Let asseblief daarop dat Microsoft tans wêreldwyd ’n onderbreking in al sy wolkdienste, insluitende Azure, Office, Outlook (e-posse en kalender) en MS Teams ondervind. Dit sal die uitreiking van aanbodbriewe en kommunikasie vertraag. Sover kon Microsoft nog nie ’n aanduiding gee van wanneer die dienste herstel sal word nie. Ongelukkig is dit buite ons beheer en ons IT-span hou die situasie fyn dop. Ons vra om verskoning vir die ongerief.

Registrasie 2023

Studente word aangemoedig om die self-registrasieproses (e-registrasie) te gebruik. Verkry toegang by www.maties.com.

Die betrokke program en studiejaarregistrasiedatums word in die registrasieskedule uiteengesit. Raadpleeg asseblief die skedule vóór registrasie.

Neem asseblief kennis dat finale toelatingskommunikasie vanaf 21 Januarie 2023 gestuur sal word.

 

Studentegelde 2023

Vir meer inligting oor studentegelde en verwante prosesse, klik op die skakels hieronder: