Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch

BURSARY AND LOANS SITE BANNERS (1).jpg 

 

Visie en missie

Die mandaat van die kantoor vir voorgraadse beurse en lenings sluit aan by die volgende institusionele beginsels rakende finansiële ondersteuning aan studente:


  •      Verbetering van studentesukses deur finansiële ondersteuning
  •      Bevordering van studentediversiteit deur beurse aan studente uit onder meer die aangewese rassegroepe en sosio-ekonomies      benadeelde omgewings, en aan studente met gestremdhede toe te ken
  •      Verbetering van akademiese uitnemendheid deur aantreklike finansiële ondersteuning aan topstudente te bied; en
  •      Befondsingsondersteuning aan finansieel behoeftige studente