Students
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Toetse en Eksamens

​​

​Inleweringsdatums vir  vraestelle en Dekblad​


  • Datums vir die inlewering van gemodereerde vraestelle by die Eksamenkantoor vir 2019  
  • Dekbl​ad vergesel vraestelle vir inlewering by die Eksamenkantoor  

Hernasien van vraestelle

Prosedure vir die hermerk van eksamenvraestelle​​​


Eksamen-en Toetsuitslae

Toetse en Eksamen​s: Beleid en Inligting  (P​DF)​

Toets- Eksamendatums » Universiteit eksamenskedule per departement/vak 

Eksamenlok​ale » Universiteit lokaaltoedeling per eksamengeleentheid 
Ad hoc eksamenlokale »


Ekstra Skryftyd (sluitingsdatums 18 Februarie, 11 Maart, 8 April, 6 Mei, 19 Augustus en 7 Oktober​)

Vir Stellenbosch Kampus

Prosedure vir ekstra skryftyd​ »​

Vorms om te voltooi vir ekstra skryftyd aansoek 

Vir Tygerberg Kampus

Prosedure vir ekstra​ s​kryftyd​ »​

Vorms om te voltooi vir ekstra skryftyd aansoek