Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
TYDELIKE HERVESTIGING VAN AARGO/ ASSESERINGSKANTOOR (OU EKSAMENKANTOOR)

Weens die opknapping van die huidige AARGO/ Asseseringskantoor (Ou Eksamenkantoor) wat tans geleë is in kamer 2075 in Admin A, sal ons tydelik oorskuif na die Fasiliteitsbestuur Anneks-gebou vanaf 01 Julie tot 31 Desember 2022.

Neem kennis dat ons fisies gaan oortrek vanaf 04 tot 15 Julie 2022 en sal dus onbereikbaar en nie beskikbaar wees vir dienste nie.

Sien die skakel hieronder met die kaart om ons te vind op kampus:

http://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Maps/Stellenbosch_Afr/Main%20kampus%20kaart.pdf

Vir Studente

Sien verwysings vir die volgende navrae

 • Aansoeke vir spesiale vergunnings (bv. ekstra skryftyd) direk aan skryftyd@sun.ac.za  
 • Aansoeke vir akademiese rekords aan records@sun.ac.za
 • Aansoeke vir verlof tot afwesigheid aan gary@sun.ac.za
 • Aansoeke vir die herberekening van punte vir buigsame asseseingsmodules vir die Mei – Junie 2022 asseseringsperiode:

  Vir Buigsame asseseringsmodules

  Neem kennis dat aansoeke vir herbeoordeling van eksamenskrifte nie buigsame asseseringsmodules insluit nie. In hierdie geval, kan jy aansoek doen vir 'n herberekening van jou prestasiepunt. Kyk par. 8.4.1.12 in die Algemene Jaarboek 2022 Deel I bl 50 (sien skakel, http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/Deel-1-Algemeen-Kalender.pdf)

Konsulteer direk met jou betrokke fakulteitsadministrateur in hierdie verband. Moet dus nie 'n aansoekvorm voltooi en indien nie.

·    Die sluitingsdatum vir aansoeke vir die herbeoordeling (hermerke) van antwoordskrifte vir die Mei – Junie 2022 eksamenmodules is Vrydag, 29 Julie 2022.

Die herbeoordeling van 'n eksamenantwoordskrif is onderhewig aan die bepalings van die Algemene Jaarboek 2022 (Deel 1) bl 40 (sien skakel, http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/Deel-1-AlgemeenKalender.pdf           

Sien die skakel hieronder vir die aansoek- en betalingsprosedures:

http://www.sun.ac.za/english/students/Documents/Exams-and-tests/Current/Application%20and%20payment%20procedure%20for%20the%20remark%20of%20exam%20scripts.pdf

Jou epos met jou aanhegte en voltooide aansoekvorm asook jou bewys van betaling moet studentegelde@sun.ac.za en cgb@sun.ac.za (mnr Cedric Bezuidenhout) teen Vrydag, 29 Julie 2022 bereik. Die proses sal eers daarna volg.

·     Alle voorafgereëlde self-afhale van April 2022 graaddokumentasie by die Informasietoonbank by Admin A.

·     Vir verdere navrae oor die uitstuur van April 2022 graaddokumentasie, stuur asseblief 'n epos aan ricardo@sun.ac.za vir opvolg.

 • Vir enige verdere eksamen/ asseseringsverwante Versoeke, stuur asseblief 'n epos aan een van die volgende 3 kollegas (nie al 3 nie).

Vir enige onopgelosde sake of kwessies, kontak asseblief vir Ruby Frans by ruby@sun.ac.za

Vir dosente, departementele verteenwoordigers en gebou-assistente se aandag

 • Vir enige verdere eksamen/ asseseringsverwante Versoeke, stuur asseblief 'n epos aan een van die volgende 3 kollegas (nie al 3 nie).
 • Vir die afhaal van Oktober – November 2022 antwoordskrifte, reël asseblief hierdie kolleksies vanaf ons tydelike kantore by die Fasiliteitsbestuur Anneksgebou.

Vir enige onopgelosde sake of kwessies, kontak asseblief vir Ruby Frans by ruby@sun.ac.za