Students
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Koshuise

Koshuise sal volgens die rooster hier onder vir verskillende studentekategorieë open:

Nuwelingeerstejaars

  • Fakulteit Regsgeleerdheid se nuwelingeerstejaars: Dinsdag 30 Januarie 2024
  • Alle ander nuwelingeerstejaars: Woensdag 31 Januarie 2024

Nuwelinge wat plek in ’n universiteitskoshuis gekry het, moet by hulle koshuise aanmeld op die tye wat die onderskeie koshuise aandui.

Let wel: Indien eerstejaars sonder enige voorafreëling versuim om teen die intrekdatum by hulle koshuis aan te meld, sal hulle koshuisplek gekanselleer en aan studente op die koshuiswaglys toegeken word.

Senior en terugkerende studente

  • Voorgraadse koshuise op Stellenbosch-kampus
    - Huiskomitee- (HK-)lede: Vrydag 19 Januarie 2024
    - Senior studente: Woensdag 7 Februarie 2024
  • Senior koshuise (Huis MacDonald/Concordia/Lobelia/Huis de Villiers/The Village en Huis Russel Botman), LLL-huise en US-huise op Stellenbosch-kampus: Sondag 14 Januarie 2024

Studente (nuwelingeerstejaars én seniors) wat nié van plan is om hulle plek in US-huisvesting te gebruik nie, moet die Studentehuisvestingskantoor by info@sun.ac.za in kennis stel om te keer dat huisvestingsgeld op hulle studenterekening verskyn.