Welcome
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Belangrike nommers - Tygerberg Kampus

​​Alle Navrae / Kliëntediens                                                            021 938 9111

Adjunkregistrateur                                                                        021 938 9379

Akademiese Belangeraad (TABR)                                               021 938 9591

Bemarkingskantoor                                                                       021 938 9202

Beurse en Lenings                                                                         021 938 9458/9129

Biblioteeknavrae                                                                            021 938 9368

Kampusgesondheidsdienste                                                       021 938 9590

Maties Sport                                                                                    021 938 9468

Ombudsman                                                                                   082 807 2994

Risikobestuur en Kampussekuriteit                                            021 938 9507

Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling (SSVO)     021 938 9590

Tygerberg Gimnasium                                                                   021 932 2888

Tygerberg Hospitaal                                                                       021 938 4911

Primkomitee                                                                                    021 938 9591

Studentesake                                                                                  021 938 9461

Studenteraad                                                                                  021 938 9591

Studentewerwing en -ondersteuningskantoor                        021 938 9789/9461

Toelating                                                                                          021 938 9378​