Registrasie 2020

Beide nuwe studente en terugkerende studente word aangeraai om aanlyn te registreer. Selfregistrasie (e-registrasie) kan gedurende die volgende tydperke gedoen word:
Nuwe studente: 15–28 Januarie 2020
Terugkerende studente: 15–30 Januarie 2020

Studente wat nie van die aanlynregistrasieproses gebruik maak nie, moet die ondersteunde registrasie proses op kampus volg. Internasionale graadstudente moet die voor-registrasieproses volg.

Om te verseker dat registrasie glad verloop, lees asb al jou korrespondensie voordat jy met die registrasieproses begin, laai die gids vir registrasie af en kry al die vereiste dokumente gereed.

Selfregistrasie (e-registrasie)Ondersteunde Registrasie2020 RegistrasiegidsDokumente vir Registrasie Jongste Nuus oor 2020 NSFAS CACH
 

Studentegelde 2020

Die eerste paaiement van studie- en verblyfkoste vir 2020 moet betaal word voor of tydens die registrasieperiode.

Let wel dat die Universiteit Stellenbosch na ’n kontantlose betaalomgewing oorskakel om te verseker sodat mense nie langer kontant saam met hulle hoef te dra vir seker betalings nie.

Betaalwyses en –metodesStudentegelde 2020-inligtingVoorlopige verklaring van geldeKoshuisgelde