Student Affairs
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​Welkom by die Afdeling Studentesake

​​​​​

Die Afdeling Studentesake is daartoe verbind om 'n integrerende rol te speel in die vestiging en uitbreiding van 'n veilige, gesonde en gebalanseerde omgewing waar alle Maties hul volle potensiaal kan bereik. Ons verseker dat die belange van elke student die nodige aandag binne die universiteitsgemeenskap sal geniet.

​Die Afdeling word bestuur deur die Senior Direkteur dr Birgit Schreiber en​​ bestaan uit drie sentra wat ten doel het om enige navraag, probleem of kwessie so spoedig moontlik te hanteer en op te los.  ​​Hierdie sentra is: die Sentrum vir Studentegemeenskappe (SSG), onder direkteurskap van mnr Pieter Kloppers, die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling (SSVO), onder direkteurskap van dr. Munita Dunn-Coetzee, en die Sentrum vir Studenteleierskap en -strukture (SSLS), onder direkteurskap van me. Tonia Overmeyer.

​​Volg die skakels hieronder vir meer inligting oor elke sentrum.


Die Sentrum vir Studenteleierskap en -strukture betstaan uit die

Frederik van Zyl Slabbert Instituut vir Studenteleierskapsontwikkeling, formele studentebestuurstrukture en die koördinering van die ko-kurrikulêre transkrip. Klik hier vir meer inligting.

Die Sentrum vir Studente-gemeenskappe poog om 'n holistiese leer en leef omgewing vir alle studente te skep. Die sosiale dimensie van gemeenskaplike-saamwoon in 'n koshuis en binne kluster-verband is geskep om die US se akademiese missie te onder-steun. Klik hier vir meer inligting.

Die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling is 'n dinamiese en studentgerigte sielkundige ontwikkelings- en steundiens vir geregistreerde studente.  Noukeurig gekose spesialiste soos sielkundiges, 'n psigiater, 'n maatskaplike werker en 'n leesspesialis is betrokke om aan  behoeftes van die universiteitsgemeenskap te voorsien. Klik hier vir meer inligting.