Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Akademiese Voorligting

​​​​​​​​​​​​​​Die Eenheid bied individuele en groepsessies, persoonlike ontwikkelingswerksessies en beroepsvoorligting aan US-studente. Die Eenheid se opvoedkundige sielkundiges, geregistreerde voorligter en psigometris is daarop gerig om studente by te staan en hulle toe te rus met die nodige vaardighede om akademiese uitdagings te oorkom, en hul volle potensiaal te bereik.

 
​​​
                                 English
 
                                Afrikaans
 
                             IsiXhosa
​​

 

 

Hoof: Eenheid vir Akademiese Voorligting en OntwikkelingElmienSinclairest@sun.ac.za021 808 4707
Opvoedkundige SielkundigeChristaKochchristak@sun.ac.za021 808 4707
Opvoedkundige SielkundigeErna Gerrytsernagerryts@sun.ac.za0218084707
Psigometris / ProjekkoördineerderClaudiaSandersonclaudias@sun.ac.za 021 808 4707
VGP Opvoedkundige SielkundigeLiezlKlopperliezlklopper@sun.ac.za021 808 4707
Hertoelatingskoördineerder en Konsultant Opvoedkundige SielkundigeAmandaVan der Vyveravdv@sun.ac.za021 808 4707
Geregistreerde Berader (VGP studente)LaurenSchilderljschilder85@sun.ac.za021 808 4707
Opvoedkundige Sielkundige InternDanéLombaarddanel@sun.ac.za021 808 4707
Opvoedkundige Sielkundige InternIdaWepenerIdaw89@sun.ac.za021 808 4707
Senior Sekretaresse AmandaWelgemoed aw1@sun.ac.za 021 808 4707
Opvoedkundige Sielkundige InternNtombiMadunanjmaduna@sun.ac.za021 808 4707