Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch

3. Die Universiteit Stellenbosch se waarde-proposisie


As ʼn nasionale bate maak die US ʼn waardevolle bydrae tot ons land. Voldoende befondsing is egter noodsaaklik om ons akademiese uitnemendheid, beurse en ondersteuningsdienste vir studente volhoubaar te kan bestuur.

  • Ons lewer gesogte gegradueerdes, gereeld ʼn rekord-aantal doktorsgrade en van die hoogste navorsingsuitsette en bied innoverende ondersteuningsdienste vir studente.
  • Terwyl die gemiddelde nasionale deurvloeikoers vir eerstejaarstudente by 50% draai, slaag 85% van ons studente daarin om voort te gaan met hul tweede studiejaar.