Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Studenteterugvoer

Wordle 2.pngSatisfied.jpg

 

 

Studenteterugvoerbeleid  


Studenteterugvoer is 'n belangrike sentrale proses gemik op die ondersteuning en bevordering van onderrig aan die Universiteit Stellenbosch. Die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) is verantwoordelik vir die administrasie van die Studenteterugvoerstelsel, bv. die verspreiding van studenteterugvoer-vraelyste, die verwerking en die berging van alle terugvoerdata, asook samestelling en beskikbaarstelling van studenteterugvoerverslae aan alle fakulteite.

Die Studenteterugvoerkantoor wil graag fakulteite en/of departemente aanmoedig om die volgende uitgangspunte rakende die gebruik van studenteterugvoer in gedagte te hou:

  • Die gebruik van studenteterugvoer behoort in die eerste plek gemik daarop te wees om individuele dosente te bemagtig om hulle eie onderrig te verbeter. Slegs daarna kan terugvoer vir enige ander doelwit gebruik word – en slegs met groot omsigtigheid.
  • Die betroubaarheid van studenteterugvoer-resultate kan deur verskillende faktore (respons-tempo's, die tyd van die verkryging van terugvoer, ens.) beïnvloed word. Hierdie en ander faktore wat die resultate sou kon beïnvloed moet met die interpretasie van die resultate in gedagte gehou word.

Dekblad

Die elektroniese dekblad moet vir elke studenteterugvoersessie voltooi word.

Hierdie skakel sal u direk na die webblad neem waar die dekblad direk toeganklik is.


Riglyne om vorms te bestel

  • Voltooi 'n Interdepartementele rekwisisie op die US Sentrale Stelsel (OE-kode: 5834).
  • Onthou om die Rekwisisievorm neer te skryf.
  • Klik op die skakel om u Bestelvorm te voltooi en in te dien.  Die Studenteterugvoerkantoor sal in kennis gestel word sodra u die vorm ingedien het.

 

Elektroniese Terugvoer

Voltooi asseblief die e-registrasievorm minstens vier weke voor die aanvangsdatum van die elektroniese vraelys. Wanneer u op die Submit-knoppie klik, sal die Studenteterugvoerkantoor van u versoek om elektronies terugvoer in te win in kennis gestel word.

Die Studenteterugvoerkantoor sal verseker dat 'n terugvoermodule binne SUNLearn geskep word. Die vraelyste sal binne hierdie terugvoermodule geaktiveer word.

Waar meer as een dosent betrokke is by die aanbieding van 'n module, verseker asseblief dat die Studenteterugvoerkantoor die korrekte besonderhede rakende elkeen van die dosente ontvang wat by die terugvoerproses ingesluit moet word.  Om toegang tot u verslae te verkry, moet u op Sun-E-HR met u gebruikersnaam en wagwoord inteken. Indien u hulp met hierdie proses verlang, is daar 'n handleiding beskikbaar   Documents of Record - Employee.Handleiding.pdf

Vir meer inligting, kontak asseblief vir Veronica Beukes (vfbeukes@sun.ac.za), Roshnique Daniels (rdaniels@sun.ac.za) of Ilke Gideons (igideons5@sun.ac.za).

 

Terugvoer van dosente

Ten einde 'n meer volledige voorstelling van die onderrig-en-leer-konteks te verskaf, is dit belangrik dat dosente ook terugvoer oor hulle ervarings van die onderrig van bepaalde modules gee. Feedback.jpg

Klik asseblief hier vir die dosenteterugvoervorm   Dosenteterugvoervorm.doc

 

Gereelde vrae

SFB Frequently asked questions.pdf

​​