Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

FINLO

   
​​​FINLO.JPG  

​Fonds vir Innovasie en Navorsing in Leer en Onderrig (FINLO)


In ooreenstemming met sy Onderrig-en-Leerbeleid (Onderrig-Leerbeleid 2018.pdf ), het die Universiteit Stellenbosch die Fonds vir Innovasie en Navorsing in Leer en Onderrig (FINLO) in 2005 opgestel ten einde 'n kultuur van innovering en besinning oor leer en onderrig by die Universiteit aan te moedig. Die Fonds verskaf 'n geleentheid vir dosente om te innoveer, doeltreffende praktyke en prosesse te evalueer, en leer-en-onderrig -probleme, ‑oplossings en -prosesse te ondersoek. Dit bied ook 'n meganisme vir die beskikbaarstelling van resultate wat ontwerp is om die gehalte van leer en onderrig te verbeter. Enige dosent, dosentespan of sentrum verantwoordelik vir leer en onderrig kan vir 'n toekenning aansoek doen.

 

FINLO-toekennings word twee maal 'n jaar deur 'n subkomitee van die Komitee vir Leer en Onderrig gemaak. Aansoeke word tot 'n maksimum bedrag van R50 000 befonds. Alle aansoeke word oorweeg deur die FINLO-komitee, wat uit die volgende lede bestaan:

  • Dr Melanie Skead, Direkteur:  Sentrum vir Onderrig en Leer, mskead@sun.ac.za​
  • Dr Faaiz Gierdien, Kurrikulumstudie, Fakulteit Opvoedkunde, faaiz@sun.ac.za
  • Dr Taryn Bernard, Lettere en Sosiale Wetenskappe, tbernard@sun.ac.za
  • Dr Margaret Blackie, Chemie en Polimeerwetenskap, Fakulteit Natuurwetenskappe, mblackie@sun.ac.za
  • Dr Nicoline Herman, Adjunkdirekteur: Sentrum vir Onderrig en Leer, nherman@sun.ac.za
  • Dr JP Bosman, Hoof: Sentrum vir Leertegnologieë, jpbosman@sun.ac.za
  • Prof Susan van Schalkwyk, Direkteur: Sentrum vir Gesondheidsberoepeonderwys, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, scvs@sun.ac.za
  • Prof Ashraf Kagee, Sielkunde, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe, skagee@sun.ac.za
  • Mev Jean Farmer, FINLO Projekbestuurder; Adviseur: Sentrum vir Onderrig en Leer, jeanlee@sun.ac.za.

 

​Vir meer inligting, stuur 'n e-pos na finlo@sun.ac.za of skakel Jean Farmer by 021 808 2956.


​Hoe om vir FINLO-toekennings Aansoek te Doen:

Raadpleeg hierdie dokument vir riglyne en kriteria van FINLO-aansoekeCall for Submission for FIRLT Proposals 2019.pdf

Ontwikkel u idee, praat met kollegas of een van die FINLO-komiteelede, en voltooi dan die elektroniese FINLO aansoekvorm by https://goo.gl/forms/bM5hcDxN0SnnPRJg2. Sien die volgende dokument:  Uitnodiging om Voorstelle in te dien vir FINLO 2019 ​vir riglyne vir aansoeke en besonderhede met betrekking tot die voorlegging.​​​

U moet veral aandag gee aan die riglyne van die aansoek vir​ die Fonds soos deur die Senaat goedgekeur:Regulation for Fund for Innovation and Research in Learning and Teaching (FIRLT).pdf 


 

Hoe om 'n FINLO-verslag saam te stel:

Gebruik hierdie dokument as 'n riglyn om jou te help verslag doen oor jou FINLO projek:  FIRLT FINLO report of project template.pdf

En hier is die verslagriglyne om af te laai in MSWord formaat:FIRLT FINLO report of project.docx ​

Hoe om hulp te kry vir jou FINLO projek:

Ter ondersteuning van FIRLT/FINLO-projekte bied Stellenbosch Universiteit Skryfgeleenthede aan.  Skryfgeleenthede verskaf toegewyde skryftyd weg van die kantoor af. Dit is halfjaarlikse geleenthede (gewoonlik in Mei en November) vir beide nuweling- en ervare onderrignavorsers om hulle FIRLT/FINLO-projekte te versterk of om aan hulle &&O-publikasies te werk.  Vir meer inligting, besoek die Skryfgeleenthede bladsy, kliek ​hier.

Academici kan ook hulle fakulteit se SOL adviseur kontak vir hulp met FINLO aansoeke.  Kliek hier  vir jou adviseur se kontaknommers​.


 

FINLO Suksesse:​

'n Lys van ontvangers van vorige FINLO-toekennings (met hulle kontak besonderhede), is hier beskikbaar:  FINLO according to Faculties 2017-2011.pdf

 

Neurologie.png 

Outeur: Carine Visagie

Met behulp van befondsing wat deur die Universiteit Stellenbosch (US) se Fonds vir Innovasie en Navorsing in Leer en Onderrig (FINLO) beskikbaar gestel is, word video-fasiliteite vir afstandsonderrig in neurologie by drie kliniese leersentrums in die Wes-Kaap geïmplementeer.

Die doel van die projek is om aanlyn-tutoriale, navorsing en beter samewerking tussen die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW) en die kliniese platform te bewerkstellig, met die uiteindelike doel om pasiënte beter te versorg.

Dis SUNStream-geïntegreerde platform – wat van 'n slim-TV, die Adobe Connect-toepassing, 'n webkamera asook 'n koordlose sleutelbord en muis gebruik maak – sal by Khayelitsha-hospitaal, Worcester-hospitaal en Ceres-hospitaal gebruik word. Studente aan die US ontvang tans onderrig by hierdie drie hospitale. Die navorsingsarm van die projek poog om vas te stel hoe die studente die leerervarings beleef en of hulle die video-fasiliteit nuttig vind, al dan nie.

“Die projek spruit uit die feit dat ons vir finale-jaar mediese studente tutoriale aanbied en dat studente van Khayelitsha-hospitaal na Tygerberg-hospitaal moet terugkeer om die sessies by te woon," sê prof Jonathan Carr, hoof van die Afdeling Neurologie by FGGW en hoof-navorser op die projek. Die videokonferensie-fasiliteit sal beteken dat die studente ook aan die tutoriale kan deelneem wanneer hulle by ander hospitale onderrig ontvang.

Die hospitale wat by die projek betrokke is, is weens historiese redes gekies. “Die Afdeling Neurologie en Worcester-hospitaal loop reeds 'n lang pad saam, en ek wil al vir 'n geruime tyd video-fasiliteite híér implementeer," sê Carr. “As deel van ons onderrig-platform, bied ons tutoriale in basiese neurologiese assesserings vir mediese studente in hulle finale jaar aan. Hierdie tutoriale vind by die pasiënte in die hospitaal plaas. Dit voel dus baie toepaslik om dieselfde tutoriale vir studente wat nie by Tygerberg-hospitaal kan uitkom nie, aan te bied."

Die studente word na Khayelitsha en ander gemeenskapshospitale en -klinieke gestuur as deel van die FGGW se gemeenskapsgebaseerde opleidingsinisiatief wat studente in staat stel om opleiding te ontvang in dieselfde omgewings as waar hulle eendag sal werk. “Hulle vorm steeds deel van die finale-jaar intern-groep," voeg Carr by. “Net soos baie ander studente, is hulle soms angstig oor neurologie en dus gretig om soveel as moontlik onderrig te ontvang."

Die projek sal uiteindelik baie geld en tyd spaar. “Ons behoort vervoerkostes te sny en die studente sal ook tyd spaar deur nie heen en weer tussen Tygerberg en Khayelitsha te reis nie. Ons behoort ook te kan demonstreer dat dit moontlik is om tutoriale by pasiënte se beddens in Worcester te kan aanbied," sê Carr.

Dr Francois Coetzee, programkoördineerder by die US se Landelike Kliniese Skool in Worcester, het onlangs by die program aangesluit en aanbeveel dat die fasiliteit ook by Ceres-hospitaal geïmplementeer word.

“Die SUNStream-platform het die voordeel dat video-stroming met 'n baie lae bandwydte gedoen kan word. Die tegnologie kan ook met verskillende toestelle, byvoorbeeld rekenaars, selfone en slim-TV's gebruik word," sê Coetzee. “Die hoop is dat die neurologie-opleiding uiteindelik tot minder en meer toepaslike verwysings na sekondêre en tersiêre fasiliteite sal aanleiding gee."

Onderskrif: Prof Jonathan Carr, hoof van die Afdeling Neurologie by Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe by die Universiteit Stellenbosch.

Foto: Damien Schumann