Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​WERKSESSIES

Die Eenheid bied verskeie werksessies aan wat jou sal help om tyd en stres te bestuur, voor te berei vir toetse en eksamens, en beter studiemetodes te ontwikkel.

Self-ontwikkeling (i-App)

Die iApp-werksessie is ʼn bemiddelde sessie vir selfondersoek wat fokus op self-ontwikkelings​vaardighede soos die identifikasie van jou persoonlike groei-areas, die stel van persoonlike en akademiese doelwitte, en leiding om gesondheid en welwees te bevorder.

Tydsbestuur (i-Tick)

Tydsbestuursessies sal jou help om jou tyd beter te bestuur deur jou die nodige vaardighede en strategieë te leer om die manier waarop jy jou tyd bestuur aan te pas en te verbeter. 

Stresbestuur (i-Steer)

Hierdie sessie bevorder gesonde stresbestuursvaardighede en staan jou daarmee by om toepaslike vaardighede te ontwikkel. Wanneer jy die sessie voltooi het, sal jy toegerus wees om stres te verstaan en te bestuur; die fisieke, emosionele, geestes- en gedragsimptome van stres te kan identifiseer; en te weet wanneer om professionele hulp te soek om stres te verlig.

Studievaardighede (i-Kit)

Die Studievaardighedesessie help jou om jou huidige studiestrategieë en -vaardighede in oënskou te neem om beter te verstaan waar en hoe jy kan verbeter, uitbrei en aanpas vir beter resultate.

Wees eksamengereed (i-Prep)

Die Wees eksamengereed-werksessie sal jou toerus met verskillende geheuetegnieke, jou help om studie-areas wat uitgebrei kan word, te identifiseer, jou help om die verskil tussen goeie en slegte stres te verstaan, en jou help om take te prioritiseer. Verder sal die werksessie jou aan doeltreffende maniere om vir die eksamen voor te berei, blootstel, en jou help om jou maniere om dinge in die eksamentyd te hanteer, te verbeter.

Hoe om aansoek te doen

Alle werk sessies sal annlyn aangebied word as gevolg can COVID-19. Om te register vir werk sessies stuur asseblief 'n e-pos na studysuccess@sun.ac.za. Alle werk sessies is gratis. Jy kan ook ʼn afspraak maak by een van ons professionele voorligters vir ʼn inname-sessie – hulle sal jou assesseer om vas te stel watter soort ondersteuning jy nodig het. Ons moedig studente aan om eerste die iApp-sessie by te woon voordat hulle vir persoonlike ondersteuning vra.

Rooster 2022

iApp: Self-ontwikkeling
23 Februarie
16:00 - 17:30
​Aanlyn: MS Teams
​iKit: Studievaardighede 
2 & 3 Maart​ (opvolgsessies)16:00 - 17:00
​​Aanlyn: MS Teams
​iTick: Tydsbestuur
​10 Maart
16:00 - 17:00​​​Aanlyn: MS Teams
iApp: Self-ontwikkeling​
​16 Maart
​13:00 - 14:30
​​Aanlyn: MS Teams
​iSteer: Stresbestuur
​23 Maart
​16:00 - 17:00
​​Aanlyn: MS Teams
​iApp: Self-ontwikkeling
6 April​13:00 - 14:30​​​Aanlyn: MS Teams
​Leesvaardighede
​11, 12, 13, 14 April (opvolgsessies)
13:00 - 13:50​​Aanlyn: MS Teams​
​iKit: Studievaardighede
13 & 14 April​ (opvolgsessies)​16:00 - 17:30​​Aanlyn: MS Teams​
​iTick: Tydsbestuur
​20 April
13:00 - 14:00​​Aanlyn: MS Teams​
​iApp
​28 April
13:00 - 14:30​​Aanlyn: MS Teams​
iSteer: Stresbestuur
4 Mei​13:00 - 14:00​​Aanlyn: MS Teams​
iApp: Self-ontwikkeling
11 Mei​16:00 - 17:30​​Aanlyn: MS Teams​
iPrep: Eksamenvaardighede​
​12 Mei
​13:00 - 14:00
​Aanlyn: MS Teams​
​iPrep: Eksamenvaardighede
​18 Mei
16:00 - 17:30
​​Aanlyn: MS Teams

​iApp: Self-ontwikkeling
27 Julie​13:00 - 14:30​​Aanlyn: MS Teams​
iKit: Studievaardighede​
​3 & 4 Augustus (opvolgsessies)
​13:00 - 14:00
​Aanlyn: MS Teams​
​iTick: Tydsbestuur
​10 Augustus
​13:00 - 14:00
​Aanlyn: MS Teams​
​Leesvaardighede
​15, 16, 17, 18 Augustus (opvolgsessies)
​13:00 - 13:50
​Aanlyn: MS Teams​
​iApp: Self-ontwikkeling
17 Augustus​​16:00 - 17:30
​Aanlyn: MS Teams​
​iKit: Studievaardighede
​21 & 22 September (opvolgsessies)​
16:00 - 17:00​​Aanlyn: MS Teams​
​iApp
​28 September
16:00 - 17:30​​Aanlyn: MS Teams​
​iTick: Tydsbestuur
​5 Oktober
​16:00 - 17:30
​Aanlyn: MS Teams​
​iSteer: Stresbestuur
​12 Oktober
16:00 - 17:00​​Aanlyn: MS Teams​
iPrep: Eksamenvaardighede
13 Oktober
16:00 - 17:00
​Aanlyn: MS Teams​
​iPrep: Eksamenvaardighede
​19 Oktober
13:00 - 14:00​
​​Aanlyn: MS Teams​