Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Psychology CPD Well


ONS KONDIG GRAAG ONS

VPO-PROGRAM VIR 2019 AAN


BELANGRIKE KENNISGEWING:

As gevolg van opgraderings aan die kortkursussisteem, is die VPO-program se sluitingsdatum nou 28 November 2019. Maak asseblief seker dat u reeds teen 28 November 2019 u werk ingedien het.

 

Belangrike kennisgewing

Die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika (RGBSA/HPCSA) het die inwerkingstelling van 'n nuwe VPO-program met ingang van 1 Januarie 2007 goedgekeur. Ingevolge hiervan moet alle gesondheidsorgpraktisyns 30 voortgesette-opleidingseenhede (VOE's) per jaar verwerf, met 'n totaal van minstens 60 VOE's in elke tweejaartydperk.

(Die dokument van Desember 2011 waarin die VPO-riglyne vir gesondheidsberoepe vervat word, is op die RGBSA se webtuiste, www.hpcsa.co.za, beskikbaar.


Klik hier om vir CPD WELL 2019 te registreer

Klik hier om die 2019 program vir Opsie A te sien

 Untitled


Psychology CPD WELL is in  2018 as 'n amptelike diensverskaffer vir 'n maksimum van 42 VOE's goedgekeur, en het suksesvol om 'n aangepaste akkreditasie vir  2019 aansoek gedoen. Ons is dus weer 'n amptelike diensverskaffer vir 'n maksimum van 42 VOE's in 2019!

Die Beroepsraad vir Sielkunde het die RGBSA-riglyne in September 2006 hersien, en het onder meer beslis dat die verpligte 30 VOE's per jaar ook ses etiekeenhede moet insluit. Hierdie ses eenhede maak dus deel uit van ons omvattende program vir 2019 om ons bestaande en lojale kliënte te vergoed en om pro-aktief te beplan en te implementeer vir die toekoms.

(Die hersiene riglyne vir sielkunde verskyn ook op die RGBSA se webtuiste; klik op 'Psychology​' onder die skakel 'CPD'.)

Praktisyns moet self hul portefeuljes opgedateer hou totdat hul name vir 'n voldoeningsoudit getrek word. Ten einde hul hiermee by te staan, reik Psychology CPD WELL 'n VPO sertifikaat uit aan deelnemers wat die program suksesvol voltooi, en hou boonop vir drie jaar ná die uitreikingsdatum van die sertifikaat bewys van die eenhede wat elke deelnemer verwerf het.

Voornemende deelnemers kan uit die onderstaande vier moontlikhede kies:


Opsie A (Vlak 1: Kleingroepbesprekings, saalgebaseerde lesings, 12 VOE's waarvan 3 etiekeenhede is)

Opsie B (Vlak 2: Professionele belangegroep, bestudering van PowerPointaanbiedings van Opsie A, 12 VOE's waarvan 3 etiekeenhede is)

Opsie C (Vlak 2: Professionele belangegroep, 30 VOE's waarvan 6 etiekeenhede is)

Opsie D (Vlak 2: Professionele belangegroep, 18 VOE's waarvan 3 etiekeenhede is)


(Let wel: Sielkundiges kan vir enige van die individuele moontlikhede inskryf asook vir 'n kombinasie van moontlikhede soos later in die registrasietabel aangedui. Let ook daarop dat slegs 'n kombinasie van keuses, asookKeuse C, die vereiste aantal jaarlikse eenhede verleen (minimum 30 eenhede, insluitend ses etiekeenhede). Individuele keuses A, B of D op hul eie voldoen dus NIE aan die jaarlikse vereistes nie.

Opsie D maak dit moontlik om 'n verdere 18 eenhede te verwerf, waarvan drie etiekeenhede sal wees. Hierdie opsie is geoormerk vir sielkundiges wat bykomende eenhede benodig om aan die RGBSA-riglyne te voldoen.​


Klik op die skakel hieronder vir meer inligting oor die verskillende opsies:


VPO-program:

  • Omvattende eenjaarprogram.
  • Deelnemers skryf jaarliks in en staan onder geen verpligting om vir meer as een jaar in te skryf nie. Alle elektroniese aanbiedings en artikels bly beskikbaar totdat die vraelyste suksesvol ingevul is, of tot en met die sluitingsdatum van Vrydag  29 November 2019.

 

Registrasie:

  • Vul die aanlynregistrasievorm in by www.cpdwell.co.za en stuur dit na die adres soos aangedui.
  • Sitplek vir Keuse A is beperk, dus is registrasie onderworpe aan beskikbaarheid.
  • Elke registrasie sal per e-pos bevestig word.
  • Deelnemers registreer jaarliks vir een of meer van die vier keuses.
  • Diegene wat eerste registreer, word eerste tot die program toegelaat.
  • Ná suksesvolle voltooiing van elke jaar se sessies ontvang deelnemers ‘n Psychology CPD WELL VPO-sertifikaat.


Koste

Registreer en betaal voor 28 Februarie 2019 ten einde vir ‘n vroeë inskrywings- afslag van 10% in aanmerking te kom.


Bestaande Kliënte

Opsies

Voor 28/2

Ná 28/2

A of B plus C

R 3 148,00

R 3 498,00

A of B

R 1 631,34

R 1 812,00

A of B plus D

R 2 658,00

R 2 798,00

C Algemeen and Bedryfsielkunde

R 2 658,00

R 2 798,00

D

R 2 003,00

R 2 226,00Nuwe Kliënte

Opsies

Voor 28/2

Ná 28/2

A of B plus C

R 5 703,00

R 6 036,00

A of B

R 3 081,42

R 3 423,00

A of B plus D

R 4 922,00

R 5 496,00

C Algemeen and Bedryfsielkunde

R 4 922,00

R 5 496,00

D

R 3 787,00

R 4 208,00


Vir kansellasies tot en met 22 Februarie 2019 sal 50% van u registrasiegeld terugbetaal word. Vir kansellasies ná hierdie datum word alle registrasiegeld ongelukkig verbeur.


Betaling

‘n Veilige aanlynregistrasiefasiliteit is beskikbaar by www.sun.ac.za/cpdwell.

Gebruik gerus hierdie gerieflike metode en registreer voor 28 Februarie 2019 om vir ‘n 10%-afslag in aanmerking te kom.


Rekeninghouer: Stellenbosch University
Bank: Standard Bank, Stellenbosch
Takkode: 050610
Rekeningnommer: 073006955

Let wel: Verstrek asseblief die verwysingsnommer soos op faktuur aangedui, asook u naam en van op die depositostrokie. E-pos ‘n bewys van betaling na cpdwell@sun.ac.za.

Kontak ons

Vir navrae, kontak asseblief vir Dr Munita Dunn-Coetzee op (021) 808 4707 of stuur 'n e-pos na cpdwell@sun.ac.za.

Klik hier om toegang tot CPD WELL sertifikate te kry – tot 30 Junie 2019