Student Affairs
Welkom by Universiteit Stellenbosch

EERSTEJAARSAKADEMIE

Die Eerstejaarsakademie (EA) is 'n omvattende Universiteits­inisiatief wat daarop fokus om die sukseskoerse van eerstejaarstudente te verbeter. Om hierdie doelwit te bereik, fasiliteer die EA 'n verskeidenheid programme en aktiwiteite wat met eerstejaarsukses verband hou en skep geleenthede vir fakulteite en steundienste om in 'n geïntegreerde struktuur saam te werk. Sodoende bied die EA 'n unieke en toegespitste omgewing waarin eerstejaars kan presteer. Die koördinering van die EA berus by die Afdeling Studentesake.