Students
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Toetse en Eksamens

​​

​​​​​​​​​Inleweringsdatums vir  vraestelle en Dekblad​

  • Datumsvir die inlewering van gemodereerde vraestelle by die Eksamenkantoor vir 2022

Vorm vir die afhaal van antwoord-/ eksamenskrifte vanaf die Eksamenkantoor

​Herbeoordeling van eksame​nantwoordskrifte​

Aansoe​k- en betalingsprosedure vir die herbeoordeling van eksamenantwoordskrifte​

Eksamens en Toetse

Toetse en Eksamen​s: Beleid en Inli​gting  (P​DF)​

​Ekstra Skryftyd (sluitingsdatums 28 Februarie 2022; 29 April 2022; 15 Augustus 2022 en 3 Oktober 2022)

Vir Stellenbosch Kampus

Prosedure vir ekstra skryftyd​ »​

Vorms om te voltooi vir ekstra skryftyd aansoek 

Vir Tygerberg Kampus

Prosedure vir ekstra skryftyd​ »​

Vorms om te voltooi vir ekstra skryftyd aansoek