Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

 

Dr. Margaret Blackie (US Onderriggenoot 2020) ontvang erkenning vir haar bydrae tot chemie-onderrighttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7576Dr. Margaret Blackie (US Onderriggenoot 2020) ontvang erkenning vir haar bydrae tot chemie-onderrigClaudia Swart<p>Dr. Margaret Blackie, Departement Chemie en Polimeerwetenskap (US Onderriggenoot 2020) is onlangs deur die Suid-Afrikaans Chemiese Instituut (SACI) vereer vir haar bydrae tot navorsing, leer en onderrig in Suid-Afrika.</p><p>SACI het erkenning gegee aan dr Margaret Blackie vir haar uitstaande bydrae tot chemie-onderrig oor die afgelope vyf jaar. Sy is die ontvanger van die Instituut se medalje vir Chemie-onderwys.</p><p>Dr Blackie sê sy waardeer die feit dat SACI erkenning gee vir bydraes tot opvoeding in chemie en wetenskap: “Dit is 'n enorme voorreg om die ontvanger van hierdie toekenning te wees. En ek is diep dankbaar teenoor my mentors en medewerkers.  Ek het so baie geleer deur saam met ander te werk." <br></p><p>Dr Blackie was onlangs die mede-outeur van twee hoofstukke in 'n boek <a href="/english/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7543">Building Knowledge in Higher Education</a>, wat onderwerpe dek soos die dekolonialisering van die wetenskapkurrikulum, en die gaping tussen eerstejaarstudente  se teoretiese begrip van hoofkonsepte in chemie en hulle vermoë om daardie kennis oor te dra tot ander domeine soos geneeskunde en ingenieurswese. <br></p><p>Dr. Blackie is ’n senior lektor in die Departement Chemie en Polimeerwetenskap. Sy is in Januarie 2010 by die US aangestel. Sy het ’n PhD in sintetiese chemie aan die Universiteit van Kaapstad verwerf. <br></p><p>Dr. Blackie se navorsingsbelangstellings sluit in medisinale chemie, hoër onderwys en Jesuïete- (“Ignatian") spiritualiteit. Sy het akademiese artikels in al drie dissiplines gepubliseer. Sy gee klas en bied studieleiding aan nagraadse studente in beide chemie en teologie. </p><p>Haar belangstelling in onderwys het voortgevloei uit ʼn post-doktorale genootskap onder prof. Jenni Case in die Centre for Research in Engineering Education by die Universiteit van Kaapstad in 2009. Sy is tans betrokke by ʼn groot internasionale projek wat met studente in chemie en chemiese ingenieurswese in Suid-Afrika, die VK en die VSA deur hulle grade tred hou. </p><p>Dr. Blackie het ʼn onderriggenootskap van 2020 tot 2022. Die hoofdoel van haar navorsingsprojek is om akademiese personeel in “STEM"-dissiplines toegang te verleen tot die analitiese hulpbronne wat in die suite instrumente bekend as “Legitimation Code Theory" (“LCT") beskikbaar is.</p><p><span style="font:400 13px/20.8px "segoe ui","segoe",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;float:none;background-color:transparent;">'n Artikel van Dr Blackie en Dr Hanelie </span><span style="font:400 13px/20.8px "segoe ui","segoe",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline !important;white-space:normal;orphans:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;float:none;background-color:transparent;">A</span><span style="font:400 13px/20.8px "segoe ui","segoe",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline !important;white-space:normal;orphans:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;float:none;background-color:transparent;">dendorff</span><span style="font:400 13px/20.8px "segoe ui","segoe",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;float:none;background-color:transparent;"> (Senior Adviseur, Sentrum vir Leer en Onderrig</span><span style="font:400 13px/20.8px "segoe ui","segoe",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;float:none;background-color:transparent;">)</span><span style="font:400 13px/20.8px "segoe ui","segoe",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;float:none;background-color:transparent;"> het onlangs in die </span><span style="font:400 13px/20.8px "segoe ui","segoe",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;float:none;background-color:transparent;">Mail and Guardian verskyn</span><span style="font:400 13px/20.8px "segoe ui","segoe",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline !important;white-space:normal;orphans:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;float:none;background-color:transparent;">:</span><br style="margin:0px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;"><a href="https://mg.co.za/education/2020-08-31-it-is-possible-to-decolonise-science/" style="text-align:left;color:#0072c6;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:underline;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;"><strong style="color:#0072c6;text-decoration:underline;">It is possible to decolonise science</strong></a><span style="font:400 13px/20.8px "segoe ui","segoe",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline !important;white-space:normal;orphans:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;float:none;background-color:transparent;">.</span> ​<br></p>
AvOL konferensie 2020: 4 November 2020http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7402AvOL konferensie 2020: 4 November 2020Anthea Jacobs<p>Ons stel graag die eerste virtuele Universiteit Stellenbosch Akademieskap van Onderrig en Leer Konferensie bekend.​​</p><p><span lang="EN-US">Ons nooi u hartlik uit om die 2020 virtuele konferensie van die gerief van u eie woning of kantoor by te woon.  Dit vind plaas op Woensdag, 4 November, op MS Teams.</span></p><p><span lang="EN-US">Kyk gerus hierdie <a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/AOBlZ0qHaVc&data=02%7c01%7c%7c3ffd1c515b8a40d786c608d823269748%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c637297995946257653&sdata=PPJTD4GMuL%2BzO3WiSUGsK0cDQisjJZ6i8uOtoHV%2BPgk%3D&reserved=0" target="_blank" style="text-decoration:underline;"><strong>video</strong></a> vir meer inligting.</span></p><p><span lang="EN-US">Besoek asseblief die <a href="/sotl" target="_blank" style="text-decoration:underline;"><strong>AvOL-webwerf</strong></a> vir meer inligting en om registreer vir die konferensie.</span></p><p></p><p><img alt="SoTL announcement.jpg" src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/SoTL%20announcement.jpg" style="margin:5px;" /><br><br></p>
Academici dink na oor die skuif na Noodafstandsonderrig gedurende Semester 1http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7407Academici dink na oor die skuif na Noodafstandsonderrig gedurende Semester 1Claudia Swart<p>​Hierdie artikel is tans slegs in Engels beskikbaar, ons vra om verskoning vir enige ongerief.  Kontak asseblief vir Claudia Swart (claudias2@sun.ac.za) vir enige navrae.<br><br></p>
Die wetenskap kán gedekoloniseer wordhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7565Die wetenskap kán gedekoloniseer wordMargaret Blackie & Hanelie Adendorff<p>Die wetenskap kan gedekoloniseer word, maar dan sal ons moet erken dat ons kulturele erfenis en Westerse moderniteit ʼn rol speel in die wyse waarop wetenskap onderrig word, skryf drr Margaret Blackie (Chemie en Polimeerwetenskap) en Hanelie Adendorff (Sentrum vir Onderrig en Leer) in ʼn meningsartikel vir M<em>ail & Guardian</em> (31 Augustus).<br></p><ul><li>Lees die vertaalde weergawe van die artikel hier onder.</li></ul><p><strong>Margaret Blackie & Hanelie Adendorff*</strong><br></p><p>Die oproep tot dekolonisering het tot baie angs en intense debat in akademiese kringe in Suid-Afrika gelei. Dit is belangrik om in gedagte te hou dat hierdie oproep nie net tot Suid-Afrika beperk is nie. Desondanks het dit 'n besondere dringendheid in ons land met ons geskiedenis en voortgesette ekonomiese ongelykheid.</p><p>Waar 'n mens relatief maklik kan sien hoe 'n mens so 'n taak in die geesteswetenskappe kan uitvoer, is die oproep om die wetenskap te dekoloniseer grotendeels met minagting begroet. Die wetenskap het die oproep tot dekolonisering meestal versigtig geïgnoreer totdat die #ScienceMustFall-video soos ʼn veldbrand versprei het. Gemoedere het opgevlam en die debat het vinnig na twee moeilik hanteerbare posisies geskuif. Enersyds was daar 'n oproep om inheemse kennissisteme met die wetenskap gelyk te stel, en andersyds 'n volledige gebrek aan erkenning dat die wetenskap in Westerse individualisme ingebed en verweef is.</p><p>Ons nuuskierigheid was om 'n manier te vind om 'n gesprek tussen hierdie twee posisies te fasiliteer. Die grootste uitdaging was dat die gronde waarop die debat as geldig beskou is, betwis is weens die verskil in die manier waarop geldige kennis in die wetenskap en die geesteswetenskappe geproduseer word.</p><p>In die wetenskap is metode onafhanklik van die persoon. Nadat 'n metode duidelik beskryf is, kan redelikerwys verwag word dat 'n tweede persoon wat dieselfde eksperiment uitvoer dieselfde resultaat sal behaal. Hierdie herprodusering is die onderliggende sterkte van die wetenskap. In die sosiale wetenskappe leer 'n mens 'n oriëntering tot kennis wat op teorie gebaseer is, maar die manier waarop data geïnterpreteer word, word beïnvloed deur ʼn mense se eie geskiedenis. ʼn Besondere aspek van die sosiale wetenskappe is dat dit die maniere waarop persoonlike ervaring 'n mens se blik beïnvloed, eksplisiet maak.</p><p>Die wetenskap roem dus daarop dat dit objektief is en verwerp dikwels die relatief 'sagte' benadering van die sosiale wetenskappe. Deur dit te doen, vergeet wetenskaplikes egter 'n belangrike onderskeid. Wetenskaplike kennis is objektief, maar wetenskaplikes nie. Hulle word ook sterk deur hul kulturele erfenis beïnvloed.</p><p>Ons kan nie die feit ontken dat die wetenskap soos ons dit vandag verstaan, diep wortels in Wes-Europa het nie, en dat die ontwikkeling van wetenskap en tegnologie baie met die ontstaan van die koloniale era saamgeval het. Die tegnologiese vooruitgang wat die samelewings van daardie tyd gemaak het, het verkenning moontlik gemaak. Dit was onlosmaaklik verbind met die ontwikkeling van verfynde meetinstrumente. Chemie, byvoorbeeld, het as wetenskap eers regtig na vore getree toe ons voldoende akkurate skale gehad het. Ons kan nie die ontwikkeling van wetenskaplike kennis van daardie geskiedenis skei nie.</p><p>In die ontwikkeling van 'n gedekoloniseerde wetenskaplike kurrikulum gaan ons nie weer van vooraf begin nie. Ons sal steeds Newton se wette, en die struktuur van die atoom en die teorie van evolusie onderrig. Hierdie idees is veels te oortuigend as verklarende instrumente om dit eenkant toe te skuif. Maar wat ons kan doen, is om te begin erken dat wetenskaplikes se wetenskapsbeoefening, sterk beïnvloed is deur Westerse moderniteit. Die obsessie met die individu is baie problematies. Is daar 'n manier waarop ons kan begin besef dat alle kennis gebou is op die werk van diegene wat ons vooraf gegaan het en lewer nie net ʼn bydra tot diegene wat volg nie, maar ook tot ons tydgenote? Kan ons 'n waardasiestelsel bou vir die erkenning van bydraes wat die diep verweefde verhoudings verteenwoordig, eerder as om die individu te probeer uitlig?</p><p>ʼn Gedekoloniseerde wetenskaplike kurrikulum sal ook implikasies hê vir onderrig en leer, sowel as hoe ons inligting ervaar en daarmee omgaan. Wanneer ons 'n voorbeeld gebruik wat help om 'n konsep te onderrig, moet ons vra of almal in die klaskamer daardie voorbeeld sal verstaan. Met ander woorde, verlaag die voorbeeld die hindernis tot leer of skep dit nog 'n hindernis?</p><p>In 'n diverse wetenskapklas is dit onwaarskynlik dat een voorbeeld vir almal toeganklik sal wees. Een  van die strategieë wat ons gebruik, is om een voorbeeld te verskaf en dan die klas te vra om ander moontlike voorbeelde in klein groepies te bespreek. Hierdie voorbeelde kan dan in die groter klas bespreek word om aan te toon watter voorbeelde werk en watter nie en waarom. Op hierdie manier is daar geringer vooroordeel ten opsigte van net een soort lewenservaring  ̶  dié van die akademikus.</p><p>Uiteindelik is ons uitdaging om die werking van kultuur in akademiese wetenskap meer sigbaar te maak. Om akademiese wetenskaplikes te help verstaan dat hoewel hul wetenskap objektief, streng en potensieel grondverskuiwend is, hulle dalk onbewustelik 'n kultuur wat vir baie studente as uitsluitend ervaar, kan perpetueer. Beide kan tegelykertyd waar wees. Om dit te verbeter, vereis nie dat wetenskaplike inhoud met kommentaar op die samelewing vervang moet word nie, maar om studente ernstig te neem as hulle sê dat hulle voel dat hulle nie behoort nie, of as hulle eenvoudig met hul voete stem.</p><p><strong>*Dr Margaret Blackie is 'n senior lektor in die Departement Chemie en Polimeerwetenskap en dr Hanelie Adendorff 'n senior adviseur by die Sentrum vir Onderrig en Leer aan die Universiteit Stellenbosch. Hierdie artikel is gebaseer op hul hoofstuk in </strong><strong><em>Building knowledge in Higher Education: Enhancing Teaching and Learning with Legitimation Code Theory</em></strong><strong> (2020)</strong>.<br></p><p><br><br></p>
Kan uitnemendheid vernuwe word? 'n Herdink van toekennings vir uitnemende onderrig as ʼn openbare batehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7486Kan uitnemendheid vernuwe word? 'n Herdink van toekennings vir uitnemende onderrig as ʼn openbare bateAnthea Jacobs<p style="text-align:justify;"><strong></strong><strong>LEER- EN ONDERRIGVERRYKING-SEMINAAR, 6 AUGUSTUS 2020</strong><br><strong>virtueel aangebied op MS Teams, 13:00–14:00</strong></p><p>Dr Karin Cattell-Holden, senior adviseur by die Universiteit Stellenbosch (US) se Sentrum vir Onderrig en Leer, was die aanbieder by die Leer- en Onderrigverryking-seminaar op 6 Augustus 2020. Die onderwerp van haar aanbieding was “Can 'excellence' turn? Rethinking teaching excellence awards for the public good".</p><p><br>In hierdie seminaar het dr Cattell-Holden die individualistiese fokus van die US se toekennings vir uitnemende onderrig bespreek en ʼn hergekontekstualiseerde benadering tot die toekennings voorgestel in reaksie op die vraag na sosiale geregtigheid in Suid-Afrika. Sy het aangevoer dat die konseptualisering van 'uitnemende onderrig' in postkoloniale Suid-Afrika aan 'uitnemende leer' gekoppel moet word en klem moet lê op die ideologiese en ongelyke kontekste waarin onderrig en leer plaasvind. Uitnemende onderrig/leer moet tweeledige samewerking tussen die volgende behels: 1) akademici en studente om die verhouding tussen onderrig, leer en die samelewing te bevorder, en 2) die Universiteitsbestuur, akademici en die samelewing rakende die sosiale verantwoordelikheid om graduandi te lewer wat doeltreffend in ʼn demokratiese samelewing kan funksioneer.</p><p style="text-align:justify;">Dr Cattell-Holden het haar praatjie begin met ʼn ontleding van die diskoers van 'uitnemendheid', waarna sy haar verklaring van die idee van 'uitnemende onderrig' gedeel het. Hierna het sy in besonderhede die idee van hoër onderwys tot diens van die mensdom bespreek, en, soos Eshleman (2018),<span lang="AF" style="text-decoration:underline;">[1]</span> aangevoer dat ons allereers die mensdom dien. Hierna het sy uitnemende onderrig as ʼn vorm van waarde vir openbare voordeel bespreek. Sy het die tema van die toekennings vir uitnemende onderrig bespreek, en aangevoer dat die konseptualisering, erkenning en toekenning van 'uitnemende onderrig' ʼn fokus op 'uitnemende leer' moet insluit, en dat albei diskoerse klem moet lê op die ideologiese en ongelyke kontekste waarin studente en onderwysers funksioneer. Dit is gevolg deur ʼn uiteensetting van die diskoers van 'uitnemendheid' by die US in verskeie institusionele dokumente. Teen hierdie diepgaande agtergrond het sy die US-toekennings vir uitnemende onderrig bespreek, en hoe dit aan die private voordeel gekoppel kan word. Sy het voorgestel dat verskuiwing van die individualistiese fokus van uitnemende onderrig na samewerking nie net die waarde van die onderrigtoekennings sal verhoog nie, maar ook sal bydra tot hervorming van onderrig aan die US tot openbare voordeel. <br><br>Sy het haar praatjie afgesluit deur interessante manier voor te stel waarop die US-toekennings vir uitnemende onderrig opnuut vir openbare voordeel voorgestel kan word. Dit sluit onder andere in die bekendstelling van die studentestem, uitbreiding van die toekennings deur interdissiplinêre spanne en projekte in te sluit en vervanging van die huidige individualistiese perspektief met meer inklusiewe kriteria.<br><br>Dr Cattell-Holden se power point en 'n podgooi van die aanbieding is <strong style="text-decoration:underline;"><a href="/afrikaans/learning-teaching/ctl/t-l-resources/t-l-seminars" target="_blank">hier​</a></strong> beskikbaar.<br></p><p style="text-align:justify;">Skakel gerus met die aanbieder by <span lang="AF" style="text-decoration:underline;">kcattell@sun.ac.za</span><span lang="AF"> vir meer inligting oor die onderwerp. </span><br>Die volgende Leer- en Onderrigverryking-seminaar vind op 9 September 2020 plaas.<br><br></p><p><span style="text-decoration:underline;">[1]</span> Eshleman, K. 2018. Emergent EDU: Complexity and innovation in higher ed. <em>EDUCAUSE Review</em>, 7 Mei.<br></p><p><br> </p>
Nuwe boek oor die opbou van kennis in hoër onderwys in Suid-Afrikahttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7463Nuwe boek oor die opbou van kennis in hoër onderwys in Suid-AfrikaWiida Fourie-Basson<p>Wat beteken die “dekolinialisering" van die wetenskapkurrikulum by 'n hoër onderwysinstelling in die praktyk? Hoe kan dosente studente help om die gaping tussen die abstrakte kennis van Chemie en die toepassing daarvan te oorbrug, spesifiek in die geval van eerstejaarstudente wat medies en ingenieurswese studeer?<br></p><p>Bogenoemde is slegs twee van die onderwerpe wat gedek word in 'n nuwe boek getiteld <a href="https://www.routledge.com/Building-Knowledge-in-Higher-Education-Enhancing-Teaching-and-Learning/Winberg-McKenna-Wilmot/p/book/9780367463335"><em>Building Knowledge in Higher Education</em></a>, wat deur Routledge gepubliseer  is as deel van 'n reeks oor die gebruik van Legitimasiekodeteorie (<a href="https://legitimationcodetheory.com/theory/introducinglct/">Legitimation Code Theory</a>) ten einde onderrig en leer in hoër onderwys te bevorder. Legitimasiekodeteorie (LCT) is 'n gesofistikeerde raamwerk, bestaande uit verskeie eiesoortige instrumente, wat vakkundiges in staat stel om hulle navorsing en onderrigpraktyk te modelleer binne die konteks van sosiale geregtigheid en die opbou van kennis.</p><p>​Prof Ingrid Rewitzky, visedekaan vir onderrig en leer in die Fakulteit Natuurwetenskappe, sê sedert die stigting van die Fakulteit se Onderrig- en leerforum in 2013, het verskeie dosente met Legitimasiekodeteorie  (LCT) kennis gemaak en hul navorsing by internasionale LCT konferensies aangbied.<br></p><p>In die hoofstuk “Decolonizing the science curriculum: When good intentions are not enough", ondersoek dr Mags Blackie, van die department Chemie en Polimeerwetenskap, en dr Hanelie Adendorff, senior adviseur by die US se Sentrum Onderrig en Leer, die #Sciencemustfall" insident gedurende die  #Feesmustfall studenteprotesbetogings in 2015. Deur gebruik te maak van Legitimasiekodeteorie se konsep van spesialisasiekodes, wys hulle hoe huidige dekolonisasiepogings gesien kan word as 'n voortsetting van die onreg van die verlede, ten spyte van elke bedoeling om positief en effektief te reageer: “Ons ondersoek die verwantskap tussen die spelers, idees en voorwerpe in die veld van wetenskap ten einde dit waaroor dit éintlik gaan en wat aangespreek moet word, bloot te lê," skryf hulle in die samevatting van die hoofstuk.</p><p>Hulle voer aan dat dit “byna onmoontlik" is om in hierdie debat eenstemmigheid te bereik, en dat die poging om inheemse kennissisteme aan wetenskaplike kennis gelyk te stel, beteken dat “wetenskap heeltemal ontmagtig word". Hulle stel dan 'n alternatiewe benadering voor en herformuleer die vrae in terme van outonomie. Met ander woorde, deur bloot inheemse kennis by die bestaande kurrikulum te voeg, soos om byvoorbeeld die tradisionele manier van biermaak in die mikrobiologiekurrikulum in te bring as 'n voorbeeld van hoe dit in Afrika toegepas word, dien dit slegs die doel van wetenskap as 'n westerse konsep. Maar wanneer wetenskap in die hande van studente geplaas word as 'n werktuig waarmee hulle hulle eie geleefde omstandighede kan verken, voer hulle aan dat: “dit steeds die gevoel van wetenskap het, maar 'n wetenskap wat begin om as't ware weier as ditself te kyk". </p><p>In die hoofstuk “Missing the target? How semantics can reveal the (mis)alignments in assessments", het dr Blackie en dr Ilse Rootman-le Grange, gemengdeleer koördineerder vir die Fakulteit Natuurwetenskappe, die gaping verken wat bestaan tussen eerstejaarstudente se teoretiese begrip van hoofkonsepte in chemie, en hulle vermoë om hierdie kennis na hulle domein, soos byvoorbeeld geneeskunde en ingenieurwese te kan oordra. </p><p>“Chemie is 'n weggesteekte wetenskap," skryf hulle: “As 'n vak in eie reg, het dit veel langer geneem om te voorskyn te kom as die nabyverwante dissiplines soos fisika en biologie. Dit is omdat die molekulêre en atomiese begrip van materie nie intuïtief of ooglopend vir die gewone waarnemer is nie. Presies as gevolg van hierdie diepgaande abstrakte aard van die vak, het studente geen werklike lewenskonteks of verwysingsraamwerk van Chemie nie".  </p><p>Deur gebruik te maak van die semantiek-konsep in Legitimasiekodeteorie , het hul die vrae wat in die finale chemie-eksamen vir eerstejaarstudente in gesondheidswetenskappe gevra is, geassesseer. Dit het getoon dat die vrae hoofsaaklik studente se begrip van die taal van chemie getoets het, maar gefaal het om die diepte van hulle konseptuele begrip van die vak genoegsaam te toets.</p><p>Ander hoofstukke in die boek deur US dosente sluit in “From principle to practice: enabling theory-practice bridging in engineering education" deur Karin Wolff; “Building the knowledge base of blended learning: implications for educational technology and academic development" deur J.P. Bosman en Sonja Strydom; en “Legitimate participation in program renewal: the role of academic development units" deur Gert Young en Cecilia Jacobs. </p><p>Twee verdere boeke in die reeks wat in 2021 gepubliseer sal word, sal ook ander outeurs uit die Fakulteit Natuurwetenskappe se werk insluit. <em>Decolonising knowledge and knowers: struggles for university transformation in South Africa,</em> en <em>Enhancing Science Education:</em> <em>Exploring knowledge practices with legitimation code theory</em>.​<br></p>
Bly groei as dosent by die UShttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7451Bly groei as dosent by die USGerda Dullaart<h2 class="ms-rteElement-H2B"><span style="margin:0px;color:#2f5597;font-family:calibri, sans-serif;font-size:14pt;">Bly groei as dosent by die US<br></span> <br></h2><table class="ms-rteTable-default" cellspacing="0" style="width:100%;"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;"><p style="margin:0px 0px 10.66px;line-height:normal;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-5"><strong><span lang="EN-GB" style="margin:0px;"><font face="Calibri" size="3">Teaching Fellowships</font></span></strong><strong><span style="margin:0px;"></span></strong></span></p><p style="margin:16px 0px 10.66px;line-height:normal;"><font class="ms-rteThemeForeColor-4-5" face="Calibri"><font size="3"><strong><span lang="AF" style="margin:0px;">Die US Onderriggenootskappe bied voortreflike opvoeders en vakkundiges in onderrig en leer die geleentheid om meer dikwels vir volgehoue tydperke, en met verskillende vorme van ondersteuning, op aspekte van kurrikulumvernuwing, die verkenning van onderrig en leer, en die verspreiding van goeie onderrig- en leerpraktyk in departemente en fakulteite te fokus. </span></strong><strong><span lang="EN-GB" style="margin:0px;">Meer inligting oor die 2021 Onderriggenootskappe is beskikbaar by dr </span></strong><strong><span lang="EN-US" style="margin:0px;">Karin Cattell-Holden, <span style="margin:0px;"><span style="margin:0px;"><a><span class="ms-rteThemeForeColor-4-5" style="margin:0px;"><span style="text-decoration:underline;">kcattell@sun.ac.za</span></span></a></span></span></span></strong><strong><span lang="EN-GB" style="margin:0px;"> of op die <a href="/afrikaans/learning-teaching/ctl/Pages/Teaching-Fellowships.aspx?TermStoreId=d4aca01e-c7ae-4dc1-b7b2-54492a41081c&TermSetId=e6f8bdc4-908c-4457-8587-920482ddc43e&TermId=818b21b6-648e-46c5-9b28-4b47058bcbe3" target="_blank"><span class="ms-rteForeColor-1">SOL webwerf​</span></a>.</span></strong></font></font>​ <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><br></p></td></tr></tbody></table><p style="margin:0px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;"><span style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3" style="margin:0px;line-height:25.6px;"><br>Die kenniskorpus van dr Elize Archer se onderriggenootskap groei voort verby die tydsraamwerk van die genootskap (2017 – 2019)​.<span style="margin:0px;">  </span>Sy is onlangs erken deur ‘n Vroeë Loopbaanontwikkelingsfonds (Junie 2020-Junie 2021) toekenning. Haar navorsing oor empatie in gesondheidsberoepe, en hoe ons dit kan onderrig en aanleer, het heelparty kollegas (en ook haarself) bemagtig en gelei tot die insluiting van empatie as deel van die huidige kurrikula. Dit dra by tot groter bewustheid van pasiënte as die middelpunt van die gesondheidstelsel.</font></span></p><p style="margin:0px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;"><span style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3" style="margin:0px;line-height:25.6px;"> </font></span></p><p style="margin:0px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;"><span style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3" style="margin:0px;line-height:25.6px;">Elize se navorsing en onderrig het bevind dat gesondheidsberoepslui gedragsvaardighede soos empatie kan aanleer, maar hulle sal waarskynlik nie volgehoue veranderinge maak vir </font></span><span style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3" style="margin:0px;line-height:25.6px;">pasiëntgesentreerde gesondheidsorg totat dit resoneer met hulle eie wêreldbeelde nie.<span style="margin:0px;">  </span>Sover het sy meeste van hierdie werk met voorgraadse studente gedoen.<span style="margin:0px;">  Dr Archer het besef </span>dat studente se gedrag en gedagtes beter beïnvloed kan word as die registrateurs se perspektief in ag geneem word.<span style="margin:0px;">  </span>Registrateurs is spesialiste in opleiding en hulle het 'n groot invloed op junior studente se ontwikkeling.<span style="margin:0px;">  </span>Dit is belangrik om te verstaan hoe hulle in die besige en komplekse gesondheidstelsel regkry om empaties te kommunikeer en om te gaan met pasiënte.<span style="margin:0px;">  </span>En dit is presies hierop waarop haar opvolgnavorsing fokus. </font><span style="background:#ffffff;margin:0px;"></span></span></p><p style="margin:0px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;"><span style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3" style="margin:0px;line-height:25.6px;"> </font></span></p><p style="margin:0px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;"><span style="margin:0px;"><font face="Calibri" style="margin:0px;line-height:20.8px;"><font size="3" style="margin:0px;line-height:25.6px;"><font color="#000000" style="margin:0px;line-height:25.6px;">“Die </font><span style="background:#ffffff;margin:0px;color:#333333;">voorsienbaarhede wat SOL verskaf was instrumenteel in my akademiese ontwikkeling.<span style="margin:0px;">  </span>As ‘n nuwe dosent in the Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe het ek in 2008 ‘n FINLO toekenning ontvang vir ‘n projek oor die gebruik van gesimuleerde pasiëntscenario in die onderrig van basiese vaardighede in kliniese prosedure.<span style="margin:0px;">  </span>Dit het my gehelp om die kommuniksasievaardighede van mediese studente te begin ondersoek.<span style="margin:0px;">  </span>Van daar af het so baie gebeur en ek is oortuig dat hierdie geleentheid my gehelp het om te begin!”</span></font></font></span></p><p style="margin:16px 0px 10.66px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:normal;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;"><span lang="EN-GB" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3" style="margin:0px;line-height:normal;">Dr Archer het ’n <a href="/afrikaans/learning-teaching/ctl/t-l-awards-and-grants/rectors-award-for-lecturers/su-institutional-excellence-in-teaching-and-learning" target="_blank" style="text-decoration:underline;"><span class="ms-rteForeColor-1" style="text-decoration:underline;"><strong>US Toekenning vir Uitnemende Onderrig</strong></span></a> in die kategorie “ Ontluikende Dosent” in 2018 ontvang. In 2019 het sy ook ’n sertifikaat van meriete vir haar Onderriggenootskap ontvang ter erkenning van haar bydrae tot die ontwikkeling van die akademieskap van onderrig en leer aan die US.</font></span><br></p>
US Toekennings vir Uitnemende Onderrig 2020http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7363US Toekennings vir Uitnemende Onderrig 2020CTL/SOL<p>​<span style="text-align:justify;">Aansoeke word tans ingewag vir die Universiteit Stellenbosch Toekennings vir Uitnemende Onderrig 2020</span><span style="text-align:justify;">.</span><span style="text-align:justify;"> </span></p><p><span style="text-align:justify;"></span><span style="text-align:justify;">Die toekennings erken onderrig van uitstaande meriete by die Universiteit Stellenbosch.</span><span style="text-align:justify;"> </span><span style="text-align:justify;">Alle personeellede wat onderrig gee – sowel permanente as kontrakaanstellings – kom vir hierdie toekennings in aanmerking.</span></p><p style="text-align:justify;">Die toekennings word in twee kategorieë aangebied, naamlik <em>Ontluikende Dosent</em> en <em>Uitgelese Dosent</em>. Die toekenning vir <strong><em>Ontluikende Dosent</em></strong> is bedoel vir akademici wat in hulle onderrig as “<em>vakkundige opvoeders</em>" optree:</p><p style="text-align:justify;"><em>Nadenkende praktisyns</em><em> </em>besin doelbewus en krities oor hulle onderrigpraktyk, en hersien en dokumenteer hulle professionele groei stelselmatig.<em> </em><em>Vakkundige opvoeders</em><em> </em>put boonop uit opvoedkundige literatuur om oor hulle onderrigpraktyk en professionele groei na te dink, en beweeg ook verder as persoonlike besinning na waarneming en portuurbeoordeling van hulle onderrig.</p><p style="text-align:justify;">(<em>Onderrig- en Leerbeleid</em>, 2018:5)</p><p style="text-align:justify;">Die toekenning vir <strong><em>Uitgelese Dosent</em></strong> is bedoel vir akademici wat in hulle onderrig as “<em>onderwysvakkundiges</em>" of “<em>toonaangewende onderwysvakkundiges"</em><em> </em>optree:</p><p style="text-align:justify;"><em>Onderwysvakkundiges</em><em> </em>vors hulle onderrigpraktyk na en dokumenteer hulle professionele groei met die oog daarop om hulle bevindinge in die openbaar te publiseer en tot bestaande onderrig- en leerkennis by te dra.<em> </em><em>Toonaangewende onderwysvakkundiges</em><em> </em>dra deur publikasie tot bestaande onderrig- en leerkennis by en bied institusionele, nasionale en internasionale leierskap op die gebied van onderrigpraktyk. </p><p style="text-align:justify;">(<em>Onderrig- en Leerbeleid</em>, 2018:5)</p><p style="text-align:justify;">Die toekenning vir <em>Ontluikende Dosent</em> kan slegs eenmalig ontvang word en die toekenning vir <em>Uitgelese Dosent</em> een keer elke vyf jaar.</p><p style="text-align:justify;">Ooreenkomstig die <em>Onderrig- en Leerbeleid</em> (2018:5) word die onderrigportefeulje as hoofinstrument gebruik om uitnemende onderrig te beoordeel. Gedurende die institusionele keuringsvergadering word ʼn onderhoud van 10 minute met elke kandidaat gevoer en kandidate in die kategorie <em>Uitgelese Dosent</em> doen dan ook ʼn aanbieding van 10 minute.</p><p style="text-align:justify;">Portefeuljes kan in pdf-formaat of 'n elektroniese formaat van die aansoeker se keuse ingedien word. Adviseurs van die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) bied bystand met portefeulje-ontwikkeling in fakulteite.</p><p style="text-align:justify;">Benoemdes word aanvanklik deur middel van ʼn interne fakulteitsproses gekies. Suksesvolle aansoeke word daarna by die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL), by <a href="mailto:kcattell@sun.ac.za"><span lang="AF" style="text-decoration:underline;">kcattell@sun.ac.za</span></a>, ingedien. Die sluitingsdatum vir aansoeke is <strong>30 September 2020</strong>. Ná beoordeling deur ʼn institusionele keuringskomitee sal die suksesvolle kandidate in die vierde kwartaal van hul toekennings in kennis gestel word. Hulle sal hul toekennings by ʼn plegtigheid aan die einde van daardie kwartaal ontvang. </p><p style="text-align:justify;">Vir navrae, kom gerus in aanraking met dr. Karin Cattell-Holden by <a href="mailto:kcattell@sun.ac.za"><span lang="AF" style="text-decoration:underline;">kcattell@sun.ac.za</span></a>. </p>
Leer en Onderrigverryking Seminaar: 06 Augustus 2020http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7398Leer en Onderrigverryking Seminaar: 06 Augustus 2020Anthea Jacobs<h2>Leer en Onderrigverryking Seminaar: 06 Augustus 2020</h2><h1 style="text-align:justify;"><strong> </strong></h1><p style="text-align:justify;">U word uitgenooi na die volgende kwartaallikse Leer en Onderrig Seminaar onder die vaandel van die Vise-Rektor (L&O), Prof Arnold Schoonwinkel, en die Afdeling: Leer- en Onderrigverryking.</p><p><strong>Onderwerp</strong><br>Kan <em>uitnemendheid</em> vernuwe word? 'n Herdink van toekennings vir uitnemende onderrig as ʼn openbare bate</p><p><strong>Aanbieder</strong><br>Dr Karin Cattell-Holden</p><p><strong>Biografie</strong><br>Karin Cattell-Holden is 'n senior adviseur by die Sentrum vir Onderrig en Leer en bestuur die institusionele Toekennings vir Uitnemende Onderrig. Sy het Afrikaanse letterkunde en Literatuurwetenskap by die Universiteit van die Witwatersrand, Universiteit Vista en die Universiteit van Johannesburg doseer. Sy het 'n PhD in Afrikaanse letterkunde en filosofie aan die Universiteit van die Witwatersrand in 2008 verwerf. Haar navorsing is tans op kompleksiteitsteorie as ʼn lens op hoër onderwys, en die erkenning van uitnemende onderrig in die besonder, gerig.</p><p><strong>Reklameteks</strong><br>Die omvattende literatuur oor <em>uitnemendheid</em> in die hoër onderwys beskryf dit as ʼn veelfasettige konsep met botsende en verskuiwende betekenisse. Ten spyte van die oorspronklike konsepsualisering van die hoër onderwys as ʼn bate vir die samelewing, word <em>uitnemendheid</em> en <em>uitnemende onderrig </em>in die huidige neoliberale benadering tot die hoër onderwys as individualisties, prestasie-gerig en mededingend geïnterpreteer. Toekennings vir uitnemende onderrig beklemtoon hierdie interpretasies en skuif die waardes van sosiale geregtigheid – gelykheid, billikheid, sosiale verantwoordelikheid, en so meer – na ʼn posisie van sekondêre belang. Toekennings vir uitnemende onderrig dra dus by tot die neoliberale voorkeur wat individuele (private) voordeel by hoëronderwysinstellings bo sosiale (openbare) voordeel geniet. </p><p style="text-align:justify;">In hierdie seminaar gaan Dr Cattell-Holden die individualistiese fokus van die toekennings vir uitnemende onderrig by die Universiteit Stellenbosch (US) bespreek en ʼn herkontekstualisering van die toekennings in die lig van die oproep om sosiale geregtigheid in Suid-Afrika voorstel. Sy sal argumenteer dat die konsepsualisering van <em>uitnemende onderrig</em> in die post-koloniale Suid-Afrika aan <em>uitnemende leer</em> verbind behoort te word en die ideologiese en ongelyke kontekste waarin onderrig en leer plaasvind, behoort te beklemtoon. Uitnemende onderrig / leer<em> </em>behoort tweevoudige samewerking in te sluit tussen 1) akademici en studente, om die verhouding tussen onderrig, leer en die samelewing te bevorder, en 2) die universiteitsbestuur, akademici en die samelewing met betrekking tot die sosiale verantwoordelikheid om graduandi te lewer wat doeltreffend in ʼn demokratiese samelewing kan funksioneer. Die verskuiwing van die individualistiese fokus van uitnemende onderrig na samewerking sou nie alleen die waarde van die toekennings vir uitnemende onderrig verhoog nie, maar ook tot die herwinning van onderrig as ʼn sosiale bate by die US bydra.</p><p style="text-align:justify;"><strong>Tyd:</strong> 13:00-14:00, 06 Augustus 2020 op MS Teams<br><strong>Navrae:</strong> Anthea H M Jacobs (<span lang="AF" style="text-decoration:underline;">jacobsa@sun.ac.za</span>)<br><strong>RSVP</strong> teen 04 Augustus 2020<br><strong>Kliek hier om te registreer:</strong><br><a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Azv6pjwKWEKEM6Eg3_zTSBSekPOUyjxMk3TVVydyj1NUQ0M3TlUwSzlLRkJVSUtXUjZJSkMyU0ZBVi4u"><span style="text-decoration:underline;">https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Azv6pjwKWEKEM6Eg3_zTSBSekPOUyjxMk3TVVydyj1NUQ0M3TlUwSzlLRkJVSUtXUjZJSkMyU0ZBVi4u</span></a><br></p><p><br> </p>
Ondersteuning vir dosente tydens "Emergency Remote Teaching, Learning and Assessment"http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7384Ondersteuning vir dosente tydens "Emergency Remote Teaching, Learning and Assessment"Claudia Swart<p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#333333;text-transform:none;line-height:22.4px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:14px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;background-color:#ffffff;">Die aanvang van COVID-19 het ons genoodsaak om ons in-persoon interaksie met studente gedurende die eerste semester, asook vir die afsienbare toekoms , te vervang en voor te berei vir die implementering van “Emergency Remote Teaching, Learning and Assessment” (ERT).<br></p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#333333;text-transform:none;line-height:22.4px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:14px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;background-color:#ffffff;">Die doel van ERT is nie om ’n robuuste opvoedkundige ekosisteem te herskep nie, maar eerder om tydelike toegang tot onderrig en onderrrigondersteuning beskikbaar te stel op ’n wyse wat vinnig opgestel kan word en betroubare toegang kan verseker gedurende ’n nood- of krisistoestand (Hodges, Moore, Lockee, Trust & Bond, 2020 [vertaal]). ERT vereis die herdink en aanpassing van ons in-persoon O&L&A (Onderrig, Leer en Assessering) vir aanbieding via die SUNLearn platform. Die beginsels van goeie in-persoon O&L&A is steeds van toepassing in die aanlynomgewing – dit is slegs die modus van aanbieding wat verskil.</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#333333;text-transform:none;line-height:22.4px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:14px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;background-color:#ffffff;">Die vertrekpunt van hierdie proses van aanpassing is die herdink van die uitkomste, assessering en leergeleenthede van u module vir die aanlynomgewing. Dit is belangrik om die aktiewe betrokkenheid van studente in die ontwerp in te sluit asook om studente aan te moedig om verantwoordelikheid vir hulle eie leer te neem. Hou dit eenvoudig, veral indien u ’n nuweling in die aanlyn O&L&A omgewing is. Kontak gerus die<span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span><a href="https://learn.sun.ac.za/mod/page/view.php?id=1005632" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">SOL adviseur in u Fakulteit</a><span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span>om saam te dink oor die skuif en voorbereiding van u aanlynmodule vir Semester 2. U kan ook die skuif met die<span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span><a href="https://learn.sun.ac.za/mod/page/view.php?id=1005632" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">BLC in u Fakulteit</a><span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span>bespreek en die skep van ’n SUNLearn module aanvra indien u nog nie een het nie.</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#333333;text-transform:none;line-height:22.4px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:14px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;background-color:#ffffff;">Gedurende die eerste semester is ’n reeks hulpbronne saamgestel om dosente en studente te begelei deur die aanpassing na ERT. ’n SUNLearn module vir dosente,<span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span><a href="/afrikaans/Pages/Lecturer%20Support%20for%20Online%20Teaching" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">“Lecturer Support for Online Teaching”</a><span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span>is ontwikkel om u stap-vir-stap te ondersteun met die skuif van in-persoon O&L&A na die aanlynomgewing as deel van ERT.</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#333333;text-transform:none;line-height:22.4px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:14px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;background-color:#ffffff;">Alle vrae oor aanlyn leer en onderrig kan gerig word aan Dr Antoinette van der Merwe:<span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span><a style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">advdm@sun.ac.za</a></p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#333333;text-transform:none;line-height:16px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:10px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;background-color:#ffffff;">Bron: Charles Hodges, Stephanie Moore, Barb Lockee, Torrey Trust and Aaron Bond. 2020. EDUCAUSE Review, Friday, March 27, 2020. Online available<span style="margin:0px;line-height:16px;"> </span><a href="https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning</a><br style="margin:0px;line-height:16px;"></p><h5 style="font:600 16px/20px calibri;margin:10px 0px;width:251px;text-align:left;color:#000000;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;background-color:transparent;"><a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://learn.sun.ac.za/user/index.php?id%3D56706&data=02%7c01%7c%7c0249717357ee49c009f108d7cef42dc3%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c637205420497724176&sdata=NDD%2BIF4zkza0PHalSrgP8PtG%2BndZDM7M86XcGPlfuFs%3D&reserved=0" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">Lecturer Support for Teaching Online</a><span style="margin:0px;font-family:calibri;font-size:16px;font-weight:600;"> </span>webblad op SUNLearn</h5><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#848484;text-transform:none;line-height:22.4px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:14px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;background-color:transparent;">’n Webblad wat praktiese riglyne bied vir die aanpassing van ’n SUNLearn-modulebladsy om as ’n virtuele klaskamer te funksioneer. Alle dosente kan toegang tot die webblad kry nadat hulle by SUNLearn aangeteken het.<br style="margin:0px;line-height:22.4px;">Dosente wat nie toegang tot die webblad kan kry nie, kan via die<span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span><a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://learnhelp.sun.ac.za/&data=02%7c01%7c%7c0249717357ee49c009f108d7cef42dc3%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c637205420497724176&sdata=XcFEEGDJW5rdhaXoBLY4HnRpPWwKVV4z8BPZCBhG5pY%3D&reserved=0" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">SUNLearn-hulptoonbank</a><span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span>hulp vra en/of met hul<span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span><a href="https://learn.sun.ac.za/course/view.php?id=56706" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">fakulteit se Gemengdeleer-koördineerder</a><span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span>in verbinding tree vir hulp.</p><h5 style="font:600 16px/20px calibri;margin:10px 0px;width:251px;text-align:left;color:#000000;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;background-color:transparent;">Virtuele Seminaar-reeks</h5><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#848484;text-transform:none;line-height:22.4px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:14px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;background-color:transparent;">Podgooie van ‘n<span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span><a href="https://learn.sun.ac.za/mod/book/view.php?id=1014770" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">virtuele seminaar-reeks</a><span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span>wat op die voorbereiding van dosente vir aanlyn leer fokus, is beskikbaar op die<span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span><a href="https://learn.sun.ac.za/course/view.php?id=56706" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">Lecturer Support for Online Learning</a><span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span>SUNLearn module.</p><h5 style="font:600 16px/20px calibri;margin:10px 0px;width:251px;text-align:left;color:#000000;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;background-color:transparent;">​Hulpbron vir aanlyn assessering<br></h5><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#848484;text-transform:none;line-height:22.4px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:14px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;background-color:transparent;">‘n Aanlyn hulpbron om dosente te help om vir aanlyn assessering voor te berei, is ontwikkel.<a href="https://learn.sun.ac.za/course/view.php?id=56706#section-7" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">Klik hier</a><span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span>vir toegang tot die hulpbron.<br style="margin:0px;line-height:22.4px;">Podgooie van verskeie webinare wat fokus op aanlyn assessering is ook beskikbaar,<span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span><a href="https://learn.sun.ac.za/mod/book/view.php?id=1014770" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">klik hier.</a><br style="margin:0px;line-height:22.4px;"></p><h5 style="font:600 16px/20px calibri;margin:10px 0px;width:251px;text-align:left;color:#000000;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;background-color:transparent;">Aanlyn taalondersteuning deur die Taalsentrum vir dosente</h5><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#848484;text-transform:none;line-height:22.4px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:14px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;background-color:transparent;">Die Taalsentrum kan jou lesingmateriaal vertaal – of dit nou ʼn dokument of podsending is. Ons kan dit in Afrikaans en Engels (en soms in Xhosa) doen, en aanlyn ondersteuning bied deur skryf- en leeskonsultasies. Aanlyn taalkursusse is ook beskikbaar.<span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span><a href="http://www0.sun.ac.za/taalsentrum/aanlyn-taalondersteuning-vir-dosente/" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">Klik hier</a><span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span>om al die vorme van taalondersteuning beskikbaar aan dosente vir aanlyn onderrig en leer te sien.​<br></p>