Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Statistiese Profiel

Oorsig 2018


In 2018 was 31 765 studente in totaal by die Universiteit Stellenbosch (US) ingeskryf op die US se amptelike jaarlikse sensusdatum (Junie 2018). Van hierdie totaal was 63.5% (20 168) van die studente ingeskryf in voorgraadse programme, 33.1% (10 506) in nagraadse programme and 3.4% (1 091) as geleentheid­studente (nie-graaddoeleindes).

In 2018 was 58.1% van die ingeskrewe studente wit, 20.1% swart Afrikaan, 18.1% bruin, 3.1% Indiërs en 0.2% Asiërs. In terme van huistaal, het 47.8% Engels, 37.8% Afrikaans, en 10.3% 'n ander amptelike Suid-Afrikaanse taal as huistaal aangedui, met 4.1% 'n internasionale taal.

Einde Junie 2018 was die permanente en vas aangestelde personeelkorps 3 454, bestaande uit 1 091 akademiese personeellede (dosente) en 2 363 nie-akademiese personeellede. 

Verwys na die meegaande tabelle en figure vir meer volledige inligting.  


  
  
Description
  
  
  
  
Studente inskrywings vanaf 1910http://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/31.jpg
Fig 1: Koppetelling van US-studente vanaf 1910
Studente inskrywings 1910 tot 2013In page navigation
Studente inskrywings volgens Rashttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/32.jpg
Fig 2: Inskrywings volgens Ras en Jaar
Studente inskrywings volgens RasIn page navigation
Voorgraadse inskrywings volgens Geslaghttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/33.jpg
Fig 3: Voorgraadse inskrywings volgens Geslag en Jaar
Voorgraadse inskrywings volgens GeslagIn page navigation
Nagraadse inskrywings volgens Geslaghttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/34.jpg
Fig 4: Nagraadse inskrywings volgens Geslag en Jaar
Nagraadse inskrywings volgens GeslagIn page navigation
Studente inskrywings volgens Huistaalhttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/35.jpg
Fig 5: Inskrywings volgens Huistaal en Jaar
Studente inskrywings volgens HuistaalIn page navigation
Studente inskrywings volgens Geografiese Herkomshttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/36.jpg
Fig 6: Inskrywings volgens Geografiese Herkoms van Student en Jaar
Studente inskrywings volgens Geografiese HerkomsIn page navigation
Persentasieverdeling van kwalifikasies toegekenhttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/37.jpg
Fig 7: Persentasieverdeling van Kwalifikasies Toegeken volgens Tipe Kwalifikasie en Jaar
Persentasieverdeling van kwalifikasies toegekenIn page navigation
  
  
Description
  
  
  
  
Studente inskrywings volgens Onderrigmodushttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/20.jpg
Tabel 1: Inskrywings volgens Jaar en Modus van Onderrig
Studente inskrywings volgens OnderrigmodusIn page navigation
Studente inskrywings volgens Programvlakhttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/22.jpg
Tabel 2: Inskrywings volgens Programvlak en Jaar
Studente inskrywings volgens ProgramvlakIn page navigation
Studente inskrywings volgens Fakulteit en Programvlakhttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/23.jpg
Tabel 3: Inskrywings volgens Fakulteit, Programvlak en Jaar
Studente inskrywings volgens Fakulteit en ProgramvlakIn page navigation
Studente inskrywings volgens Programvlak en Geslaghttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/24.jpg
Tabel 4: Ingeskrewe studente volgens Programvlak, Geslag en Ras
Studente inskrywings volgens Programvlak en GeslagIn page navigation
Studente inskrywings volgens Geslag en Programvlakhttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/25.jpg
Tabel 5: Inskrywings volgens Geslag, Programvlak en Jaar
Studente inskrywings volgens Geslag en ProgramvlakIn page navigation
Studente inskrywings volgens Huistaalhttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/26.jpg
Tabel 6: Inskrywings volgens Huistaal en Jaar
Studente inskrywings volgens HuistaalIn page navigation
Studente inskrywings volgens Geografiese Herkomshttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/27.jpg
Tabel 7: Inskrywings volgens Geografiese Herkoms van Student en Jaar
Studente inskrywings volgens Geografiese HerkomsIn page navigation
Kwalifikasies toegeken volgens Kwalifikasietipehttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/28.jpg
Tabel 8: Kwalifikasies Toegeken volgens tipe Kwalifikasie en Jaar
Kwalifikasies toegeken volgens KwalifikasietipeIn page navigation
Permanente Personeel volgens Kategorie, Ras en Geslaghttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Colour_blocks/29.jpg
Tabel 9: Koppetelling van Personeel met Permanente aanstellings volgens Personeelkategorie, Ras, Geslag en Jaar (Junie-statistiek)
Permanente Personeel volgens Kategorie, Ras en GeslagIn page navigation

 

Vir navrae of kommentaar kontak Allison Mlitwa op 021 808 9031 of amlitwa@sun.ac.za