Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch

NSFAS Kommunikasie


W26084 Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Engels) -2022-01.jpgVergroot kaart hier en verwys na sleutel hieronder vir meer informasie:​

Voornemende
(1st) Jaar student​Voorgraadse 
Senior student​

Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-02.jpg
Briewe
 1. Eerstejaar merietebeurs
  http://www.sun.ac.za/english/
  learning-teaching/undergraduate-
  bursariesloans/_layouts/15/Wop
  iFrame.aspx?sourcedoc={B55EB
  AFB-8650-43538171​D454E3
  1F95D6}&file=Merit%20
  Awards%20Junior.pdf&
  action=default

Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg
Briewe
 1. Senior​ Merietebeurs
  http://www.sun.ac.za/english/
  learning-teaching/undergraduate-
  bursaries-loans/_layouts/15/Wop
  iFrame.aspx?sourcedoc={5B018277-
  A3AC-4CE896A5FF31E32686F7}&file=
  Merit%20Awards%20Senior.pdf
  &action=default​​
Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-03.jpg
NSFAS DOEN AANSOEK NOU 
http://www.sun.ac.za/english/learning-
teaching/undergraduate-bursaries-loans
/funding-opportunities 

Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg
Kyk uit vir jou sun opname
 1. U sal hierdie brief per e-pos ontvang.

Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-04.jpg
Meer befondsing opsies

 1. NSFAS – aanmoedig om
  aansoek te doen
  http://www.nsfas.org.za

 2. 2021 NSFAS Toelaes
  http://www.sun.ac.za/english/
  learning-teaching/undergradu
  ate-bursaries-loans/_layouts/
  15/WopiFrame.aspx?sourcedoc
  ={A1130592-6689-4D13-
  9C75-F87E26DA4862}&file=20
  21.02.02_NSFAS%20Allowances
  _(1)_BiancaD.pdf&action=default


 3. Verduidelik verblyftoelae reëls
  http://www.sun.ac.za/english/lear
  ning-teaching/|undergraduate-
  bursaries-loans/_layouts/15/W
  opiFrame.aspx?sourcedoc={B82

  63E1E-46C8-4945-9875B039FE
  2B1586}&file=NSFAS%202
  021%20DHET%
  20BURSARY
  %20PAYMENT%20PROCESS
  .pdf&action
  =default

 4. ​Besoek die CUBL webwerf:
  www.sun.ac.za/cubl

 5. NSFAS navrae
  http://www.sun.ac.za/english/
  learning-teaching/
  undergraduate-bursaries-loans/_layouts/15/Wop
  iFrame.aspx?sourcedoc=
  {F701376A-2A22-46A9-B6CC-9FFD267A81E4}&file=NSFAS
  @sun.ac.za%20Mailbox.pdf
  &action=default​


 6. NSFAS Beperkte 2021 inligting
  http://www.sun.ac.za/english/
  learning-teaching/
  undergraduate-bursaries-loans/_layouts/15/
  WopiFrame.aspx?sourcedoc=
  {3C457EFD-6CBE-4407-A84A
  -F000311CBFD2}&file=
  2020%20NSFAS%20Capped
  %20BD16022021.pdf&action
  =default


 7. Registrasie fooie vir 2022
  http://www.sun.ac.za/english/
  learning-teaching/undergraduate-
  bursaries-loans/_layouts/15/
  WopiFrame.aspx?sourcedoc=
  {57E2F35F-EA86-4366-B34BAACD
  E2684067}&file=2022%20Registra
  tion%20Student%20Fees%20Infor
  ​mation%20Final.pdf&action=default​


Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg
Herinnering
 1. Herhinnering om aansoek te doen vir befondsing:
  http:// www.maties.com​
 2. UItnodiging na inligtingsessie:
  www.sun.ac.za/cubl
 3. Finansiële beplanning werkswinkel uitnodiging:​
  www.sun.ac.za/cubl

Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-05.jpg
Kyk uit vir jou 
sun opname
 1. U sal hierdie brief per e-pos ontvang.
Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg
Briewe

Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-06.jpg
Herinnering​
 1. Herinnering om aansoek te doen vir befondsing
  http://www.maties.com

 2. NSFAS Tydlyn
  NSFAS Timeline 12032021_BD.pdf

 3. Informasie sessie
  Link to website upload to be posted after every event

 4. Finansiële Beplanningswerkswinkel:
  Link to website upload to be posted after every event​

Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg
Briewe
Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-07.jpg
Sperdatum
Herhinnering om aansoek te doen vir befondsing
http://www.maties.com

Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg
Briewe
 1. Funza Lushaka Algemene inligting
  http://www.funzalushaka.doe.gov.za
 1. /Home

Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-08.jpg
NSFAS DOEN AANSOEK NOU 
http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/undergraduate-bursaries-loans/funding-opportunities 
Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg
Sperdatum
http:// www.maties.com
Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg
Briewe
Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg
Briewe
 1. Senior Merietebeurs
  http://www.sun.ac.za/english/learning-
  teaching/undergraduate-bursaries-loans
  /_layouts/15/WopiFrame.aspx?
  sourcedoc={5B018277-A3AC-4CE8-
  96A5FF31E32686F7}&file=Merit%20Awa
  rds%20Senior.pdf&action=default

Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg

Toekennings brief
Uitkoms sal op hierdie tydstip beskikbaar gemaak word
Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg
Sperdatum
http:// www.nsfas.gov.za​


Kommunikasieplan- Beurse en Lenings (Afrikaans) -2021-13.jpg
Toekennings brief
Uitkoms sal op hierdie tydstip beskikbaar gemaak word