Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

US Onderrigtoekennings

 

 

US Onderrigtoekennings 2017

Universiteit Stellenbosch het in 2017 'n jaarlikse stelsel van institusionele uitnemendheid in onderrig toekennings geloods.

Hierdie toekennings is 'n geleentheid om nadenkende en konteksbewuste onderrig te erken. Die doelwitte van die institusionele toekennings vir uitnemendheid in onderrig is:

 • om op institusionele vlak steun toe te sê aan uitnemende onderrig en leer in die hoër onderwys;
 • om 'n akademiese korps te skep wat in hulle vakrigtings sowel as oor die instelling heen inspirasie en leiding in onderrig kan bied; en
 • om gesprekvoering oor en openbare bewustheid van die betekenis van uitnemende onderrig aan te moedig.

Kandidate is deur fakulteite genomineer op grond van 'n onderrigportefeulje.  Die kandidate is geevalueer deur 'n institusionele keuringskomitee.

Die keuringskomitee het die volgende toekennings goedgekeur vir 2017:

 1. Dr E.M. Adendorff (Departement van Afrikaans en Nederlands, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe)
 2. Mnr J.C. Bekker (Departement van Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese, Fakulteit Ingenieurswese)
 3. Mnr W.A. Bishop (Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)
 4. Prof. N. Davids (Departement van Opvoedingsbeleidstudie, Fakulteit Opvoedkunde)
 5. Me E. de Jager (Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)
 6. Prof. C. Esterhuysen (Departement van Chemie en Polimeerwetenskap, Fakulteit Natuurwetenskappe)
 7. Dr D. Forster (Departement van Sistematiese Teologie en Ekklesiologie, Fakulteit Teologie)
 8. Prof. K. Jacobs (Departement van Mikrobiologie, Fakulteit Natuurwetenskappe )
 9. Me M. McKay (Departement Wingerd- en Wynkunde, Fakulteit AgriWetenskappe)
 10. Dr M. Nel (Departement van Publiekreg, Fakulteit Regsgeleerdheid)
 11. Prof. R. Rudman (Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)
 12. Me G. Steenkamp (Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)
 13. Prof. S.C. van Schalkwyk (Sentrum vir Gesondheidsberoepe Onderwys, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)

Die Sentrum vir Onderrig en Leer wil graag die begenoemde akademici gelukwens met hierdie prestasie en erkenning gee aan hulle passie en volgehoue strewe na uitnemendheid in onderrig.  Die toekennings is tydens 'n seremonie op 28 November 2017 by STIAS oorhanding.

Meer inligting oor die toekennings is beskikbaar by Karin Cattell at kcattell@sun.ac.za or X 3074.