Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch

5. Studentegelde by die Universiteit Stellenbosch

Studentegelde by die US bestaan hoofsaaklik uit die volgende komponente:

  • Onderrigfooie
  • Programkostes
  • Modulekostes
  • Akkommodasie-koste
  • Handboeke
Voorbeelde van addisionele kostes volgens die student se keuse:
  • Internet- en drukwerk
  • PSO-lidmaatskap
  • Maaltye en wasgoedkwotas 
  • Vereniging- en sportlidmaatskap
  • Gimnasium-lidmaatskap

  
Verskillende befondsingscenarios word hieronder as voorbeelde verskaf. Elke scenario is gekoppel aan die jaarlikse, gesamentlike huishoudelike inkomste van die student se familie.  income_afr.png