Registrasie 2023

Studente word aangemoedig om die self-registrasieproses (e-registrasie) te gebruik. Verkry toegang by www.maties.com.

Die betrokke program en studiejaarregistrasiedatums word in die registrasieskedule uiteengesit. Raadpleeg asseblief die skedule vóór registrasie.

Neem asseblief kennis dat finale toelatingskommunikasie vanaf 21 Januarie 2023 gestuur sal word.

Studentegelde 2023

Vir meer inligting oor studentegelde en verwante prosesse, klik op die skakels hieronder: