Welcome
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Mentors

Mentors is senior-studente wat in koshuise en PSO's aangestel word om nuwelingstudente by die universiteitslewe te help aanpas. Elke nuwelingstudent kan toegang tot ʼn mentor verkry. Die mentor speel reeds tydens die verwelkomingsperiode ʼn belangrike rol met algemene hulpverlening rondom universiteitslewe-navrae en psigososiale ondersteuning. Die nuwelingstudente het ook hierdeur die geleentheid om by die Welweesprogram van die Universiteit in te skakel wat ten doel het om hul welwees dwarsdeur die jaar te bevorder. 

Tydens jou aankoms by jou betrokke koshuis of PSO, sal ʼn mentor aan jou toegedeel word. Indien jy egter nie ʼn mentor ontvang nie, of enige navrae het, kontak gerus Kliёntediens by tel 021 808 9111 of info@sun.ac.za.