Registrasie 2022

Studente word aangemoedig om die self-registrasieproses (e-registrasie) te gebruik. Verkry toegang by www.maties.com.

Die betrokke program en studiejaarregistrasiedatums word in die registrasieskedule uiteengesit. Raadpleeg asseblief die skedule voor registrasie.

Neem asseblief kennis dat finale toelatingskommunikasie vanaf 22 Januarie 2022 gestuur sal word.

*Admin A is oop vir kontak- én aanlyn navrae. Jy het ’n afspraak nodig om bygestaan te word. Klik hier om ’n afspraak te maak.

 

Studentegelde 2022

Die eerste paaiement van klas- en koshuisgelde vir 2022 moet betaal word voor of tydens die registrasieperiode.

Let asseblief daarop dat die Universiteit Stellenbosch na ’n kontantlose betaalomgewing oorskakel om te verseker sodat mense nie langer kontant saam met hulle hoef te dra vir sekere betalings nie.