Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Statistiese Profiel

​​​

Oorsig 2018


In 2018 was 31 765 studente in totaal by die Universiteit Stellenbosch (US) ingeskryf op die US se amptelike jaarlikse sensusdatum (Junie 2018). Van hierdie totaal was 63.5% (20 168) van die studente ingeskryf in voorgraadse programme, 33.1% (10 506) in nagraadse programme and 3.4% (1 091) as geleentheid­studente (nie-graaddoeleindes).

In 2018 was 58.1% van die ingeskrewe studente wit, 20.1% swart Afrikaan, 18.1% bruin, 3.1% Indiërs en 0.2% Asiërs. In terme van huistaal, het 47.8% Engels, 37.8% Afrikaans, en 10.3% 'n ander amptelike Suid-Afrikaanse taal as huistaal aangedui, met 4.1% 'n internasionale taal.

Einde Junie 2018 was die permanente en vas aangestelde personeelkorps 3 454, bestaande uit 1 091 akademiese personeellede (dosente) en 2 363 nie-akademiese personeellede. 

Verwys na die meegaande tabelle en figure vir meer volledige inligting.  


  
  
Description
  
  
  
  
Studente inskrywings vanaf 1910http://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/31.jpg
Fig 1: Koppetelling van US-studente vanaf 1910
Studente inskrywings 1910 tot 2013In page navigation
Studente inskrywings volgens Rashttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/32.jpg
Fig 2: Inskrywings volgens Ras en Jaar
Studente inskrywings volgens RasIn page navigation
Voorgraadse inskrywings volgens Geslaghttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/33.jpg
Fig 3: Voorgraadse inskrywings volgens Geslag en Jaar
Voorgraadse inskrywings volgens GeslagIn page navigation
Nagraadse inskrywings volgens Geslaghttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/34.jpg
Fig 4: Nagraadse inskrywings volgens Geslag en Jaar
Nagraadse inskrywings volgens GeslagIn page navigation
Studente inskrywings volgens Huistaalhttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/35.jpg
Fig 5: Inskrywings volgens Huistaal en Jaar
Studente inskrywings volgens HuistaalIn page navigation
Studente inskrywings volgens Geografiese Herkomshttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/36.jpg
Fig 6: Inskrywings volgens Geografiese Herkoms van Student en Jaar
Studente inskrywings volgens Geografiese HerkomsIn page navigation
Persentasieverdeling van kwalifikasies toegekenhttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/37.jpg
Fig 7: Persentasieverdeling van Kwalifikasies Toegeken volgens Tipe Kwalifikasie en Jaar
Persentasieverdeling van kwalifikasies toegekenIn page navigation
  
  
Description
  
  
  
  
Studente inskrywings volgens Onderrigmodushttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/20.jpg
Tabel 1: Inskrywings volgens Jaar en Modus van Onderrig
Studente inskrywings volgens OnderrigmodusIn page navigation
Studente inskrywings volgens Programvlakhttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/22.jpg
Tabel 2: Inskrywings volgens Programvlak en Jaar
Studente inskrywings volgens ProgramvlakIn page navigation
Studente inskrywings volgens Fakulteit en Programvlakhttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/23.jpg
Tabel 3: Inskrywings volgens Fakulteit, Programvlak en Jaar
Studente inskrywings volgens Fakulteit en ProgramvlakIn page navigation
Studente inskrywings volgens Programvlak en Geslaghttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/24.jpg
Tabel 4: Ingeskrewe studente volgens Programvlak, Geslag en Ras
Studente inskrywings volgens Programvlak en GeslagIn page navigation
Studente inskrywings volgens Geslag en Programvlakhttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/25.jpg
Tabel 5: Inskrywings volgens Geslag, Programvlak en Jaar
Studente inskrywings volgens Geslag en ProgramvlakIn page navigation
Studente inskrywings volgens Huistaalhttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/26.jpg
Tabel 6: Inskrywings volgens Huistaal en Jaar
Studente inskrywings volgens HuistaalIn page navigation
Studente inskrywings volgens Geografiese Herkomshttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/27.jpg
Tabel 7: Inskrywings volgens Geografiese Herkoms van Student en Jaar
Studente inskrywings volgens Geografiese HerkomsIn page navigation
Kwalifikasies toegeken volgens Kwalifikasietipehttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/28.jpg
Tabel 8: Kwalifikasies Toegeken volgens tipe Kwalifikasie en Jaar
Kwalifikasies toegeken volgens KwalifikasietipeIn page navigation
Permanente Personeel volgens Kategorie, Ras en Geslaghttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/29.jpg
Tabel 9: Koppetelling van Personeel met Permanente aanstellings volgens Personeelkategorie, Ras, Geslag en Jaar (Junie-statistiek)
Permanente Personeel volgens Kategorie, Ras en GeslagIn page navigation

Vir navrae of kommentaar kontak Albè van Niekerk​ op 021 808 3967 of​ albe@sun.ac.za.