Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Studenteterugvoer

Student Feedback growth.png  SF Afr.jpg

 Eregistrasievorm.doc​     Studenteterugvoer Dekblad.doc  Bestelvorm   
Dosenteterugvoervorm.doc  Studenteterugvoerbeleid 


Studenteterugvoer is 'n belangrike proses gemik op die ondersteuning en bevordering van onderrig aan die Universiteit Stellenbosch. Die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) is verantwoordelik vir die administrasie van die Studenteterugvoerstelsel, bv. die verspreiding van studenteterugvoer-vraelyste, die verwerking en die berging van alle terugvoerdata, asook samestelling en beskikbaarstelling van studenteterugvoerverslae aan alle fakulteite.

Universiteit Stellenbosch wil graag fakulteite en/of departemente aanmoedig om die volgende uitgangspunte rakende die gebruik van studenteterugvoer in gedagte te hou:

  • Die gebruik van studenteterugvoer behoort in die eerste plek gemik daarop te wees om individuele dosente te bemagtig om hulle eie onderrig te verbeter. Slegs daarna kan terugvoer vir enige ander doelwit gebruik word – en slegs met groot omsigtigheid.
  • Die betroubaarheid van studenteterugvoer-resultate kan deur verskillende faktore (respons-tempo's, die tyd van die verkryging van terugvoer, ens.) beïnvloed word. Hierdie en ander faktore wat die resultate sou kon beïnvloed moet met die interpretasie van die resultate in gedagte gehou word.


Die volgende platforms is beskikbaar vir die afneem van Studenteterugvoer:

Vir meer inligting oor die Elektroniese stelsel (via SunLearn), klik hier.
Vir meer inligting oor die Papierstelsel, klik hier.

 

Terugvoer van dosente

Ten einde 'n meer volledige voorstelling van die onderrig-en-leer-konteks te verskaf, is dit belangrik dat dosente ook terugvoer oor hulle ervarings van die onderrig van bepaalde modules gee. Feedback.jpg

Klik asseblief hier vir die dosenteterugvoervorm   Dosenteterugvoervorm.doc

 

Gereelde vrae

SFB Frequently asked questions.pdf​​​