Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Assesseringskortkursus

​​​

Die US sal in 2021 ’n nuwe assesseringskortkursus op die proef stel wat geskeduleer is om amptelik in 2022 te begin.

Die kursus sal as ’n amptelike US-kortkursus (vaardigheid) geregistreer word en ’n gemengde benadering van asinchrone aanlyn leer (op SUNOnline) sowel as persoonlike kontaksessies (of sinchrone sessies op MS Teams) volg.   
Deelnemers sal gedurende die kursus assesseringstrategieë vir hulle eie modules bedink, beoordeel en ontwerp wat leergesentreerd is (US Onderrig- en Leerbeleid, 2018) en ’n transformerende studente-ervaring ondersteun (US Visie 2040 en Strategiese Raamwerk 2019–2024).  ​​

Sien onder ‘n voorgestelde oorsig van die kortkursus:

 
Course Overview.png


Kontakbesonderhede