Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Akademiese Voorligting

​​​​​​​​​​​​​​Die Eenheid bied individuele en groepsessies, persoonlike ontwikkelingswerksessies en beroepsvoorligting aan US-studente. Die Eenheid se opvoedkundige sielkundiges, geregistreerde voorligter en psigometris is daarop gerig om studente by te staan en hulle toe te rus met die nodige vaardighede om akademiese uitdagings te oorkom, en hul volle potensiaal te bereik.

 
​​​
                                 English
 
                                Afrikaans
 
                             IsiXhosa
​​

 

 

Hoof: Eenheid vir Akademiese Voorligting en Ontwikkeling ElmienSinclairest@sun.ac.za021 808 4707
Opvoedkundige SielkundigeChristaKochchristak@sun.ac.za021 808 4707
PsigometrisClaudiaSandersonclaudias@sun.ac.za 021 808 4707
Geregistreerde voorligter (VGP-studente)RotakalaSadikircsadiki@sun.ac.za021 808 4707
Opvoedkundige Sielkundige (VGP studente)NatalieSadiensadie@sun.ac.za021 808 4707
Opvoedkundige SielkundigeErna Gerrytsernagerryts@sun.ac.za0218084707
Opvoedkundige Sielkundige InternLelaniCloetelelanic@sun.ac.za021 808 4707
Opvoedkundige Sielkundige InternSewelaMonyepaomonyepao@sun.ac.za021 808 4707
Opvoedkundige Sielkundige InternSarahSilbersarahs@sun.ac.za021 808 4707
Konsultant Opvoedkundige SielkundigeAmandaVan der Vyveravdv@sun.ac.za021 808 4707
Konsultant: Opvoedkundige sielkundigeChristineBosman-Vosloobosmanc@sun.ac.za021 808 4707
Konsultant: Opvoedkundige sielkundigeAlmarieNelalmarie@sun.ac.za021 808 4707