Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Werkswinkels en seminare

​​​​​
AvOL-prekonferensiewerkse​​ssies

SOL bied ook prekonferensiewerksessies as deel van die AvOL-konferensie in Oktober aan.  Meer inligting oor hierdie werksessies is op die AvOL-webwerf beskikbaar.


Generiese werksessie​​s

Die Kaapse Hoëronderwyskonsortium bied 'n reeks werksessies as deel van hulle Gehalte Onderrig in Hoër Onderwys-program aan. Vir meer inligting, besoek die CHEC-kortkursus-blad
​​

Fakulteitspesifieke werkse​​ssies

Fakulteit-gebaseerde werksessies word in samewerking met die Fakulteite ontwerp om aan die betrokke Fakulteit se spesifieke behoeftes te voldoen.  SOL-personeellede in Fakulteite kan pasgemaakte Fakulteit-gebaseerde onderrig- en leerwerksessies op versoek verskaf. Kontak asseblief die adviseur (sien onder) wat aan u Fakulteit toegewys is om die reëlings te tref.

Onderrig- & Leer Sem​inare

SOL bied elke kwartaal 'n virtuele Onderrig- en Leerseminaar aan op MSTeams om die akademieskap van onderrig en leer te bevorder.  Tydens hierdie sessies deel US Onderrigvennote​ hulle navorsing, innovasies en ervarings oor onderrig en leer met kollegas, en dit lei tot interessante gesprekke.

Die 2020 seminare vind plaas op MSTeams tussen 13.00 - 14.00 op die volgende datums:

Vrydag, 11 Maart​​
Prof Debby Blaine (Meganiese en Megatroniese Inginieurswese)
Donderdag, 12 Mei Prof Ingrid Rewitzky (Fakulteit Natuurwetenskappe)
Donderdag, 08 September Spreker sal aangekondig word​​
Donderdag, 20 Oktober Dr Marianne McKay (Wingerd- en Wynkunde, Fakulteit AgriWetenskappe​)​


​Wil jy aansluit? Stuur 'n epos vir Lucinda Lucks by llucks@sun.ac.za vir die MSTeams skakel.

Meer inligting en podsendings van vorige seminare is beskikbaar hier.

​​

​SOL adviseurs in fakulteite

Fakulteit ​​ Adviseur  E-pos Uitbreiding
AgriWetenskappe Charmaine van der Merwe
cv​andermerwe@sun.ac.za 9762
​Ekonomiese en Bestuurswetenskappe ​Gert Young gyoung@sun.ac.za ​4937
​Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe Gerda Dullaart gdullaart@sun.ac.za 9761
​Ingenieurswese
Karin Wolff (Adviseur: Onderrig en Leer, Fakultiet Ingenieurswese)
wolffk@sun.ac.za​

​Krygskunde Sim Ntwasa​ sim@sun.ac.za ​3076
Letter en Sosiale Wetenskappe Karin Cattell-Holden kcattell@sun.ac.za 3074 / 9617
​Natuurwetenskappe ​Hanelie Adendorff hja@sun.ac.za ​9191
Opvoedkunde Anthea Jacobs jacobsa@sun.ac.za 9258
Regsgeleerdheid

Claudia Swart

claudias2@sun.ac.za

4502

Teologie Jean Farmer jeanlee@sun.ac.za2956