag ons hierdie skat waardig wees."</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><strong> </strong></p><p><span lang="EN-US" style="text-decoration:line-through;"> </span></p><p> </p><p> </p><p><strong> </strong></p><p><br></p>
Uitnemende Dosente van 2019http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=6704Uitnemende Dosente van 2019CTL / SOL<p>​</p><p style="text-align:center;"><strong>US Toekennings vir Uitnemende Onderrig 2019</strong></p><p style="text-align:center;"><strong> </strong></p><p style="text-align:justify;">Die institusionele keurpaneel vir die Universiteit Stellenbosch (US) Toekennings vir Uitnemende Onderrig 2019 en die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) wens graag die volgende dosente geluk met hul toekennings in die kategorieë <em>Uitgelese Dosent</em> en <em>Ontluikende Dosent</em>:<br></p><p style="text-align:justify;"><br></p><p><strong>1. Uitgelese Dosent</strong></p><p> </p><p>-  Dr. Taryn Bernard (Verlengde Graadprogram, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe)</p><p>-  Prof. Dennis Francis (Departement Sosiologie en Sosiale Antropologie, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe)</p><p>-  Dr. Marnel Mouton (Departement Plant- en Dierkunde, Fakulteit Natuurwetenskappe)</p><p> </p><p style="text-align:justify;"><strong>2. Ontluikende Dosent</strong></p><p>-  Prof. Gareth Arnott (Departement Chemie en Polimeerwetenskap, Fakulteit Natuurwetenskappe)</p><p>-  Dr. Karin Baatjes (Departemente Biomediese en Chirurgiese Wetenskappe, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)</p><p>-  Dr. Karel Kruger (Departement Meganiese en Megatroniese Ingenieurswese, Fakulteit Ingenieurswese)</p><p>-  Dr. Sharon Malan (Verlengde Graadprogram, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)</p><p>-  Me. Carla Morris (Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)</p><p>-  Dr. Robbie Pott (Departement Prosesingenieurswese, Fakulteit Ingenieurswese)</p><p>-  Lt.-kol. André Pretorius (Departement Rekenaarinligtingstelsels, Fakulteit Krygskunde)</p><p>-  Mnr. Stephan van der Merwe (Regskliniek, Fakulteit Regsgeleerdheid)</p><p>-  Mnr. Alwyn Visser (Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)</p><p> </p><p style="text-align:justify;">Bogenoemde kandidate sal hul toekennings tydens 'n plegtigheid aan die einde van die vierde kwartaal ontvang. </p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;">Die US Toekennings vir Uitnemende Onderrig erken uitnemende onderrig op institusionele vlak en bied dosente en bestuur 'n geleentheid om reflektiewe en konteksbewuste onderrig na waarde te skat. Alle onderrigpersoneel – sowel permanente as kontrakaanstellings  –  kom vir hierdie toekennings in aanmerking.</p><p style="text-align:justify;">Navrae:  Dr. Karin Cattell-Holden, X 3074 of <a href="mailto:kcattell@sun.ac.za">kcattell@sun.ac.za</a>.</p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;">Foto: <a href="https://unsplash.com/%40patrickian4?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Patrick Fore</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/forest-path?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a> <br></p><p><br><br></p>
Nuut vir AvOL 2019: Voorsmake van hoofrede-opsommingshttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=6652Nuut vir AvOL 2019: Voorsmake van hoofrede-opsommingsThukela Bekwa<p>Besoek asseblief die AvOL-webwerf vir kort <em>Voorsmake van die </em><em>h</em><em>oofrede-opsommings </em>deur prof Geo Quinot (Universiteit Stellenbosch) en prof Joy Mighty (Carleton Universiteit in Ottawa). Hierdie video's gee 'n oorsig oor die tema en fokus van die hoofredes.</p><p>Die 12de jaarlikse interne Akademieskap van Onderrig en Leer (AvOL)-konferensie, aangebied deur die Universiteit Stellenbosch (US), vind plaas op 29 en 30 Oktober 2019 by die Lord Charles Hotel, Somerset-Wes. Voorkonferensiewerkswinkels word op 28 Oktober 2019 aangebied.</p><p>Die konferensietema vir vanjaar is “<em>Onderrig Maak Saak @ SU</em>"</p><p>Prof Mighty vra: “<em>Waarom onderrig</em><em>? </em><em>Waarom </em><em>gee JY </em><em>onderrig</em><em>? </em><em>Sou dit saak maak </em><em>as </em><em>jy nie onderrig gegee </em><em>het </em><em>nie</em><em>? Hoe </em><em>jy hierdie vrae beantwoord</em><em>, </em><em>kan belangrike leidrade verskaf oor </em><em>die </em><em>manier </em><em>hoe </em><em>jy onderrig </em><em>gee, hoe </em><em>jy </em><em>met </em><em>jou studente omgaan</em><em>, </em><em>sowel </em><em>as </em><em>jou persepsies oor </em><em>die </em><em>rol </em><em>wat </em><em>onderrig </em><em>in </em><em>jou professionele identiteit </em><em>en die </em><em>heersende onderrigfilosofie </em><em>van </em><em>jou instelling speel</em><em>.</em>"</p><p>Prof Quinot stel die fokus van sy referaat as: “<em>Hierdie </em><em>aanbieding handel oor </em><em>'n </em><em>samewerkende onderrig</em><em>-en-</em><em>leerparadigma deur </em><em>die </em><em>verwantskap tussen </em><em>die 'JOU' en die 'ONS' in </em><em>onderrig te ondersoek</em><em>. Die referaat verbind individuele onderrigpraktyk aan 'n praktykgemeenskap deur middel van die Afrika-waarde van ubuntu, en besin daaroor of so 'n samewerkende paradigma straks meer gepas is vir 'n universiteit met die visie om 'Afrika se voorste navorsingsintensiewe universiteit' te wees.</em>"</p><p>Onthou om voor die sluitingsdatum van 18 Oktober 2019 vir die konferensie te registreer.</p><p><strong>Besoek asseblief </strong><strong>die </strong><strong>konferensiewebtuiste </strong>by http://www0.sun.ac.za/sotl vir registrasie en hoofredesprekers se biografieë.<br></p><p><strong>Navrae: </strong><a href="mailto:sotl@sun.ac.za">sotl@sun.ac.za</a> <br><br></p>
AvOL 2019: Sluitingsdatum vir indiening van abstrakte uitgestel tot 23 Augustus 2019http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=6536AvOL 2019: Sluitingsdatum vir indiening van abstrakte uitgestel tot 23 Augustus 2019Thukela Bekwa<p style="text-align:justify;">Neem asb. kennis die <strong>sluitingsdatum vir die indiening van abstrakte</strong> vir die 2019 AvOL konferensie <strong>uitgestel is tot Vrydag 23 Augustus 2019</strong>.</p><p style="text-align:justify;">Die Universiteit van Stellenbosch (US) se jaarlikse konferensie oor die Akademieskap van Onderrig en Leer (AvOL) sal op 29 en 30 Oktober plaasvind. Voorkonferensiewerkswinkels sal op 28 Oktober 2019 aangebied word. Die konferensie sal weer by die Lord Charles Hotel, Somerset-Wes gehou word, en is gratis vir US akademici.<br></p><p style="text-align:justify;">Die 12de konferensie se tema is “<em>(Jou) Onderrig Maak Saak @ US</em>".</p><p style="text-align:justify;">Die konferensie poog om alle aspekte van onderrig en leer by die US in ʼn oop, ondersteunende en intellektueel prikkelende atmosfeer te adresseer. Dit bied ʼn platform waartydens akademici beste praktyke, navorsingbevindings en innoverende idees oor onderrig en leer kan deel; oor onderrig en leer metodes, tendense en doelwitte binne die huidige konteks kan reflekteer en debatteer; en onderrig en leer vier.<br></p><p style="text-align:justify;"><em>Registreer asb. vir die konferensie en dien jou abstrak voor 23 Augustus 2019 </em><a href="http://www0.sun.ac.za/sotl/"><em>hier in</em></a><em>!</em></p><p style="text-align:justify;"><strong>Navrae:</strong> <a href="mailto:sotl@sun.ac.za">sotl@sun.ac.za</a><br><br></p>
Die Module wat Dosente Bang Maakhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=6425Die Module wat Dosente Bang MaakCTL / SOL<p>​</p><p style="text-align:center;"><strong>SOL AUXIN SESSIE, 23 APRIL 2019</strong></p><p style="text-align:center;"><strong>by Den Bosch, 12:45 – 13:45</strong></p><p> </p><p>In hierdie Auxin sessie het Dr Michael Schmeisser verslag gedoen oor 'n onwetenskaplike module vir eerstejaars in 'n wetenskaplike omgewing: Hortologie.  Die module is in 2018 ingelei om studente te bemagtig met sagte vaardighede soos selfrefleksie en konsepkartering.</p><p> </p><p>Schmeisser het die module ontwerp met inspirasie uit Herrington & Oliver (2000) se werk oor outentieke leer-raamwerke en die operasionalisering daarvan in 'n gegewe situasie.  Terwyl sy department besig was met herkurrikulering, het Schmeisser 'n oortuigde argument gevoer dat so 'n onwetenskaplike module nodig is om studente te help met motivering vir en bewuste deelname aan hulle universiteitsloopbaan.  Schmeisser meen dat hulle studente goed voorberei word vir die akademiese, die wetenskaplike en selfs die bedryfswêreld, en dat hulle hopenlik goed toegerus word met kennis, logika en kritiese denkvaardighede deur hulle vier jaar van studie.</p><p> </p><p>“Maar ek het altyd aangevoel dat hulle nie regtig bewus is van die finale soort student wat gevorm probeer word teen die einde van hulle studies nie.  En as hulle deur die jare wandel sonder 'n duidelike doelwit vir hulle studies, word die akademiese paadjie somber en sonder betekenisvolle leer.  Hierdie behoefte aan 'n sin vir 'n doel met wat hulle leer, is die rede hoekom ek aan hierdie module gedink het," sê hy. </p><p> </p><p>Maar toe hy toestemming kry om die module vir sagte vaardighede te ontwikkel, was sy eerste gedagte: “Ek moes my mond gehou het."  Dit was skrikwekkend vir 'n wetenskaplike om 'n module te ontwerp en te doseer sonder wetenskaplike inhoud.</p><p> </p><p>Schmeisser het die bul by die horings gepak deur te fokus op die doel van die module, en deur heelwat gasdosente in te nooi.  Die doel van die module is om studente voor te berei vir die volgende drie studiejare deur hulle doelgerigtheid te ontwikkel.  Hulle selfrefleksie en refleksie vir hulle eie leer, het die goue draad geword wat al die temas in die module saambind.</p><p> </p><p>Naas leer hoe om te reflekteer, het studente ook geleer om hulle eie e-portefeuljes saam te stel, om konsepte te karteer (<em>concept mapping</em>), en om hulle CVs saam te stel en te ontwikkel.  Hulle is ook vroeg reeds aan die bedryf van hulle vak blootgestel, en aangemoedig om vakansiewerk in die bedryf te doen in 'n “<em>vocational vacation</em>".</p><p> </p><p>Wanneer Schmeisser die sukses van die module evalueer, merk hy op dat student se terugvoer gedurende die proses verander het vanaf negatiewe na positiewe terugvoer.  Aan die einde het hulle terugvoer aangedui dat die module hulle in hulle studies gehelp het.  Een student, byvoorbeeld, se terugvoer is dat die module haar “letterlik gered" het van opskop. Ander het aangedui dat die leerinhoud oor streshantering en geestelike welstand spesifieke ondersteuning gebied het, soos om hulle bekend te stel aan die ondersteuningstelsels op kampus.</p><p> </p><p>In antwoord op Auxin bywoners se vrae het Schmeisser aangedui dat die module opgevolg word in studente se vierde jaar.  Dan word refleksie as 'n gewoonte versterk en die e-portfolio word klaargemaak met die oog op loopbaanontwikkeling. Op 'n vraag oor 'n wyer aanwending van so module, het Schmeisser geantwoord dat dit sy voordele sou verloor as dit los staan en nie gekoppel is aan 'n dissipline nie.  So 'n skakel met 'n spesifieke vak skep 'n situasionele raamwerk waarin studente vaardighede kry om hulle kenniseenhede te integreer, en dit help hulle om toegang daartoe te kry in lewenskontekste waar probleme opgelos moet word.  Hy is steeds vasbeslote dat die module se inhoud onwetenskaplik moet bly – al is dit skrikwekkend.</p><p> <br></p><p>Om na 'n potgooi van die Auxin sessie te luister, <a href="/afrikaans/learning-teaching/ctl/Pages/Auxin-Resources.aspx?TermStoreId=d4aca01e-c7ae-4dc1-b7b2-54492a41081c&TermSetId=e6f8bdc4-908c-4457-8587-920482ddc43e&TermId=4510b1f4-cea1-48c0-8ad7-f55a2d3c2885">kliek hier.</a><br></p><p>Vir navrae, maak gerus kontak met Dr Michael Schmeisser by schmeisser@sun.ac.za .</p><p>Om deel te neem aan 'n gefokusde belangegroep (FIG), kontak SOL Adviseur Charmaine van der Merwe by cvandermerwe@sun.ac.za .</p><p> </p><p><em>Foto 1:</em><em>  </em><em>Wetenskaplike Dr Michael Schmeisser deel sy vrese oor onwetenskaplike modules in 'n Auxin sessie.</em></p><p><em> </em></p><p><strong>Volgende Auxin Sessie:</strong><strong>  </strong></p><p>23 Julie 2019 by die Opvoedkunde Fakulteit, kamer E3008, 12.45 – 13.45.</p><p>Anita Kleinsmidt van die Sentrum vir Mediese Etiek en die Reg, van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, bespreek aspekte rondom die leer en onderrig van 'n aanlynkursus in navorsingsetiek.<br><br></p><p><br></p>
Interfakultêre Pret met Onderrighttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=6422Interfakultêre Pret met OnderrigCTL<p>​</p><p>Sewe-en-sestig nuutaangestelde akademici van al 10 fakulteite het byeen gekom vir die eerste interfakultêre kontaksessie van PRONTAK (Professionele Ontwikkeling van Akademici) op 22 Mei 2019 by STIAS.  Die dag se tema was SU se leer en onderrig “uit die box" en die program is ontwerp om te wys hoe leer en onderrig aktief en pret kan wees.  Netwerkgeleenthede is geskep om deelnemers kans te gee om met mekaar te gesels en om self na te dink oor hulle eie onderrig.<br></p><p>PRONTAK is onlangs herontwerp om sewe fases te vorm.  In fase 1 het deelnemers bestek geneem van hul eie perspektief op onderrig, by wyse van 'n aanlyn proses. Hulle het daaroor reflekteer en dit met mekaar bespreek op die elektroniese leerplatform.<br></p><p>​Die tweede fase het vir deelnemers 'n geleentheid gegee om hulle modules te analiseer in 'n visuele proses wat leer, onderrig en assessering ontleed.  Die kontaksessie by STIAS was fase 3, met die fokus op die ontwerp van leergeleenthede.<br></p><p style="text-align:center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-9-0"><em><strong>“Wonderlike maniere van werk met die inhoud.</strong></em><em>  </em><em><strong>Beslis prettige </strong></em></span></p><p style="text-align:center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-9-0"><em><strong>maniere om die kernfunksies van leer en onderrig te verstaan."</strong></em></span></p><p>Toe deelnemers by STIAS aankom daardie oggend, is hulle verras met 'n spotprenttekenaar, gereed om elkeen te teken en die boodskap oor te dra:  Leer moet pret wees.  Eenvoudige houers vol lekkergoed en helder blomme het gehelp om die boodskap oor te dra om “buite die box" te dink en hulle eie onderrig op nuwe maniere te sien. <br></p><p style="text-align:center;"><img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/artists%20Predac%20220519.png" alt="artists Predac 220519.png" style="margin:5px;" /><img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/artist%20concept%20PREDAC%20220519.png" alt="artist concept PREDAC 220519.png" style="margin:5px;" /><br></p><p></p><p> Gedurende die sessies het 'n konsepkunstenaar die inhoud in visuele kernpunte oorgedra. </p><p style="text-align:center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-9-0"><em><strong>“Die goue draad van 'leer met pret' dwarsdeur </strong></em></span></p><p style="text-align:center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-9-0"><em><strong>die hele dag, ook die spotprente.</strong></em><em>  </em></span></p><p style="text-align:center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-9-0"><em></em><em><strong>Nico se tekeninge en die aktiwiteite."</strong></em></span></p><p>Dr Antoinette van der Merwe (Senior Direkteur, Afdeling vir Leer- en Onderrigverryking) het die eerste sessie afgeskop deur nuwe dosente by SU welkom te heet en te verduidelik hoe die universiteit 'n bevorderende en instaatstellende omgewing daarstel sodat onderrig en leer kan gedy.  </p><p style="text-align:center;"><img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/avdm%20220519.png" alt="avdm 220519.png" class="ms-rtePosition-4" style="margin:5px;" />​<br></p><p><br></p><p>Vir die tweede sessie is deelnemers gevra om hulle te verbeel hulle is in 'n Doseer 101 klaskamer.  Hulle moes oplet hoe “die dosent" 'n origami box vou en self 'n boxie maak van origami.  Hulle leerervaring is toe analiseer aan die hand van ervaringsleer, selfbeskikkingsteorie en aktiewe-leerbenaderings.  Aan die einde van die sessie het hulle hierdie leerervaring toegepas op hulle eie onderrigkontekste.<br></p><p style="text-align:center;"><em class="ms-rteThemeForeColor-9-0"><strong>“Ek leer sommer baie meer as wat ek verwag het </strong></em></p><p style="text-align:center;"><em class="ms-rteThemeForeColor-9-0"><strong>en kan nie wag om party van die dinge</strong></em></p><p style="text-align:center;"><em class="ms-rteThemeForeColor-9-0"><strong> in my module te implementeer nie."</strong></em></p><p style="text-align:justify;">Na 'n breek vir verversings het hulle deelgeneem aan 'n  koöperatiewe leeraktiwiteit om akademiese artikels te lees en bespreek oor die teorieë, beginsels en benaderings wat hulle in die eerste sessie beleef het. </p><p style="text-align:justify;"><img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/acooperative%20learning%20PREDAC%20220519.jpg" alt="acooperative learning PREDAC 220519.jpg" style="margin:5px;width:450px;height:386px;" /><img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/anetwork%20PREDAC%20220519.png" alt="anetwork PREDAC 220519.png" style="margin:5px;" /><br></p><p style="text-align:justify;"> In die middagsessie het deelnemers in hulle fakulteitsverbande saamgewerk om leergeleenthede te ontwerp wat knelpunte in hulle modules aanspreek.  Hierdie knelpunte het opgeduik uit die werk wat hulle gedoen het om hulle modules te analiseer in fase 3.  </p><p>Die dag is afgesluit met 'n onstpannende kuier rondom verversings “uit die box" terwyl deelnemers kon nadink en kontakte opbou op maat van 'n marimbagroep se musiek.  Deelnemers sal fase 4 van PRONTAK voortsit na die semestervakansie en weer saamkom by STIAS op 9 September 2019 vir die tweede interfakultêre kontaksessie.<br></p><p>Vir navrae oor PRONTAK, skakel Claudia Swart-Jansen van Vuuren by <a href="mailto:claudias2@sun.ac.za">claudias2@sun.ac.za</a> of <br></p><a href="/afrikaans/learning-teaching/ctl/Pages/PREDAC.aspx?TermStoreId=d4aca01e-c7ae-4dc1-b7b2-54492a41081c&TermSetId=e6f8bdc4-908c-4457-8587-920482ddc43e&TermId=0674f249-3db7-45d8-b91b-bfa8e4d108ee">kliek hier.</a><br><p> </p><p><em>Foto 1:</em><em>  </em><em>Besige PRONTAK deelnemers in 'n aktiewe leerondervinding op 22 Mei 2019.</em></p><p><em>Foto's 2 & 3:  Die spotprenttekenaar en die konsepkunstenaars gee kans vir nadenke op 'n ligte noot.</em></p><p><em>Foto 4:  Dr Antoinette van der Merwe en 'n PRONTAK deelnemer in gesprek oor die balans tussen die akademikus se navorsings- en onderrigrolle.</em></p><p><em>Foto's 5 & 6:  PRONTAK deelnemers werk saam in die <span style="text-align:justify;">ko</span><span style="text-align:justify;">ö</span><span style="text-align:justify;">peratiewe leeraktiwitei</span><span style="text-align:justify;">t</span><span style="text-align:justify;"> tydens die oggendsessie </span>en ontspan saam later.</em></p><p><em><br></em></p><p><em> </em></p><p><em>Aanhalings in rooi kursief kom uit PRONTAK deelnemers se anonieme terugvoer op 22 Mei 2019, uit Engels vertaal.​</em></p><p><br></p>
Straatslim Mentors met Geestesvrugtehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=6415Straatslim Mentors met GeestesvrugteCTL<p>​</p><strong>SOL AUXIN SESSIE, 23 APRIL 2019</strong><br><strong>By Fakulteit Opvoedkunde E3008, 12:45 – 13:45</strong><br> <br>Me Shona Lombard het in hierdie Auxin aanbieding navorsing gedeel oor die unieke ondersteuning en diepgaande bydrae wat senior student as mentors kan bied om eerstegeslag-universiteitgangers suksesvol te integreer in die eerste jaar van verlengde graadprogramme (VGP’s).    <br> <br>Die titel van hierdie Auxin aanbieding, Geestesvrugte saam met Straatslimheid, kom uit die antwoord van een van die senior mentor-studente, toe sy gevra is oor die eienskappe van ‘n goeie mentor.  Haar antwoord dat ‘n mentor voetsoolvlak wysheid soos straatslimheid nodig het, saam met die geestesvrugte in die Nuwe Testament (liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid), het sommige van Me Lombard se bevindings goed saamgevat. Vir Auxin bywoners, was dit van besondere nut toe Me Lombard sulke voorbeelde in die mentors se eie stemme gedeel het.<br> <br>Me Lombard het verduidelik hoe die formele mentorprogram vir VGP’s aan die US sedert 2015 ontwikkel het.   Die aanbieder se teoretiese begronding en literatuuroorsig vanuit haar FINLO-befondsde studie het gelei tot nuttige gesprek tussen fakulteite en disciplines, oor toepassings en praktyke.  Tans is die doel van die mentorprogram om ‘n veilige ruimte te skep waarbinne eerstejaars in die VGP in gesprek tree met senior VGP-studente. Die mentorsessies fokus dus nie op akademie nie, maar op hulle gedeelde ervarings om die gaping tussen skool en universiteit te oorbrug, terwyl akademiese ondersteuning in ander programme aandag kry.<br> <br>Die kwantitatiewe en kwalitatiewe data en die jaarlikse evaluasieproses dui aan dat die mentorprogram wel veilige, ondersteunende en uitdagende ruimtes bied waarbinne kritiese en kreatiewe denkprosesse bevorder is wat kan lei tot positiewe gedragsverandering by sowel die mentors as die medestudente wat deur hulle gementor word.<br> <br>Sedert 2017 is die aanbieder ook betrokke by ‘n proses om ko-kurrikulêre akkreditasie te bewerkstellig vir die mentorprogram, sodat mentors erkenning vir hulle rol kan kry op hulle akademiese transkripsies.  As ‘n voorbeeld van ervaringsleer (Kolb, 1984) bied hierdie mentorprogram heelwat geleenthede vir wisselwerking tussen die mentors en die gementordes se persoonlike kennis en sosiale kennis in ‘n ruimte van ontwikkeling.<br> <br>Die Auxin bywoners het deelgeneem aan interdissiplinêre gesprek oor toepassings wat werk in verskillende fakulteitskontekste, en het terugvoer gegee dat hulle hierdie studie se teoretiese begronding baie waardeer het.<br> <br>Om na ‘n potgooi van die sessie te luister, besoek gerus: http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/professional-learning-opportunities-for-t-l/auxin/auxin-resources<br> <br>Vir meer inligting en literatuur, kontak gerus die aanbieder:<br>Me Shona Lombard [shonal@sun.ac.za]<br> <br>Foto 1:  Me Shona Lombard saam met ‘n groep mentors wat die mentorprogram suksesvol afgelê het.<br><p><br></p>
Eerste Sertifikate in Opvoedkundige Leierskaphttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=6412Eerste Sertifikate in Opvoedkundige LeierskapCTL<p>​Die eerste 10 kandidate het die SoEL kortkursus in Akademieskap van Opvoedkundige Leierskap suksesvol voltooi.  Hulle het dit op 12 April 2019 met ‘n plegtige geleentheid gevier en hulle sertifikate ontvang van Prof Arnold Schoonwinkel (Viserektor: Leer en Onderrig).  Die kortkursus is oor een jaar aangebied vir personeel wat opvoedkundige leierskapsposisies beklee.  Vir hulle laaste summatiewe assessering het deelnemers ‘n konsep artikel ingedien wat op akademiese wyse verslag doen van opvoedkundige navorsing, sowel as ‘n mini-portefeulje van refleksie oor hulle opvoedkundige leierskapsfilosofie.</p><p>Foto:</p><p>Agter L na R: Prof Aletta Odendaal (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe), Prof Arnold Schoonwinkel, Prof Ronelle Carolissen (Opvoedkunde), Prof Debby Blaine (Ingenieurswese), Dr Shantelle Weber (Teologie), Dr JP Bosman (Sentrum vir Leertegnologieë).<br><br></p><p>Voor L na R: Dr Antoinette van der Merwe (Senior Direkteur, Afdeling vir Leer- en Onderrigverryking), Dr Fankie Monama (Krygskunde), Dr Mary Nel (Regsgeleerdheid), Dr Nicoline Herman (Sentrum vir Onderrig en Leer, mede-fasiliteerder), Prof Karin Jacobs (Natuurwetenskappe), Prof Cecilia Jacobs (Sentrum vir Gesondheidsberoepe Onderwys, koördineerder en fasiliteerder). </p><p>Afwesig: Prof Julia Blitz (Geneeskunde en Gesondheidwetenskappe), Me Ruth Andrews (Bestuurder: Ko-kurrikulum).<br></p><p><br><br></p>