Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Auxin

​​​​Auxin.jpg 

Die naam van hierdie projek, "Auxin", kom uit Grieks (auxano) en beteken om "te groei".  Die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) het hierdie projek begin in die uitvoering van hulle taak om US-akademici met hulle onderrigverantwoordelikhede by te staan.
 
Om meer oor hierdie projek te lees, kliek hier.

Die doelwit van die Auxin-projek is om vir US-akademici die volgende groeigeleenthede te skep:

  • Toonvensters vir innoverende onderrig- en assesseringspraktyke op kampus
  • Geleenthede vir akademici om hulle kennis oor onderwerpe in die arena van onderrig en leer aan die US, waarin hulle self belangstel, te ondersoek en te verdiep
  • 'n Padkaart vir akademieskap vir onderrig en leer as deel van die algehele groeiproses vir dosente om reflektiewe dosente te word.


Auxins vind maandeliks oor die etensuur ​plaas (12:45 – 13:45), verversings sal verskaf word.

Plek: Microsoft Teams
Besprekings: Juanita Layman
E-pos: jlayman@sun.ac.za
Tel: 021 808 3717


Datums vir 2020 Auxin aanbiedings:

  • ​25 Februarie vir meer inlig​tig lees hier​
  • 24 Maart
  • 28​ April
  • 26 Mei
  • 28 Julie
  • 25 Augustus​
  • 22 September​

Vir hulpbronne van vorige Auxins, kliek hier.​

​​2019 AUXINS

​​Die laaste paar Auxins van 2019  het plaasgevind op 23 Julie, 27 Augustus en 17 September 2019.

Op 23 Julie het Anita Kleinsmidt (Senior Dosent by die Sentrum vir Mediese Etiek en die Reg op Tygerberg kampus) 'n Auxin aangebied oor die aanlyn-leer en onderrig van etiek.  Sy het vertel van die ervarings wat hulle opgedoen het om 'n digitale kursus in etiek te ontwikkel en watter modaliteite beskikbaar is vir so kursus.  

20190723_130651 anita hande.jpg 

Foto:  "Hoekom sou ons probeer om etiek aanlyn te leer?"  vra Anita Kleinsmidt in die Aux​in sessie van 23 Julie 2019


​Die Auxin van 27 Augustus 2018 is deur Prof Ingrid Rewitzky aangebied met die fokus op die artikulasiegaping tussen skool en universiteit en die aanleer van Wiskunde.  Met 'n ortogonale vlak het Prof Rewitzky verduidelik hoe Wiskunde-onderrig van verskillende kante af benader kan word.  Prof Rewitzky gebruik konsepte uit die legitimasiekodeteorie (Legitimation Code Theory) se epistemiese vlak van die spesialisasiedimensie (Epistemic Plane of the Specialization dimension) as 'n konsepraamwerk om verskeie insigte toe te lig oor wiskundevaardigheid in terme van weet-dat, weet-hoekom, weet-hoe, weet-waar, weet-vir.  Dit toon aan dat hierdie raamwerk 'n sistematiese benadering bied om studente te ondersteun met geïndividualiseerde en kurrikulum-geïntegreerde begeleiding, sodat studente bemagtig word om die gapings in hulle wiskundevaardighede te oorbrug.  Die sukses van sulke ondersteuning kan evalueer word in terme van die mate waarin studente verskillende insigte kan navigeer en in terme van beter studentesukses in wetenskaplike vakke.


Prof Ingrid Rewitzky is betrokke by onderrigleierskap binne en tussen relatief komplekse omgewings, as Wiskundeprofessor (sedert Junie 2009), as Uitvoerende Hooef van die Departement van Wiskundige Wetenskappe (sedert 1 Januarie 2010), en as Vise-Dekaan van Leer en Onderrig van die Fakulteit Natuurwetenskappe (sedert 1 Oktober 2011).  Sy is tans ook ‘n SU Onderrigvennoot.


ingrid and 1 121119.png

Foto:  Prof Ingrid Rewitzky neem deel aan interdissiplinêre gesprek tydens die Auxin van 27 Augustus 2019


Dr Samantha Adams, Senior Dosent in die Departement Bedryfsielkunde, het die Auxin van 17 September 2019  aangebied met die titel:  Pret en Gamification in universiteitsonderrig.  Sy het navorsing gedeel oor die gebruik van spel as 'n pedagogiese tegniek om universiteitstudente se betrokkenheid in hulle studies te ondersteun. 

20190917_s adams.jpg

Foto:  Dr Samantha Adams by die Auxin van 17 September 2019.


Om meer te lees oor Dr Michael Schmeisser se Auxin aanbieding van 28 Mei 2019, kliek hier.  Hy het ervarings gedeel oor die ontwerp en instelling van 'n nie-wetenskaplike module in die wetenskaplike konteks van Hortologie.  


Om meer te lees oor Shona Lombard se Auxin aanbieding van 23 April 2019, kliek hier.  Sy het Kolb se teorie van ervaringsleer gebruik om mentorprogramme na te vors en te verbeter. 

 


 

Auxin 2019.JPG