Viable Sourcing
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Volhoubare Voorsiening vir die Universiteit Stellenbosch

​​​​​Tydens die onderhandeling tussen die Vakbonde en die Universiteit Stellenbosch gedurende 2016 insake inkontraktering en uitkontraktering, het die partye ooreengekom op 'n proses van Volhoubare Voorsiening. Volhoubare Voorsiening word gedefinieer as die sisteem en proses waardeur die Universiteit op ʼn deursigtige manier, inaggenome die insette van belangegroepe, besluit op die mees geskikte metode vir die verskaffing van essensiële dienste aan die Universiteit. Die Universiteit Stellenbosch is verbind tot ʼn proses van Volhoubare Voorsiening wanneer 'n essensiële dienskontrak hernu moet word of wanneer 'n behoefte vir 'n nuwe diens ontstaan . 


Universiteit Stellenbosch begin hiermee die proses om die mees Volhoubare Voorsiening Oplossing vir die volgende dienste te verkry:


Volhoubare Voorsiening van Skoonmaakdienste vir die Universiteit Stellenbosch - Stellenbosch en Tygerberg Kampus Studentesentrum​s