Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Akademiese Voorligting

​​

Welkom by die Eenheid vir Akademiese Voorligting en Ontwikkeling (EAVO). Ons hou daarvan om studente te help om hulle akademiese potensiaal te ontwikkel. Laat ons saam met jou kyk wat 'n gewenste weg van bystand kon behels.

STAP 1

  • Vir ondersteuning met voorbereiding vir die beroepswêreld, klik hier.
  • Vir inligting oor ekstra skryftyd in toetse en eksamens en ander spesiale behoeftes klik hier.
  • Soms word aanmelding vir akademiese ondersteuning aangedryf deur emosionele en/of persoonlike bekommernisse wat 'n merkbare effek op jou eie akademiese ervaring het. As hierdie scenario op jou van toepassing is, maak dadelik 'n afspraak vir persoonlike ondersteuning by Victoriastraat 49. Gebaseer op die onderhoud wat met jou gevoer word, kan die betrokke sielkundige jou vir verdere akademiese ondersteuning verwys.

Indien geen van die bogenoemde scenario's op jou van toepassing is nie, volg STAP 2.

STAP 2

Die volgende navrae word NIE deur die SSVO hanteer nie:

  • Vir navrae oor jou krediete of die HEMIS-kredietstelsel, besoek asseblief jou fakulteitsekretarisse in Admin A.
  • Vir die inhoud van vakke of modules, besoek asseblief die betrokke departement of raadpleeg die jaarboek(e).
  • Vir die vakke/modules wat deel van 'n studieprogram vorm, raadpleeg jou fakulteitsekretaresse of die jaarboek(e).
  • As jy alreeds besluit het om van studieprogram te verander (wil voortgaan om te verander) en net jou finale besluit wil uitvoer, besoek asseblief jou fakulteitsekretarisse.
  • Hertoelatingsuitslae: Slegs jou fakulteitsekretarisse mag jou uitslag en die redes vir die uitslag met jou bespreek.

    Indien geen van die bogenoemde scenario's op jou van toepassing is nie, volg STAP 3.

STAP 3

Gebruik asseblief ons omvattende reeks selfhelpmateriaal en die Learnwell DVD om meer inligting oor belangrike akademiese vaardighede (byvoorbeeld tydbestuur, neem van aantekeninge en studiemetodes) te bekom.

LW! As die toepassing van die voorgestelde tegnieke vir jou te moeilik is en/of dit voel of hulle nie behoorlik aan jou behoeftes voldoen nie (uitdagings vir jou bied), of indien jy 'n meer interaktiewe benadering wil hê, gaan asseblief na die konsultasiebladsy.

STAP 4

Ingeval jy 'n meer interaktiewe ervaring saam met medestudente sou verkies om onderwerpe soos studiemetodes, tydbestuur ens te bespreek, nooi ons jou om vir die SSVO se werkwinkels in te skryf.

LW! As die toepassing van hierdie tegnieke vir jou te moeilik is, of jy voel dat dit nie jou behoeftes bevredig nie, gaan asseblief na STAP 5

STAP 5

As die stappe hierbo nie op jou van toepassing is nie, of jy ná hierdie stappe steeds addisionele hulp benodig, kan jy ons persoonlik besoek om onsekerhede of besorgdhede oor jou akademie te bespreek. Kontak asseblief ons Sentrale Ontvangs by 021-808 4707 of maak 'n afspraak by Victoriastraat 37.