Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

​​​​​​

BURSARY AND LOANS SITE BANNERS (11).jpg


​​​Proses vir nuwe en voortgesette studente​


​NUWE STUDENTE-APPÈ​LLE


Nuwe studente wie se aansoeke om NFAS-befondsing in 2020 nie suksesvol was nie, moet hul appèl direk via die MyNSFAS-portaal aanlyn by NSFAS indien:


1. Meld aan by u "MyNSFAS" -rekening op www.nsfas.org.za​

2. Klik op die opsie 'Volg voortgang van befondsing'

3. Gaan die oortjies van die vordering van toepassing na

4. As u aansoekstatus 'n onsuksesvolle boodskap weerspieël, kan u appèl indien deur op die 'Submit Appeal Tab' te klik.

5. Sodra u op die 'Aansoek-appèl'-bladsy is, kan u die rede sien vir u onsuksesvolle aansoekstatus

6. U kan dan die redes vir die appèl van u aansoekstatus skriftelik motiveer

7. U motivering mag nie meer as 1000 karakters oorskry nie (woorde met spasies ingesluit)

8. Laai dan gesertifiseerde stawende dokumente op om u motivering te ondersteun. U mag tot vyf dokumente indien.

9. Klik dan op 'Appèl indien'

10. U kan nou die vordering van die appèl op u myNSFAS-rekening opspoor


Hierdie proses moet gevolg word deur aansoekers wat aansoek gedoen het tydens die NSFAS 2020-aansoeksiklus wat op 30 November 2020 gesluit het en hul aansoek onsuksesvol was.

Kliek hier vir die vorm wat U benodig om te appèl.


VOORTGESETTE STUDENTE​

Die volgende proses is van toepassing op studente gefinansier vir die voor-2018-toekenning sowel as die Departement van Hoër ​Onderwys en Opleiding (DHOO) -studente:


Appèlle ten opsigte van versuim om aan akademiese prestasiev​ereistes te voldoen: Instellings moet alle vorderingsappèlle beoordeel en beoordeel en 'n aanbeveling aan NSFAS doen. Hierdie voorlegging moet namens die instelling deur die voorsitter van die finansiële hulpkomitee onderteken word. Die kontakmense vir NSFAS-appèlle is Mev S Lyners of Mnr. K Sauls by die Sentrum vir Beurse en Lenings.

Enige ander appèlle: Studente moet die appèl by die Instansie vir Finansiële Hulp by die instansie indien met toepaslike stawende dokumente vir 'n behoorlike evaluering deur die Appèlkomitee vir Instellings.
​​
Hiermee​ die aansoekvorm vir appèl vir terugkerende studente.


Die sluitingsdatum vir NSFAS-appèlle is 14 Februarie 2020.
Lees asb noukeurig hierdie dokument voordat jy appelleèr.​

LET OP DIE VOLGENDE​

Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings stuur 'n vraelys aan alle studente wat 'n beroep moet doen. As u nie korrespondensie van ons kantoor ontvang het nie, is u welkom om navraag te doen oor u geskiktheid met Mnr. Ahmed te appelleer by ahmeda@sun.ac.za.