Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Statistiese Profiel

Oorsig 2016


In 2016 was 30 854 studente in totaal by die Universiteit Stellenbosch (US) ingeskryf op die US se amptelike jaarlikse sensusdatum (Junie 2016). Van hierdie totaal was 63% (19 582) van die studente ingeskryf in voorgraadse programme, 33% (10 154) in nagraadse programme and 4% (1 114) as geleentheidstudente (nie-graaddoeleindes).

In 2016 was 61.3% van die ingeskrewe studente wit, 18.3% swart, 17.6% bruin en 2.8% Indiërs. In terme van huistaal, het 40.7% Afrikaans en 46.1% Engels as huistaal aangedui, met 13.2% ander tale as huistaal.

Op die amptelike jaarlikse sensusdatum van 2016 was die permanente en vas aangestelde personeelkorps 3 370, bestaande uit 1 060 akademiese personeellede (dosente) en 2 310 nie-akademiese personeellede.

Verwys na die meegaande tabelle en figure vir meer volledige inligting.

  
  
Description
  
  
  
  
Studente inskrywings vanaf 1910http://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/31.jpg
Fig 1: Koppetelling van US-studente vanaf 1910
Studente inskrywings 1910 tot 2013In page navigation
Studente inskrywings volgens Rashttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/32.jpg
Fig 2: Inskrywings volgens Ras en Jaar
Studente inskrywings volgens RasIn page navigation
Voorgraadse inskrywings volgens Geslaghttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/33.jpg
Fig 3: Voorgraadse inskrywings volgens Geslag en Jaar
Voorgraadse inskrywings volgens GeslagIn page navigation
Nagraadse inskrywings volgens Geslaghttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/34.jpg
Fig 4: Nagraadse inskrywings volgens Geslag en Jaar
Nagraadse inskrywings volgens GeslagIn page navigation
Studente inskrywings volgens Huistaalhttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/35.jpg
Fig 5: Inskrywings volgens Huistaal en Jaar
Studente inskrywings volgens HuistaalIn page navigation
Studente inskrywings volgens Geografiese Herkomshttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/36.jpg
Fig 6: Inskrywings volgens Geografiese Herkoms van Student en Jaar
Studente inskrywings volgens Geografiese HerkomsIn page navigation
Persentasieverdeling van kwalifikasies toegekenhttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/37.jpg
Fig 7: Persentasieverdeling van Kwalifikasies Toegeken volgens Tipe Kwalifikasie en Jaar
Persentasieverdeling van kwalifikasies toegekenIn page navigation
  
  
Description
  
  
  
  
Studente inskrywings volgens Onderrigmodushttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/20.jpg
Tabel 1: Inskrywings volgens Jaar en Modus van Onderrig
Studente inskrywings volgens OnderrigmodusIn page navigation
Studente inskrywings volgens Programvlakhttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/22.jpg
Tabel 2: Inskrywings volgens Programvlak en Jaar
Studente inskrywings volgens ProgramvlakIn page navigation
Studente inskrywings volgens Fakulteit en Programvlakhttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/23.jpg
Tabel 3: Inskrywings volgens Fakulteit, Programvlak en Jaar
Studente inskrywings volgens Fakulteit en ProgramvlakIn page navigation
Studente inskrywings volgens Programvlak en Geslaghttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/24.jpg
Tabel 4: Ingeskrewe studente volgens Programvlak, Geslag en Ras
Studente inskrywings volgens Programvlak en GeslagIn page navigation
Studente inskrywings volgens Geslag en Programvlakhttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/25.jpg
Tabel 5: Inskrywings volgens Geslag, Programvlak en Jaar
Studente inskrywings volgens Geslag en ProgramvlakIn page navigation
Studente inskrywings volgens Huistaalhttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/26.jpg
Tabel 6: Inskrywings volgens Huistaal en Jaar
Studente inskrywings volgens HuistaalIn page navigation
Studente inskrywings volgens Geografiese Herkomshttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/27.jpg
Tabel 7: Inskrywings volgens Geografiese Herkoms van Student en Jaar
Studente inskrywings volgens Geografiese HerkomsIn page navigation
Kwalifikasies toegeken volgens Kwalifikasietipehttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/28.jpg
Tabel 8: Kwalifikasies Toegeken volgens tipe Kwalifikasie en Jaar
Kwalifikasies toegeken volgens KwalifikasietipeIn page navigation
Permanente Personeel volgens Kategorie, Ras en Geslaghttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/29.jpg
Tabel 9: Koppetelling van Personeel met Permanente aanstellings volgens Personeelkategorie, Ras, Geslag en Jaar (Junie-statistiek)
Permanente Personeel volgens Kategorie, Ras en GeslagIn page navigation

 

​Vir verdere inligting raadpleeg die nuutste Feiteboeke en/of Inligtingskafeteria (alleenlik geregistreerde gebruikers).

Vir navrae of kommentaar: Adri Becker, tel: +27 21 808- 3967 of epos.