Aanlyn Leer En Onderrig-Ondersteuning Vir Studente

SUNLearn Tegniese-ondersteuning:

Aanlyn hulptoonbank
021 808 2222

IT-verwante Tegniese-ondersteuning:

Aanlyn hulptoonbank
help@sun.ac.za
021 808 4367

Hulp met aanlyn leer

Meer inligting oor hoe aanlyn te leer en waar om ondersteuning te kry, is beskikbaar hier.

Studentekonnektiwiteit en inligting oor Rekenaargebruikersareas

Meer inligting oor aanlyn verbinding, is beskikbaar hier.

Skootrekenaar vir Studielening Gereelde Vrae en Antwoorde

Meer inligting oor skootrekenaar vir studielening, is beskikbaar hier.

Taalondersteuning

Besoek asb die Taalsentrum se webwerf vir beskikbare taalondersteuning.

Ondersteuningsdienste

Biblioteek

Volgens die jongste kommunikasie en die jongste verwikkelinge aangaande COVID-19, is daar besluit om alle biblioteekgeboue vanaf Saterdag, 21 Maart 2020 tot verdere kennisgewing te sluit. Biblioteekpersoneel sal voortgaan om dienste en hulpbronne te verskaf ter ondersteuning van studente en personeel. Lees Meer >

Studentevoorligting en -Ontwikkeling (SSVO)-ondersteuning

Die Sentrum vir Studentevoorligting en -Ontwikkeling (SSVO) funksioneer van 17 Maart tot verdere kennisgewing virtueel, wat beteken dat geen personeel by die SSVO se persele op die Stellenbosch- en Tygerberg-kampusse beskikbaar sal wees nie. Alle sessies sal egter hoofsaaklik virtueel of telefonies voortgesit word.

Bereik die SSVO hier:

Studente met gestremdhede wat dalk mag onseker wees van ondersteuning, kan navrae rig soos volg:

  • Vir navrae in verband met toets- en eksamenkonsessies, epos skryftyd@sun.ac.za
  • Vir navrae in verband met teks-omskakeling of toeganklike teks vir assesserings, leer- en onderrigmateriaal, epos braille@sun.ac.za
  • Vir aansoeke tot toets- en eksamenkonsessies ( Vorm 1, Vorm 2 & Vorm 3), voltooide vorms met die nodige kollaterale inligting kan gestuur word na skryftyd@sun.ac.za
  • Vorm 1, Vorm 2 and Vorm 3, wat gebruik word om aansoek te doen vir toets- en eksamenkonsessies, kan hier gevind word
  • Vir navrae in verband met Ondersteuning deur Hulpverleningstegnologie, epos rlr@sun.ac.za.
  • Enige ander gestremdheids-verwante navrae kan gestuur word na disability@sun.ac.za of na die individuele praktisyn by die Eenheid vir Gestremdhede waarmee jy in kontak was voor die COVID-19 periode.
Dienste aan die publiek in Admin A

Om die risiko van virusoordrag te beperk, sal alle administratiewe dienste aan die publiek in Admin A elektronies verrig word. Ons versoek studente om ons 24/7 digitale oplossings via die aanlyn studenteportaal te gebruik en om van die kommunikasie- en dienskanale te gebruik

Nagraadse Studente

Nagraadse studente moet gereeld hierdie webblad besoekwebblad besoek. ’n Afdeling vir gereelde vrae sal ook binnekort beskikbaar wees.

Nagraadse studente en postdoktorale aangeleenthede: FGGW

Hiermee stel ons julle in kennis dat die Doktorale Kantoor by die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW) tot verdere kennisgewing geen instap-navrae sal behartig nie. Dit word gedoen in ’n poging om personeelkontak te verminder en alle partye te beskerm. Daar word van ons personeel verwag om van die huis af te werk en hulle ten volle toegerus om dit te doen. Ons sal verseker dat ons normale diensvlakke volgehou word en sal elektronies op jul versoeke reageer.

Ons sal die verwerking van hardekopiedokument-aansoeke hanteer wanneer nodig.

Besoek die Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe webwerf >

Internasionale Studente

Universiteit Stellenbosch Internasionaal (USI)-ondersteuning

Die US Internasionaal-eenheid werk hard om internasionale studente op kampus en personeel en studente wat tans in die buiteland is, by te staan. Ons het ’n klein afvaardiging personeellede in die kantoor op kampus, en weens voorsorgmaatreëls rakende fisieke afstandskepping word studente versoek om vooraf te skakel of om personeel per e-pos te kontak. Alle funksies funksioneer ten volle, met personeel wat van die huis af werk.

Ons prioriteit is om aan julle inligting en ondersteuning te verskaf. Hiervoor sal ons die jongste nuus daagliks per e-pos en deur sosiale media versprei.

Tree met die USI in verbinding by:

Belangrike nuus en bywerkings:

Besoek ons webwerf vir meer inligting.

Die jonste nuus vir internasionale studente oor COVID-19

Indien jy nie reeds die sosiale media volg by su_globally nie, wil ons jou aanraai om dit onmiddellik te doen.