verwelkomingsgeleentheid

Om aan Covid-19-protokolle te voldoen, sal die Universiteit Stellenbosch op Donderdag 3 Februarie 2022 twee amptelike verwelkomingsplegtighede vir nuwelingstudente aanbied. Albei geleenthede sal by die Danie Craven-stadion plaasvind.

Ons nooi nuwelingstudente om in die volgende klustergroepe by te woon:

Verwelkomingsplegtigheid 1: 14:45–16:30 vir die klusters Rubix, Validus en amaMatie

Verwelkomingsplegtigheid 2: 17:00–18:45 vir die klusters Wimbledon, VicMeyr, Victoria, Tygerberg en Huis Neethling

Die verwelkomingsplegtighede sal gevolg word deur die Droomloop, wat van 20:00 tot 22:15 in Victoriastraat sal plaasvind.