Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

 

ELSABÉ DANEEL KOMMUNIKASIEWERKSWINKELShttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=5785ELSABÉ DANEEL KOMMUNIKASIEWERKSWINKELS<p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;">Elsabé Daneel is ʼn bekende televisie-aanbieder, televisie- en rolprentaktrise en toneelspeler, en regisseur van talle teaterproduksies. Sy is ʼn produksieleier, regisseur en aanbieder van korporatiewe video's asook dokumentêre programme vir kykNET en M-Net.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;">As kommunikasie- en mediastrateeg bied sy kommunikasiewerkswinkels getiteld <em>Communication IQ</em> aan. Hierdie prettige en praktiese werkswinkels in kommunik asie- en projeksievaardighede is gerig op korporatiewe kliënte, televisie- en radio-aanbieders, akteurs, openbare sprekers, opvoeders, studente, akademiese personeel, en so meer.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;">Elsabé gaan in 2024 drie kommunikasiewerkswinkels vir <span lang="NL" style="text-decoration:underline;"><strong>akademiese (doserende) </strong></span>personeel van die Universiteit Stellenbosch aanbied.  </span></p><p style="text-align:justify;"><strong style="font-family:raleway;font-size:14px;">Deelnemers kan na die volgende onderwerpe uitsien:</strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> </span><strong style="font-family:raleway;font-size:14px;"> </strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·    Begrip van kommunikasie-jargon</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·    Ontdek die ABC van die kommunikasieproses</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·    Evalueer jou sterk en swakker punte as ʼn kommunikeerder</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·    Hoe om kommunikasiemodelle vir jou te laat werk</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·    ​Ontdek die tegniese aspekte wat die kommunikasieproses beïnvloed</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·    Die rol van persoonlike styl</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·    Die belang van liggaamstaal</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·    Eksperimenteer met vokalisering</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·    Ontspanningstegnieke wat werk</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·    Hoe om jou mondelinge boodskap te verpak</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·    Die vestiging van goeie verstandhoudings</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·    Die dinamika van kommunikasie</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·    Wenke vir uiters doeltreffende kommunikeerders</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> </span></p><p><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"><strong><em>Wanneer:</em></strong><br> 19 Julie 2024<br> 12 September 2024<br> 8 November 2024</span></p><p><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"><br></span></p><p><em style="font-family:raleway;font-size:14px;"><strong>Tyd:</strong></em><br style="font-family:raleway;font-size:14px;"><em style="font-family:raleway;font-size:14px;"><strong> </strong></em><span style="font-family:raleway;font-size:14px;">13:00 tot 17:00</span></p><p><br style="font-family:raleway;font-size:14px;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> </span><strong style="font-family:raleway;font-size:14px;"><em> </em></strong><br style="font-family:raleway;font-size:14px;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> </span><strong style="font-family:raleway;font-size:14px;"><em>Waar:</em></strong><br style="font-family:raleway;font-size:14px;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> Den Bosch, Victoriastraat 39 (oorkant Skuilhoek en agter die Konservatorium)</span><br> <br></p><p><strong><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:raleway, sans-serif;"></span></strong><em><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:raleway, sans-serif;"><strong><span lang="NL" style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:raleway, sans-serif;">Daar is slegs 10 plekke per werkswinkel beskikbaar.</span></strong><em><span lang="NL" style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:raleway, sans-serif;"> </span></em><span lang="NL" style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:raleway, sans-serif;"><br> <em>Skakel met Claudia Swart (</em></span><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif;"><a href="mailto:claudias2@sun.ac.za"><span lang="NL" style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:raleway, sans-serif;">claudias2@sun.ac.za</span></a></span><em><span lang="NL" style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:raleway, sans-serif;">) om jou plek te bespreek!</span></em></span></em><br></p>