Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Auxin

Auxin.jpg 

Die naam van hierdie projek, "Auxin", kom uit Grieks (auxano) en beteken om "te groei".  Die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) het hierdie projek begin in die uitvoering van hulle taak om US-akademici met hulle onderrigverantwoordelikhede by te staan.
 
Om meer oor hierdie projek te lees, klik hier.

Die doelwit van die Auxin-projek is om vir US-akademici die volgende groeigeleenthede te skep:

  • Toonvensters vir innoverende onderrig- en assesseringspraktyke op kampus
  • Geleenthede vir akademici om hulle kennis oor onderwerpe in die arena van onderrig en leer aan die US, waarin hulle self belangstel, te ondersoek en te verdiep
  • 'n Padkaart vir akademieskap vir onderrig en leer as deel van die algehele groeiproses vir dosente om reflektiewe dosente te word.


Auxins vind maandeliks oor die etensuur plaas (12:45 – 13:45), "padkos" sal verskaf word.

Plek: Den Bosch, oorkant Skuilhoek, Victoriastraat 41 (reg agter die Konservatorium).

Besprekings: Nothemba Nqayi
E-pos: nothemban@sun.ac.za
Tel: 021 808 3717

Vir hulpbronne van vorige Auxins, klik hier.​

Bronne sal na die Auxin beskikbaar gestel word. Klik hier.

​​2019 AUXINS

​​Die volgende Auxin vind plaas op 26 Februarie.​
Titel:  Die gebruik van “Pecha Kucha” as ’n psigo-opvoedkundige fasiliteringsinstrument vir die opleiding van skoolsielkundiges
Vir meer inligting, klik asseblief hier:  AUXIN BLURB 26​ FEBRUARY 2019.pdf


 

Auxin 2019.JPG