Students
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Registrasie

​​​

2017

 

Studente kan die lang rye by die registrasie in NARGA vermy deur hulleself te registreer.  Enige rekenaar wat internettoegang het, is voldoende.  Vir studente wat nie toegang tot ’n rekenaar het nie, word daar spesiaal ’n rekenaarlokaal op die Stellenboschkampus vir dié doel beskikbaar gestel in die Neelsie Studentesentrum.​


Lees meer oor registrasiemoontlikhede en -skedules in die onderstaande PDF dokumente:​

Seniors registrasie 2017
Eerstejaars registrasie 2017

Studentegelde Inligting en Bankbesonderhede 2017

Geen wagwoord / wagwoord vergeet

Stuur 'n e-pos aan portalhelp@sun.ac.za en meld in jou boodskap jou naam, van en studentenommer.

K​lik ​hier​​ ​om jou wagwoord te herstel indien jy dit vergeet het​.​


Kommunikasie oor studentegelde, registrasie 2017 en die implementering van die staatsgesubsidieerde 8% DHOO-oorbruggingsbefondsing

Lees die inligting oor studentegelde, registrasie 2017 en die implementering van die staatsgesubsidieerde Departement Hoër Onderwys en Opleiding 8% oorbruggingsbefondsing wat deur die Registrateur, dr Ronel Retief, op Donderdag 15 Desember 2016 en Donderdag 5 Januarie 2017 aan studente gestuur is. 


Voorlopige kwotasie van gelde vir Suid-Afrikaners: Kliek hier

(Jy kan die taal na Afrikaans verander regs bo aan die bladsy indien dit in Engels oopmaak.)