Students
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Assesserings

​​​​​​​​​​​​Inleweringsdatums vir  vraestelle en Dekblad​

  • Datums ​vir die inlewering van gemodereerde vraestelle by die Assesseringskantoor vir 2023

Vorm vir die afhaal van antwoord-/ eksamenskrifte vanaf die Assesseringskantoor

​Herevaluering​ A2 en A3 antwoordskrifte​

Aansoe​k- en betalingspro​sedure vir die herbeoordeling van eksamenantwoords​krifte​​​​​

Eksamens en Toetse​​​​

Toetse en Eksamen​s: Beleid en Inli​g​ting

​Ekstra skryftyd (sluitingsdatums 27 Februarie 2023; 2Mei 2023; 14 Augustus 2023 en 2 Oktober 2023)

Vir Stellenbosch Kampus

Prosedure vir ekstra skryftyd​ »

Vorms om te voltooi vir ekstra skryftyd aansoek 

Vir Tygerberg Kampus

Prosedure vir ekstra skryftyd​ »​

Vorms om te voltooi vir ekstra skryftyd aansoek