Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

CC FAQ

​​​

Vrae Gereeld Gevra (Studente)

V1. Sal julle vir my 'n werk kry?

A1. NeeJ. Ons is nie 'n plasing- of werwingsagentskap nie, maar ons help studente om effektief vir die werksoekproses voor te berei. Ons reël ook netwerkgeleenthede met maatskappye. Verder bestuur ons die Loopbaanportaal waar maatskappye werkadvertensies kan plaas. Ons stuur ook geteikende e-posse met werkadvertensies aan studente in die relevante graadkursusse.

V2. Ek is 'n eerstejaarstudent. Mag ek die dienste van die Eenheid vir Graduandi-loopbaandienste gebruik?

A2. Ja, jy mag. Hoewel ons op die voorbereiding van ons finalejaarstudente vir die beroepswêreld fokus, is dit belangrik om vanaf jou eerste jaar aan jou loopbaandoelwitte en werksoekvaardighede te begin werk. Ons adviseer veral ons eerstejaarstudente om die werkwinkels by te woon.

V3. Ek stel belang in die maak van 'n afspraak om my CV te ontwikkel. Hoe kan ek 'n afspraak maak, en wat het ek nodig?

A3. Lees asseblief die program vir hierdie jaar se werkwinkels hier en bespreek jou plek vir een. Indien jy steeds hulp sou benodig nadat jy die werkwinkel bygewoon het, kan jy Thobeka Msi via haar e-posadres stm@sun.ac.za kontak om 'n individuele sessie te bespreek. Stuur asseblief aan haar 'n kopie van jou jongste CV waarin al die nodige veranderings wat tydens die werkwinkel voorgestel is, gedoen is, en bring 'n harde kopie saam op die dag van jou afspraak.

V4. Ek het 'n onderhoud wat voorlê en wil graag met iemand praat oor hoe ek vir die onderhoud kan voorberei.

A4. Lees asseblief die program vir hierdie jaar se werkwinkels hier en bespreek jou plek om een by te woon. Hierdie besluit moenie in die laaste minuut geneem word nie. Gee jouself genoeg tyd om voor te berei. Ongelukkig doen ons nie skynonderhoude nie, maar jy kan sommige vrae wat jy mag hê met Thobeka Msi bespreek. Indien jy nog hulp sou benodig nadat jy die werkwinkel bygewoon het, kan jy 'n e-pos na haar stuur by stm@sun.ac.za

V5. Waar en wanneer word julle werkwinkels aangebied?

A5. Al ons werkwinkels word tydens middagete aangebied, op spesifieke dae deur die loop van die jaar. Hulle word by die Loopbanekantoor by Victoriastraat 43, geleë agter die Konserwatorium, gehou. Vir 'n volledige lys werkwinkels, klik asseblief op SSVO - werkwinkels.

V6. Wat is die besigheidsure van die Eenheid vir Graduandi-loopbaandienste?

A6. Ons is oop vanaf Maandag tot Vrydag.

08:00 – 12:45

13:45 - 16:30

Ons is op openbare vakansiedae gesluit.

 

V7. Vra julle 'n fooi vir julle dienste?

A7. Die meeste van ons dienste is gratis. Ons vra 'n minimale fooi vir ons werkwinkels. Klik asseblief op die volgende skakel vir die werkwinkel-dokument loopbaandienste werkswinkels, wat die fooie insluit.

V8. Behoort ek my CV saam me my na die loopbaanskoue te neem?

A8. Dit is altyd raadsaam om 'n paar kopieë van jou CV na die loopbaanskoue te neem. Wanneer 'n maatskappyverteenwoordiger belangstel om met jou op te volg, mag jy vra of hy/sy 'n kopie van jou CV wil hê.

V9. Ek wil my studiekursus verander en wil met iemand daaroor praat.

A9. Maak asseblief kontak met jou fakulteitsekretaresse in Admin A oor jou besorgdhede en behoeftes. Jy kan ook die SSVO/CSCD kontak, wat by Victoriastraat 43 geleë is, by 021-808 4707 kontak om 'n afspraak te maak om 'n voorligtingsberader te spreek.

V10. Ek het verlede jaar gegradueer en benodig nou loopbaanadvies.

A10. die Studentewerwing/Voornemende Studentekantoor bied loopbaanadvies en -voorligting aan vorige en voornemende persone wat hulle studies wil bevorder. Hulle webtuiste: http://www.maties.com/career-guidance/adult-career-counselling.html

V11. Is julle werkwinkels oop vir enigiemand?

A11. Ons werkwinkels is beskikbaar slegs vir studente wat tans aan die universiteit studeer.

V12. Ek soek na deeltydse/vakansiewerk.

A12. Besoek asseblief ons Loopbaanportaal http://jobs.mymaties.com vir die jongste vakatures.

V13. Ek moet met 'n akademiese voorligter praat en wil 'n afspraak maak.

A13. Kontak asseblief die SSVO/CSCD by 021-808 4707 of besoek die sentrum by Victoriastraat 37 om 'n afspraak te maak.