STUDENTE GEREELDE VRAE > PERSONEEL GEREELDE VRAE > INTERNASIONALE STUDENTE > NAGRAADSE STUDENTE > NAVORSERS > FAKULTEIT GENEESKUNDE EN GESONDHEIDSWETENSKAPPE >

PERSONEEL GEREELDE VRAE

WiFi-verbinding op US se kampusse

Die Eduroam-netwerk is aan die begin van die jaar in werking gestel om veiliger en sekerder WiFi aan personeel en studente op die US se kampusse te verskaf. Eduroam het die onveiliger MatiesWiFi vervang wat nie data-enkripsie ondersteun het nie. Deur data te enkripteer, verskaf Eduroam ’n veiliger en sekerder verbinding.

Namate meer studente en personeel na die kampus terugkeer en die gebruik van WiFi toeneem, ontvang die Informasietegnologie-afdeling al hoe meer klagtes oor WiFi-verbindings. Hierdie verbindingskwessies word nie noodwendig ondervind weens die oorskakeling na die Eduroam-netwerk nie, maar kan ook toegeskryf word aan verskeie faktore soos die algemene onstabiele en onbetroubare aard van WiFi en die verskillende konfigurasies van toestelle.

(8 Junie 2021 opgedateer)

Namate meer studente en personeel na die kampus terugkeer en die gebruik van WiFi toeneem, ontvang die Informasietegnologie-afdeling al hoe meer klagtes oor WiFi-verbindings. Hierdie verbindingskwessies word nie noodwendig ondervind weens die oorskakeling na die Eduroam-netwerk nie, maar kan ook toegeskryf word aan die volgende:

 1. WiFi is onstabiel en onbetroubaar van aard
  Hoewel ’n toestel moontlik die Eduroam-sein kan optel of ontvang, kan dit moontlik nie ’n sein uitstuur na die verafgeleë toegangspunt nie, wat ’n onstabiele en onbetroubare verbinding tot gevolg het. WiFi is baie meer onstabiel en onbetroubaar van aard as ’n stabiele, kabelgebaseerde netwerk omdat dit radionetwerke en seine gebruik wat maklik deur dik mure en ander versperrings geblokkeer kan word. Dit kan met ’n selfoonoproep vergelyk word wat somtyds ’n baie frustrerende ervaring kan wees en die enigste manier om dit reg te stel, is om na ’n ander plek te beweeg vir ’n beter sein en ervaring.
 2. WiFi-oorlaaiing weens beperkte dekking
  Personeel en studente het dikwels verskeie toestelle wat by die WiFi-netwerk ingeskakel is en dit kan oorlaaiing op sommige toegangspunte veroorsaak. Om ’n doeltreffende verbinding tot die WiFi op kampus te verseker, moet jy eers vasstel of daar dekking in jou gebied is. Indien nie, beteken dit nuwe infrastruktuur moet geskep word. Ons het talle ou geboue op kampus wat nie vir moderne tegnologie ontwerp is nie, en daarom is dit nie altyd moontlik om WiFI aan elke hoekie van elke gebou te verskaf nie. Fasiliteitsbestuur se interaktiewe kaart kan gebruik word om te bepaal of daar WiFi-dekking in jou gebou is.
  Verbindingskwessies word voortdurend in samewerking met Fasiliteitsbestuur aangespreek deur die kampusvernuwing-meesterplan wat die vermeerdering van die aantal WiFi-verbindingspunte in US-geboue insluit. Groot kwessies word sover moontlik aangespreek, maar in sommige gevalle is dit weens ’n verouderde infrastruktuur van datakabels. In sulke gevalle moet groot projekte aangepak word om die kabel-infrastruktuur te vervang. Selfs WiFi-verbindingspunte het ’n kabel nodig om by die netwerk en internet in te skakel.
 3. Verskillende toestel-konfigurasies veroorsaak vertragings
  Die hardeware-konfigurasies van selfone verskil. Die gevolg is dat sommige toestelle langer neem om by Eduroam in te skakel en ’n onderbreking kan dan ondervind word. Dit gebeur weens die toestel self en nie weens ’n onbetroubare WiFi-verbinding nie. Omdat selfone so baie verskil, is dit belangrik dat ons personeel en studente sal seker maak dat hul toestelle op die Universiteit se netwerk geregistreer is en dat dit behoorlik opgestel is om WiFi-seine te ontvang en te stuur. Die ondersteuningspan by die IT-naaf en hulptoonbank kan jou daarmee help.

(8 Junie 2021 opgedateer)

Om te verseker dat jy reg inskakel by Eduroam, volg hierdie prosedure. Meer inligting is ook op die IT-blog beskikbaar.

(8 Junie 2021 opgedateer)

Werksreëlings

Die aansienlike afname in die COVID-19-infeksiekoers in die land stel ons in staat om die meeste aktiwiteite, insluitende onderrig en leer, te hervat. Prof Stan du Plessis het in sy hoedanigheid as die voorsitter van die Institusionele Komitee vir Bedryfsvoortsetting (IKBV) in sy skrywe van 26 Februarie 2021 aangedui dat die besluit geneem is om alle studente na die kampus te laat terugkeer vir die aanvang van die eerste semester. Hy het die aangevulde afstandsonderrig, -leer en -assessering-model beklemtoon wat in ooreenstemming met die regulasiebeperkings op klasgroottes en aktiwiteite in werking gestel sal word.

Die leer- en onderrigmodel wat aanvaar is, sal die terugkeer van meer akademiese en professionele akademiese ondersteuningspersoneel na ons kampusse vereis. Lynbestuurders sal met personeel skakel oor hul terugkeer na die kampusse en hoe dit sal gebeur. Die terugkeer van personeel sal ingevolge gesondheids- en veiligheidsvoorskrifte geskied, soos uitgereik deur die regering om rigting aan werknemers te gee vir die herintegrasie van personeel in die werksplek. Hierdie voorskrifte sluit sosiale afstandskeppingsmaatreëls en spesiale maatreëls in om personeel met onderliggende siektetoestande te akkommodeer. Die voorskrifte sal ook ’n proses daarstel om situasies te hanteer waar personeel weier om na die werksplek terug te keer.

Ons moedig u aan om die Afdeling Menslike Hulpbronne se webwerf te besoek vir afskrifte van die volgende dokumente:

Die Die Beroepsgesondheid- en Veiligheidsvoorskrifte van Oktober 2020; en
die US se protokol wat die proses beskryf om ’n situasie te hanteer waar ’n werknemer weier om na die werksplek terug te keer.

Dit is belangrik om u van hierdie dokumente te vergewis, aangesien dit op gesondheid en veiligheid in die werksplek betrekking het. Moet asseblief nie huiwer om met lynbestuurders of ons kollegas by Menslike Hulpbronne en Kampusgesondheidsdienste in verbinding te tree indien u verder uitklaring nodig het nie.

(15 Maart 2021 opgedateer)

Personeelondersteuning

Die Kampusgesondheidsdiens lewer verskillende ondersteuningsdienste aan personeel gedurende die afsluitingsperiode. Kontak die volgende nommers hier:

Kampusgesondheidsdiens
Anneke van Heerden
021 808 3496
acvanheerden@sun.ac.za
Ná ure noodnommer: 076 431 0305

Menslike Hulpbronne: Welwees
Shibu Mamabolo
079 011 836
shibu@sun.ac.za

External Counsellor
Dr David Fourie
082 852 1305
dpfourie@telkomsa.net