Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Ons Dienste

 

Die Eenheid vir Akademiese Voorligting en Ontwikkeling (EAVO) glo jy kan

...beter DOEN, beter WEES, beter VOEL! Verbeter jou studiemetodes en bereik jou potensiaal. Wees meer ontspanne gedurende toetse en eksamens. Neem beheer oor jou tyd.

 

Hier is 'n paar maniere waarop ons vennote vir jou sukses kan word:

  • As jy sukkel om te studeer of om jou opdragte betyds gedoen te kry, kan ons jou help om jou tyd effektief te bestuur.
  • As jy by tye
  • minder gemotiveerd voel om vir jou toetse of eksamens te leer;
  • sukkel met die neem van aantekeninge gedurende lesings en om besprekings te onthou;
  • daaraan dink om jou studieprogram te verander; of
  • hulp met denkvaardighede en studiemetodes benodig,

kan ons kundige advies vir jou 'n mate van verligting bied.

  • Ons kan jou ook met 'n reeks ander vaardighede help soos leesvaardighede, studiemetodes, denkvaardighede en eksamenstrategie√ę.

 

Stuur 'n e-pos aan studysuccess@sun.ac.za of gaan na Kort Kursusse vir nog hulpbronne.