Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

 

Studenteterugvoer: Die navorsingsmoontlikhedehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10482Studenteterugvoer: Die navorsingsmoontlikhedeSimbongile Ntwasa<p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-5" style="line-height:150%;background:white;font-family:raleway;font-size:14px;"><span class="ui-provider a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak ms-rteThemeForeColor-2-5" dir="ltr" style="font-family:raleway;font-size:14px;">Studenteterugvoer aan die US is ʼn proses waardeur beduidende hoeveelhede inligting oor verskillende sake wat met studente se leerervarings verband hou, ingesamel word. Vir hierdie inligting om verandering aan te dryf en te onderlê, moet dit ontleed word. Wat is die ontledingsmoontlikhede vir hierdie data? Hierdie sessie fokus op die navorsingsgeleenthede vir studenteterugvoer. Daar word in die besonder onderskei tussen studenteterugvoer as die voorwerp van navorsing en studenteterugvoer as ʼn datainstrument vir navorsing. Die doel van die sessie is om akademici aan te moedig om studenteterugvoernavorsing te onderneem. </span></span></p><p style="text-align:justify;"><font color="#222222" face="Raleway"><span style="font-size:14px;"><br></span></font></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-5" style="line-height:150%;background:white;font-family:raleway;font-size:14px;"><span class="ui-provider a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak ms-rteThemeForeColor-2-5" dir="ltr" style="font-family:raleway;font-size:14px;"></span></span><font color="#222222" face="Raleway"><span style="font-size:14px;">Gert Young is ʼn senior adviseur in die Universiteit Stellenbosch (US) se Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL). Sy navorsingsbelangstellings as ʼn akademiese ontwikkelaar sluit in akademiese ontwikkelingsidentiteite, akademiese ontwikkelingswerk as ʼn intergroepspraktyk en navorsingmetodologieë vir akademiese ontwikkeling. Hy was betrokke in die hersiening en mederedigering van akademiese werke, waaronder die SOL se jongste boek, <em>Academic Development and its Practitioners: A View from the Inside</em>.  Hy is tans ʼn mederedakteur vir die <em>International Journal for Academic Development</em> (IJAD).</span></font></p><p style="text-align:justify;"><font color="#222222" face="Raleway"><span style="font-size:14px;"><br></span></font></p><p style="text-align:justify;"><font color="#222222" face="Raleway"><span style="font-size:14px;"><strong class="ms-rteThemeForeColor-2-5" style="">Wanner:</strong> 23 April 2024</span></font></p><p style="text-align:justify;"><font color="#222222" face="Raleway"><span style="font-size:14px;"><br></span></font></p><p style="text-align:justify;"><font color="#222222" face="Raleway"><span style="font-size:14px;"><strong class="ms-rteThemeForeColor-2-5" style="">Tyd:</strong> 12:45 tot 13:45 RSA tyd</span></font></p><p style="text-align:justify;"><font color="#222222" face="Raleway"><span style="font-size:14px;"><br></span></font></p><p style="text-align:justify;"><font color="#222222" face="Raleway" class="ms-rteThemeForeColor-2-5" style=""><span style="font-size:14px;"><strong style="">​Waar:</strong>  </span></font><span style="font-family:raleway;font-size:14px;background-color:transparent;">MS Teams - </span></p><div class="OutlineElement Ltr SCXW29266911 BCX8" style="margin:0px;padding:0px;clear:both;cursor:text;overflow:visible;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW29266911 BCX8" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;color:windowtext;"><a class="Hyperlink SCXW29266911 BCX8" href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZTdlZWM0OGEtNWEzZS00NTQ1LTgyZjktY2ViN2RlNjc4NTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%22a6fa3b03-0a3c-4258-8433-a120dffcd348%22%2c%22Oid%22:%22e5bb7e33-5499-4a9a-8937-00bc87e0a72d%22%7d" target="_blank" rel="noreferrer noopener" style="color:inherit;margin:0px;padding:0px;"><span data-contrast="none" lang="EN-ZA" class="TextRun Underlined SCXW29266911 BCX8" style="margin:0px;padding:0px;color:#6264a7;font-size:10.5pt;text-decoration-line:underline;line-height:19px;font-family:"segoe ui semibold", "segoe ui semibold_embeddedfont", "segoe ui semibold_msfontservice", sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW29266911 BCX8" data-ccp-charstyle="Hyperlink" style="margin:0px;padding:0px;">Click here to join the meeting</span></span></a><span data-contrast="none" lang="EN-ZA" class="TextRun EmptyTextRun SCXW29266911 BCX8" style="margin:0px;padding:0px;color:#252424;font-size:13.5pt;line-height:24px;font-family:"segoe ui", "segoe ui_embeddedfont", "segoe ui_msfontservice", sans-serif;"></span><span class="EOP SCXW29266911 BCX8" data-ccp-props="{"201341983":0,"335557856":16777215,"335559739":0,"335559740":240}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:13.5pt;line-height:24px;font-family:"segoe ui", "segoe ui_embeddedfont", "segoe ui_msfontservice", sans-serif;color:#252424;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW29266911 BCX8" style="margin:0px;padding:0px;clear:both;cursor:text;overflow:visible;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW29266911 BCX8" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;color:windowtext;"><span data-contrast="none" lang="EN-ZA" class="TextRun SCXW29266911 BCX8" style="margin:0px;padding:0px;color:#252424;font-size:10.5pt;line-height:19px;font-family:raleway;">Meeting ID: </span><span data-contrast="none" lang="EN-ZA" class="TextRun SCXW29266911 BCX8" style="margin:0px;padding:0px;color:#252424;font-size:11pt;line-height:20px;font-family:raleway;">355 372 101 046</span><span class="LineBreakBlob BlobObject DragDrop SCXW29266911 BCX8" style="margin:0px;padding:0px;font-size:10.5pt;line-height:19px;color:#252424;font-family:raleway;"><span class="SCXW29266911 BCX8" style="margin:0px;padding:0px;text-wrap:nowrap !important;"> </span><br class="SCXW29266911 BCX8" style="margin:0px;padding:0px;text-wrap:nowrap !important;"></span><span data-contrast="none" lang="EN-ZA" class="TextRun SCXW29266911 BCX8" style="margin:0px;padding:0px;color:#252424;font-size:10.5pt;line-height:19px;font-family:raleway;">Passcode: </span><span data-contrast="none" lang="EN-ZA" class="TextRun SCXW29266911 BCX8" style="margin:0px;padding:0px;color:#252424;font-size:11pt;line-height:20px;font-family:raleway;">F97UDv</span><span class="EOP SCXW29266911 BCX8" data-ccp-props="{"201341983":0,"335557856":16777215,"335559739":0,"335559740":240}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:20px;font-family:"inherit", inherit_embeddedfont, inherit_msfontservice, sans-serif;color:#252424;"> </span></p></div><p style="text-align:justify;"><font color="#222222" face="Raleway"><span style="font-size:14px;"><br></span></font><br></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:#333333;font-size:14px;background-color:#ffffff;font-family:raleway;">Meer inligting oor die Auxins is beskikbaar van Simbongile Ntwasa by sim@sun.ac.za</span><span style="color:#333333;font-size:14px;background-color:#ffffff;font-family:raleway;">.</span>​<br></p>
ELSABÉ DANEEL KOMMUNIKASIEWERKSWINKELShttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10481ELSABÉ DANEEL KOMMUNIKASIEWERKSWINKELSClaudia Swart-Jansen van Vuuren<p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;">Elsabé Daneel is ʼn bekende televisie-aanbieder, televisie- en rolprentaktrise en toneelspeler, en regisseur van talle teaterproduksies. Sy is ʼn produksieleier, regisseur en aanbieder van korporatiewe video's asook dokumentêre programme vir kykNET en M-Net.<br></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;">As kommunikasie- en mediastrateeg bied sy kommunikasiewerkswinkels getiteld <em>Communication IQ</em> aan. Hierdie prettige en praktiese werkswinkels in kommunik asie- en projeksievaardighede is gerig op korporatiewe kliënte, televisie- en radio-aanbieders, akteurs, openbare sprekers, opvoeders, studente, akademiese personeel, en so meer.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;">Elsabé gaan in 2024 drie kommunikasiewerkswinkels vir <span style="text-decoration:underline;"><strong>akademiese (doserende) </strong></span>personeel van die Universiteit Stellenbosch aanbied.  </span></p><p style="text-align:justify;"><strong style="font-family:raleway;font-size:14px;">Deelnemers kan na die volgende onderwerpe uitsien:</strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> <strong> </strong></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·                 Begrip van kommunikasie-jargon</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·                 Ontdek die ABC van die kommunikasieproses</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·     Evalueer jou sterk en swakker punte as ʼn kommunikeerder</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·                 Hoe om kommunikasiemodelle vir jou te laat werk</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·   Ontdek die tegniese aspekte wat die kommunikasieproses beïnvloed</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·                  Die rol van persoonlike styl</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·                  Die belang van liggaamstaal</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·                  Eksperimenteer met vokalisering</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·                  Ontspanningstegnieke wat werk</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·                  Hoe om jou mondelinge boodskap te verpak</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·                  Die vestiging van goeie verstandhoudings</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·                  Die dinamika van kommunikasie</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> ·                  Wenke vir uiters doeltreffende kommunikeerders</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> <br></span></p><p style="text-align:justify;"><strong style="font-family:raleway;font-size:14px;"><em>Wanneer:</em></strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> 19 Julie</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> 12 September</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> 8 November</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"><br></span></p><p style="text-align:justify;"><em style="font-family:raleway;font-size:14px;"><strong>Tyd:</strong></em></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"><em><strong> </strong></em>13:00 tot 17:00<br></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> <strong><em> </em></strong></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> <strong><em>Waar:</em></strong></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> Den Bosch, Victoriastraat 39 (oorkant Skuilhoek en agter die Konservatorium)</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> <strong> </strong></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> <strong>Daar is slegs 10 plekke per werkswinkel beskikbaar.</strong><em> </em></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> </span><em style="font-family:raleway;font-size:14px;">Skakel met Claudia Swart (</em><a href="mailto:claudias2@sun.ac.za"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;">claudias2@sun.ac.za</span></a><em style="font-family:raleway;font-size:14px;">) om jou plek te bespreek!</em></p><p><br></p>
US Dosente Gekies vir Nasionale Onderriggenootskappehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10479US Dosente Gekies vir Nasionale OnderriggenootskappeDr Karin Cattell-Holden<p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;">​Die <strong>“Teaching Advancement at Universities" (“TAU") Genootskapsprogram</strong> streef daarna om 'n korpus onderriggenote in 'n wye verskeidenheid dissiplines oor 'n 19-maande program te bou. Die program sluit blokweekkontaksessies, individuele projekte in eie onderrig- en leeromgewings, groepprojekte en reflektiewe verslae in. Deelnemers word uit al die Suid-Afrikaanse universiteite gekies. </span></p><p style="text-align:justify;"><strong style="font-family:raleway;font-size:14px;">Twee US dosente is vir die 2024-2025 TAU program gekies. </strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"><strong>Prof. Elize Archer</strong> is mede-professor in Gesondheidsberoepe-onderwys (GBO) in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe. Haar rolle in die Sentrum vir Gesondheidsberoepe Onderwys behels toesig oor onderrig-leer-assessering in die Simulasie- en Kliniese Vaardighede Eenheid, klasgee vir en studiebegeleiding van studente in die Meesters in GBO-program, en professionele leer vir dosente in die Fakulteit. Sy begelei ook doktorale studente in GBO. Prof. Archer is tans die President van die Suider-Afrikaanse Vereniging van Gesondheidsopvoeders (“SAAHE"). </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;">Sommige van prof. Archer se huidige navorsingsprojekte fokus op assessering en die onderrig en leer van empatie- en kommunikasievaardighede. Vir haar TAU-genootskap sal sy aan die ontwikkeling van interaktiewe en hibriede kursusse vir dosente se professionele leer werk. </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"><strong>Dr. Shantal Windvogel</strong> is 'n senior dosent in die Afdeling Mediese Fisiologie in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, waar sy mediese fisiologie aan geneeskunde- en gesondheidswetenskappestudente doseer. Sy is 'n studiebegeleier vir Honneurs-, Meesters- en doktorale studente en modulesameroeper vir voorgraadse fisiologiemodules. Haar navorsingsfokusareas sluit in die gevolge van nikotienblootstelling, inheemse plante, antioksidante, longontwikkeling, en die ondersoek na risikofaktore vir kardiovaskulêre siektes. Daarbenewens is sy betrokke by die bevordering van aktiewe burgerskap van personeel en studente en transformasieleer deur sosiale impakinisiatiewe soos “Open Doors to Future Possibilities".<br></span></p><p><span style="font-size:14px;font-family:raleway;">Meer inligting oor die TAU Genootskapsprogram is beskikbaar van dr. Karin Cattell-Holden by </span><a href="mailto:kcattell@sun.ac.za"><span style="font-size:14px;font-family:raleway;">kcattell@sun.ac.za</span></a><span style="font-size:14px;font-family:raleway;"> .</span><br><br></p>
US Onderriggenootskappe 2024http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10451US Onderriggenootskappe 2024Karin Cattell-Holden<p style="text-align:justify;">​<span style="color:#000000;font-family:raleway;font-size:14px;">Die Universiteit Stellenbosch (US) se onderriggenootskappe bied aan vooraanstaande akademici wat by onderrig-leer-assessering (OLA) en die akademieskap van onderrig en leer betrokke is die geleentheid om hulle OLA-kundigheid op departementele, fakulteits- en institusionele vlak met die nodige ondersteuning oor ʼn tydperk van een tot drie jaar te verryk en te deel. </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:raleway;font-size:14px;">Die Universiteit het, sedert die aanvang van die projek in 2009, reeds 22 genootskappe toegeken. In 2024 het nog ʼn nuwe genoot, dr. Mariette Volschenk, by die huidige groep, bestaande uit prof. Deborah Blaine (Fakulteit Ingenieurswese), dr. Taryn Bernard (Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe), dr. Marnel Mouton (Fakulteit Natuurwetenskappe) en prof. Nicola Plastow (Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe) aangesluit. </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:raleway;font-size:14px;"><br></span></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteForeColor-1" style="font-family:raleway;font-size:14px;"><strong style="">Dr. Mariette Volschenk </strong></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:raleway;font-size:14px;">Dr. Volschenk is 'n Senior Dosent in die Sentrum vir Gesondheidsberoepe-onderrig (“CHPE”) in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe. Sy is in 2023 as programleier van die MPhil in HPE (MHPE) aangestel. Haar doktorale studies het aangedui dat baie studente onvoldoende voorbereid is op die uitdagings wat meestersvlakstudies in die HPE stel. Die ontwerp van die US MHPE as 'n hibriedeleer interprofessionele gedoseerde program verdiep hierdie uitdagings. Dr. Volschenk het besef dat 'n meer diepgaande begrip van meesterskap binne die MHPE-programkonteks nodig is. Dit sluit in strategieë vir professionele sosialisering, innoverende pedagogiese en studieleidingsbenaderings, en virtuele studente-ondersteuningstrukture wat op die bevordering van die meesterskaptrajekte van MHPE-kandidate gemik is (Volschenk, 2021). </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:raleway;font-size:14px;">Die oorhoofse doel van dr. Volschenk se onderriggenootskap is om die bou van meesterskap in die US MHPE te ondersoek en bevorder. Die primêre fokus is om breër toegang te fasiliteer, gereedheid vir die oorgang na meestersvlakstudies te bevorder, akademiese sukses onder meesterskandidate te verhoog, en hul daaropvolgende loopbaantrajekte as opvoedkundige akademici en leiers in HPE te bemiddel. </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:raleway;font-size:14px;">Die studie beoog om die US se reaksie op die nasionale deurset- en retensiekoerse vir nagraads-onderrigde studente te verbeter. Dit behoort die universiteit 'n genuanseerde begrip van die dimensies van meesterskap en die vereiste vaardighede vir akademiese sukses op hierdie nagraadse vlak in die HO te bied. Daar word verwag dat sommige bevindinge en verwante ingrype moontlik na ander gedoseerde hibriedeleer meestersprogramme by die US asook vergelykbare internasionale MHPE-programme oorgedra sou kon word. Hierdie onderriggenootskap sal ook maniere verken waarop akademici die bevoegdhede om die groei van meesterskap in MHPE-kandidate te fasiliteer kan verwerf, versterk en instandhou. </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:raleway;font-size:14px;background-color:transparent;">​​Ons wens dr. Volschenk alle sukses met haar genootskap toe.</span><br></p><p style="text-align:justify;"><br style="font-family:raleway;font-size:14px;"></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;font-family:raleway;"></span><span style="color:#000000;font-family:raleway;">Verdere inligting oor die Onderriggenootskappe is beskikbaar van dr. Karin Cattell-Holden by kcattell@sun.ac.za.</span></span></p><p><br></p>
Aankondiging: Finlo projekvoorstelle 2024http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10454Aankondiging: Finlo projekvoorstelle 2024Anthea H M Jacobs<div style="text-align:justify;"><span class="ui-provider a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak" dir="ltr" style="font-family:raleway;font-size:14px;"><span style="background-color:transparent;"><span class="ui-provider a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak" dir="ltr"><strong>Die US se Fonds vir Innovasie en Navorsing in Onderrig en Leer (Finlo) sal nie projekvoorstelle vir die jaar 2024 aanvaar nie</strong></span><br></span></span></div><div style="text-align:justify;"><span class="ui-provider a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak" dir="ltr" style="font-family:raleway;font-size:14px;"><span style="background-color:transparent;"><br></span></span></div><div style="text-align:justify;"><span class="ui-provider a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak" dir="ltr" style="font-family:raleway;font-size:14px;"><span style="background-color:transparent;"><br></span></span></div><div style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"></span><span class="ui-provider a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak" dir="ltr" style="font-family:raleway;font-size:14px;"><span style="background-color:transparent;">Sedert sy ontstaan in 2005 het die Fonds vir Innovasie en Navorsing in Onderrig en Leer (Finlo) 'n deurslaggewende rol gespeel in die bevordering van onderrig, leer en assessering (OLA) aan die US deur die befondsing van kleinskaalse OLA-projekte wat gefokus is op óf innovasie óf navorsing.</span><p style="margin-bottom:16px;margin-top:16px;">In lyn met Stellenbosch Universiteit se verbintenis tot goeie bestuur, deursigtigheid en verantwoordbaarheid, glo ons dit is belangrik om die impak en doeltreffendheid van Finlo te assesseer. Dit is des te meer belangrik in die konteks van institusionele finansiële beperkings. Teen hierdie agtergrond is die besluit geneem om ongelukkig nie Finlo-projekvoorstelle gedurende 2024 te aanvaar nie. In plaas daarvan sal 'n evaluasie van die impak van die fonds in verhouding tot sy eie doelwitte én die US se strategiese projekte binne die kernfunksie van OLA onderneem word.</p><p style="margin-bottom:16px;margin-top:16px;">As 'n eerste fase van die evaluasiestudie sal voormalige begunstigdes van Finlo-finansiering e-poskommunikasie ontvang waarin hulle versoek word om hul bystand te verleen met die indiening van inligting vir alle projekte.</p><p style="margin-bottom:0px;margin-top:16px;">Ons waardeer alle belanghebbendes se begrip en voortgesette ondersteuning terwyl ons saamwerk om OLA aan die US te verryk en bevorder.</p></span></div><p><br></p>
Erkenning aan ‘kampioene’ in onderrig-leer-assessering (OLA) aan die US by OLA-vieringhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10425Erkenning aan ‘kampioene’ in onderrig-leer-assessering (OLA) aan die US by OLA-vieringAnthea HM Jacobs<p style="text-align:justify;">​</p><p style="color:#000000;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:18px;">’n Diverse kohort akademici aan die Universiteit Stellenbosch (US) het by die OLA-viering (van onderrig-leer-assessering) op 5 Maart by STIAS in die kollig gestaan. Viserektor: Leer en Onderrig prof Deresh Ramjugernath het in sy toespraak die US se OLA-‘kampioene’ gelukgewens en hulle onwrikbare toewyding aan OLA geprys. Prof Ramjugernath het beklemtoon dat uitnemendheid in OLA bepalend is vir sukses in die US se strewe om die toonaangewende navorsingsintensiewe universiteit in Afrika te wees. Hy het uitgewys dat navolgenswaardige OLA-praktyke nie net grondliggend aan akademiese prestasie is nie, maar ook ’n vaste grondslag vir navorsingswerk met impak lê. Prof Ramjugernath het ook die volgehoue hoë akademiese sukseskoers onder voorgraadse US-studente in die algemeen uitgelig, wat US-gegradueerdes as hoogs gesogte professionele persone in die globale arbeidsmark posisioneer. Hy het bevestig dat die US daartoe verbind is om hierdie reputasie in stand te hou deur studentesukses voorop te stel – by wyse van voortgesette ondersteuning en die verryking van OLA-ervarings. Die oogmerk van die OLA-viering is om hulde te bring aan die onskatbare waarde van bydraes deur akademici wat leierskap toon in hulle OLA, aan hulle onderskeie fakulteite en Universiteitswyd, waarmee hulle die vakkundige diskoers oor OLA aan die US verder voer. Die visie vir erkenning en beloning vir akademiese uitmuntendheid in OLA is dat dit beter pedagogiese praktyke kweek, wat uiteindelik verantwoordelike kritiese denke, probleemoplossingsvaardighede en skeppende vermoëns onder studente ontwikkel. Boonop het die OLA-viering gedien as ’n geleentheid om die prestasies in professionele ontwikkeling te vier van personeellede wat deelgeneem het aan verskeie OLA-verwante gebeure wat die Afdeling Leer- en Onderrigverryking aangebied het, onder meer:</span></p><p style="color:#000000;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:18px;"><br></span></p><p style="color:#000000;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:18px;">· US Onderrigtoekennings 2023 – wenners</span></p><p style="color:#000000;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:18px;">· US Onderriggenootskappe 2023/2024</span></p><p style="color:#000000;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:18px;">· US-TAU Genootskappe (vir die bevordering van onderrig aan universiteite) 2023</span></p><p style="color:#000000;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:18px;">· Akademieskap van Onderrig en Leer (AvOL) Konferensie 2023 – pryswenners</span></p><p style="color:#000000;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:18px;">· FINLO (Fonds vir Innovasie en Navorsing oor Leer en Onderrig) – 2023-ontvangers van toekennings</span></p><p style="color:#000000;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:18px;">· US-kortkursus in Akademieskap van Opvoedkundige Leierskap (AvOL) – 2023-deelnemers</span></p><p style="color:#000000;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:18px;">· US-kortkursus in Akademieskap van Onderrig en Leer (AvO&L) – 2023-deelnemers</span></p><p style="color:#000000;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:18px;">· US-kortkursus in Assessering – 2023-deelnemers</span></p><p style="color:#000000;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:18px;">· US-kortkursus in PRONTAK – 2023-deelnemers</span></p><p style="color:#000000;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:18px;">· US-kortkursus in Vermengde Leer – 2023-deelnemers</span></p><p style="color:#000000;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:18px;">· US-kortkursus oor KI in OLA Die geleentheid was werklik ’n besielende ervaring, gekenmerk deur oomblikke van egte trots en viering.<br></span></p><p><br><br></p>
ALOV OLA Seminaar 14 Maart 2024http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10389ALOV OLA Seminaar 14 Maart 2024Dr Karin Cattell-Holden<p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"><strong class="ms-rteForeColor-1">Spreker:</strong> Prof. Susan van Schalkwyk (Direkteur: Sentrum vir Gesondheidsberoepe Onderwys (“CHPE"), Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe) (US Onderriggenoot)</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"><strong class="ms-rteForeColor-1">Onderwerp:</strong> “Models of doctoral supervision in health professions education: process and power"</span></p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-family:raleway;font-size:14px;">Opsomming van seminaar</strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;">Doktorale studies is daarop gemik om die grense van wat bekend is uit te brei, met die doel om 'n kennisbydrae tot die veld waarin sulke studies onderneem word te maak. Kennis wat as waardevol beskou word deur diegene wat hoë aansien in die veld geniet, is inherent kragtig – dit rig die wetenskap en dra by tot die kanon. Die nastreef van sulke kennis staan sentraal in die doktorale onderneming wat gekenmerk word deur 'n proses van “wees en word" soos die student die oorgang na 'n gekose dissiplinêre gemeenskap maak – 'n gemeenskap wat gedefinieer word deur 'n stel norme en waardes wat oor die tyd heen ontwikkel is, en deur wat as kennis geld binne hierdie struktuur. Die begrip van die oorsteek van grense bied 'n lens waarmee hierdie oorgang verken kan word. Doktorale skryfwerk verteenwoordig byvoorbeeld 'n spesifieke grens waarmee studente moet omgaan soos hulle die korpus werk wat uit hulle akademiese ondernemings na vore kom probeer inskryf om uiteindelik kragtige skrywers te word (Van Schalkwyk & Jacobs, 2021). Die proses van studieleiding is sentraal in die doktorale reis en probeer hierdie omgang fasiliteer terwyl die integriteit van die dissiplinêre kanon terselfdertyd gehandhaaf word. Dit bring vrae na vore oor die aard van daardie studieleiding, die manier waarop dit georganiseer word, en hoe dit beoefen word.</span></p><p style="text-align:justify;"> <br></p><p style="text-align:justify;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-family:raleway;font-size:14px;">Biografie van spreker</strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;">Prof. van Schalkwyk het insigte beskryf wat verkry is uit haar werk oor doktorale studieleiding wat, onder meer, die ervaring van die ontvang van studieleiding, of die lei van andere, tydens 'n reeks onderhoude (sommige aanlyn) met 23 doktorale kandidate en 10 studieleiers in 10 lande verken het. Sy het die voortdurend veranderende aard van die verhouding tussen studieleier en kandidaat, wat dryfvere vir nuwe modelle en benaderings insluit, gedeel. Hierdie werk het implikasies vir die inisiëring van gesprekke oor doktorale studieleiding, die hersiening van die benaderings wat ons volg, en kritiese betrokkenheid by die begrippe van kennis en mag.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;">Prof. van Schalkwyk se aanbieding het die bevindinge van haar Onderriggenootskap-navorsingsprojek verteenwoordig. </span><br></p><p style="text-align:justify;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-family:raleway;font-size:14px;">​</strong></p><p style="text-align:justify;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-family:raleway;font-size:14px;">Verwysings</strong></p><ul><li><span style="font-family:raleway;font-size:14px;">McKenna, S; Van Schalkwyk, S. (2023). A scoping review of the changing landscape of doctoral education. COMPARE. </span><a href="https://doi.org/10.1080/03057925.2023.2168121"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;">https://doi.org/10.1080/03057925.2023.2168121</span></a><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> </span></li></ul><ul><li><span style="font-family:raleway;font-size:14px;">Van Schalkwyk, S; Jacobs, C. (2021). Borders and tensions in Doctoral Writing. In: Badenhorst C; Amell and B & Burford J. (eds). <em>Re-imagining doctoral writing.</em> WAC Clearing House: Colorado. ​</span></li></ul><div><font face="raleway"><span style="font-size:14px;"><br></span></font></div><div><font face="raleway"><span style="font-size:14px;">Verwys asseblief na die aanbieding vir verdere verwysings of kom in aanraking met prof. Van Schalkwyk.​<br></span></font></div>
PRONTAK 2024http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10369PRONTAK 2024Claudia Swart<p>​<br></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">Vanjaar se <strong class="ms-rteForeColor-1" style="text-decoration:underline;"><a href="/english/learning-teaching/ctl/PREDAC/predac"><span class="ms-rteForeColor-1" style="text-decoration:underline;">PRONTAK</span>​</a></strong>-program (Professionele Opvoedkundige Ontwikkeling vir Akademici) het op 29 Januarie by die Devonvale-hotel en -gholflandgoed afgeskop.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">Twee-en-sestig (62) deelnemers uit nege (9) fakulteite en een (1) sentrum het vir die program ingeskryf.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">Op grond van die terugvoer van die 2023-groep, is die kontaksessies verskuif om plaas te vind voordat klasse begin. Dit verleen aan deelnemers die buigsaamheid om te bepaal wanneer hulle die leeraktiwiteite en assesserings in die loop van die jaar wil afhandel.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">Die eerste kontaksessie het van 29 tot 31 Januarie 2024 plaasgevind. Oor hierdie drie dae het deelnemers met al die elemente van die DeLTA-raamwerk omgegaan. Die DeLTA-raamwerk (raadpleeg die afbeelding) begelei akademici deur die herhalende en sikliese proses van die ontwerp en fasilitering van, en besinning oor OLA (onderrig-leer-assessering) aan die Universiteit Stellenbosch (US) om ʼn transformerende studenteleer-ervaring in diens van die samelewing te bevorder.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">Die driedaagse kontaksessie is sodanig ontwerp dat deelnemers verskillende maniere om leer te fasiliteer kon ervaar. Deelnemers moes oor hierdie ervarings nadink en kies wat om in hulle eie OLA-kontekste toe te pas. Deelnemers het tydens verskillende leeraktiwiteite met die Onderrig- en Leerbeleid omgegaan, om hulle te vergewis van hoe die beleid hulle OLA-praktyke kan rig. Deelnemers is ook gelei om nadenkende praktisyns te raak, wat doelbewus en krities oor hulle OLA-praktyke dink en hulle professionele groei stelselmatig hersien en boekstaaf.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">PRONTAK bestaan uit vyf (5) fases en kulmineer in ʼn plakkaataanbieding by die <span class="ms-rteForeColor-1" style=""><strong style=""><a href="/english/learning-teaching/ctl/Pages/SoTL-Conference.aspx">Akademieskap van Onderrig en Leer-konferensie​</a></strong></span> (AvOL-). Gedurende die volgende fase van PRONTAK bepaal deelnemers hulle eie leertempo deur verskeie mylpale af te handel.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">Die volgende kontaksessie sal op 7 Junie by STIAS plaasvind. Dié sessie sal op besinning fokus.<br></span></p><p><br><br></p>
Vieringsgeleentheid van US Onderrig, Leer & Assesseringhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10368Vieringsgeleentheid van US Onderrig, Leer & AssesseringAnthea H M Jacobs<p style="text-align:justify;">​</p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">ʼn Vieringsgeleentheid vir onderrig, leer en assessering (OLA), onder beskerming van die Viserektor, professor Deresh Ramjugernath, word op 5 Maart by die Stellenbosch Instituut vir Gevorderde Navorsing (STIAS) aangebied. Die geleentheid is daarop gemik om die professionele leersukses van verskeie personeellede te vier. Toewyding aan voortgesette groei en ontwikkeling lê aan die kern van enige florerende opvoedkundige instelling. Hierdie geleentheid getuig van die Universiteit Stellenbosch se onwrikbare verbintenis tot die aankweek van uitnemendheid in OLA. Ons glo dat belegging in die professionele groei van ons personeel nie slegs hulle individuele loopbane verryk nie, maar ook die gehalte van die onderwys en steun wat ons aan ons studente bied, verhoog. Deelnemers wat in 2023 die volgende professionele leergeleenthede suksesvol afgehandel of daaraan deelgeneem het, sal vereer word:</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">- US Onderrigtoekennings</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">- US Onderriggenote</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">- US Onderrigbevordering op Universiteit-genote (OBU-genote)</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">- Pryswenners by die US Akademieskap van Onderrig en Leer-konferensie (AvOL-)</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">- Ontvangers van finansiering uit die Fonds vir Innovasie en Navorsing oor Leer en Onderrig (Finlo)</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">- Kortkursus in Akademieskap van Opvoedkundige Leierskap (AvOpL)</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">- Kortkursus in Akademieskap van Onderrig en Leer (AvOL)</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">- Assesseringskortkursus</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">- Kortkursus in Professionele Opvoedkundige Ontwikkeling van Akademici (PRONTAK)</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">- Kortkursusse oor OLA in Gemengde Leer</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">- Kortkursusse oor Kunsmatige Intelligensie (KI) in OLA </span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;"><br></span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Die OLA-vieringsgeleentheid beloof om besielend en verheffend te wees, vol opregte oomblikke van besinning, erkenning en viering. Ons kom byeen om die reis van groei en leer te vier en sien daarna uit om ons ongelooflike personeellede vir hulle prestasies te vereer. Saam sal ons die mag van lewenslange leer en die transformerende impak daarvan op individue, ons instelling en ons gemeenskappe vier.</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><br style="font-family:raleway;"></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-size:medium;font-family:raleway;"><strong>Datum:</strong> 05 Maart 2024 </span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-size:medium;font-family:raleway;"><strong>Plek</strong>: STIAS </span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-size:medium;font-family:raleway;"><strong>Tyd</strong>: 16:30 – 19:00 </span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-size:medium;font-family:raleway;"><strong>RSVP: <a href="https://stellenbosch-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jacobsa_sun_ac_za/ET2Bd8O8ir9Koj1XcpPQnJUBBVRW8l23WYNtTFK_3Tgm9w?e=L8btpy" style="text-decoration-line:underline;font-size:medium;">Invitation to T&L Celebration on 05 March 2024.pdf</a></strong></span></p><p style="color:#000000;font-family:"times new roman";font-size:medium;text-align:left;"><span style="color:#000000;font-size:medium;font-family:raleway;"><strong>Kontakpersoon:</strong> Dr Anthea HM Jacobs, jacobsa@sun.ac.za</span><br></p><p><br></p>
US Onderriggenootskappe 2023http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10216US Onderriggenootskappe 2023Dr Karin Cattell-Holden<p>​</p><p></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Die Universiteit Stellenbosch (US) se onderriggenootskappe bied aan vooraanstaande akademici wat by onderrig-leer-assessering (OLA) en die akademieskap van onderrig en leer betrokke is die geleentheid om hulle OLA-kundigheid op departementele, fakulteits- en institusionele vlak met die nodige ondersteuning oor ʼn tydperk van een tot drie jaar te verryk en te deel. </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Die Universiteit het, sedert die aanvang van die projek in 2009, reeds 20 genootskappe toegeken. In 2023 het twee genote by die huidige groep, bestaande uit prof Susan van Schalkwyk (SGBO, FGGW), prof Deborah Blaine (Ingenieurswese), prof Gretha Steenkamp (EBW), dr Taryn Bernard (FLSW) en dr Marnel Mouton (Natuurwetenskappe), aangesluit:</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"><strong>1.</strong>       <strong>Prof Dennis Francis</strong></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Prof Francis is professor in sosiologie in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe en ʼn internasionaal erkende vakkundige op die gebied van onderrig en leer. Hulle navorsing en onderrig fokus op die sosiokulturele dimensies van gender en seksualiteite, in die besonder hoe cisheteronormatiwiteit en maatskaplike ongelykheid deur opvoedkundige strukture, diskoerse en praktyke voortgesit word en hoe hierdie strukture, diskoerse en praktyke ook weerstaan en uitgedaag kan word. </span></p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Prof Francis se eerstejaarstudente besin oor hulle ervaring van die heteronormatief-oorheersde Suid-Afrikaanse skoolstelsel en samelewing. In hulle projek vir hierdie onderriggenootskap ontleed prof Francis hierdie verhale om te takseer hoe studente hierdie opvoedkundige ruimtes en norms navigeer, weerstaan en ontwrig. Prof Francis ondersoek spesifiek hoe studente in ʼn eerstejaarsmodule van sosiologie queer en transgender jeug konstrueer, op homofobie en transfobie in opvoedkundige ruimtes reageer, en maatskaplike verandering ten opsigte van hierdie kwessies konseptualiseer.</span></p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Die impak van prof Francis se genootskapsprojek sal verreikend wees en nie slegs die akademieskap van onderrig en leer aan die US bevorder nie, maar ook kritiese besinning oor maatskaplike en institusionele norms wat uitsluiting aankweek, versterk en sodoende tot betekenisvolle institusionele transformasie bydra.</span></p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"><strong>2.</strong>      <strong>Prof Nicola Plastow</strong></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Prof Nicola Plastow is professor in arbeidsterapie in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe. Sy is ʼn bekende navorser van onderrig en leer in die konteks van geestesgesondheid en welstand in volwassenes en bejaardes, en maak gebruik van ʼn maatskaplikegeregtigheidsbenadering wat kritiese burgerskap as ʼn pedagogie insluit. </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Prof Plastow se genootskapsprojek beoog om ʼn gemeenskapsinteraksieprojek ter bevordering van maatskaplike deelname en arbeidsgeregtigheid vir ouer mense in Bishop Lavis te vestig en dan die impak daarvan te evalueer. Prof Plastow sal ʼn nuwe kliniese plasingsgeleentheid vir haar studente ontwikkel by ʼn aftreeoord vir ouer mense wat onafhanklik kan woon, om studente se perspektief op ouer word, ouer mense en die lewe in ʼn laeinkomstegebied van Kaapstad uit te daag – en te transformeer – sodat hulle nuwe maniere van ʼn arbeidsterapeut wees, kan ontdek.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Prof Plastow se projek hou sterk verband met die US se fokus op ʼn verskil in die samelewing maak. Dit sal onderrig en leer aan die US verryk deur die ontwikkeling van die graduandi-eienskappe om ʼn dinamiese beroepspersoon en betrokke burger te raak. Die projek sal nie slegs ʼn beduidende effek op studenteleer ten opsigte van hulle studies hê nie, maar ook op hulle beroepslewens en hulle lewens as sorgsame en bewuste lede van die samelewing. </span></p><p style="text-align:justify;"><font face="Raleway"><br></font></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;"></span><font face="Raleway">Verdere inligting oor die Onderriggenootskappe is beskikbaar van dr. Karin Cattell-Holden by <a href="mailto:kcattell@sun.ac.za">kcattell@sun.ac.za</a>. ​​​​<br></font><br></p><p><br></p>