Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Filmvertoning: Twelve Disciples of Nelson Mandela
Begin: 11/05/2023, 17:30
Einde: 11/05/2023, 19:30
Kontak:Ricky Brecht - 021 808 3660
Plek: University Museum

As deel van die internasionale museummaandvieringe nooi die Stellenbosch Universiteitsmuseum jou uit na die vertoning van die dokumentêr,Twelve Disciples of Nelson Mandela: A Son's Tribute to Unsung Heroes.

DATUM: 11 May 2023

TYD: 17:30 SAST, 08:30 PDT

PLEK: Universiteitsmuseum, Ryneveldstraat 52, Stellenbosch

Twelve Disciples of Nelson Mandela:A Son's Tribute to Unsung Heroes (2005) is ʼn dokumentêre film oor die eerste golf Suid-Afrikaanse bannelinge. Hieronder was wyle B Pule Leinaeng ('Lee'), die stiefpa van Thomas Allen Harris, wat in 1960, saam met sy elf kamerade, sy huis in Bloemfontein verlaat het om ag te slaan op Nelson Mandela se oproep om wat die wêreldwye anti-apartheidsbeweging sou raak, te vorm. Hulle het die wêreld ingelig oor die brutaliteit van die apartheidstelsel en steun gewerf vir die jong African National Congress en sy leier, Nelson Mandela. Gegrond op die herinneringe van die oorlewende 'dissipels' en hulle families, en deur die volledige aanwending van die talente van die jong Suid-Afrikaanse akteurs wat hulle aangrypende ervarings uitbeeld, vertel Twelve Disciples of Nelson Mandela die intieme verhaal van gesin en tuiste teen die agtergrond van ʼn wêreldwye vryheidsbeweging.

Die vertoning sal gevolg word deur ʼn gesprek met die regisseur, Thomas Allen Harris, filmmaker en professor aan Yale Universiteit.

Besoekersparkering is by die Museum beskikbaar.

Toegang is gratis. Om die geleentheid in persoon by te woon en vir spysenieringsdoeleindes, RSVP aan mnr Ricky Brecht by rickyb@sun.ac.za of 021 808 3660.

Klik asseblief die onderstaande skakel vir aanlyn bywoning.:

Film ScreeningIMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenboch, njengenxalenye yemibhiyozo yeeMyuziyam zaMazwe ngaMazwe, iyakumema ekubukelweni komboniso bhanyabhanya oyidotyumentari esihloko sithi, AbaDisilile Twelve Disciples of Nelson Mandela: A Son's Tribute to Unsung Heroes.

UMHLA: 11 kwekaCanzibe 2023

IXESHA: 17:30 SAST, 08:30 PDT

INDAWO: kwiMyuziyam yeYunivesithi, 52 Ryneveld Street, eStellenbosch

UTwelve Disciples of Nelson Mandela: A Son's Tribute to Unsung Heroes (2005) ngumboniso bhanyabhanya oyidotyumentari emalunga nomsinga wokuqala wababhaci bokuqala baseMzantsi Afrika. Abo babequka utata kaThomas Allen Harris ongasekhoyo, uB Pule Leinaeg ('uLee') owathi, ekunye namaqabane akhe alishumi elinanye, bashiya ikhaya labo eliseBloemfontein ngowe1960 ukusabela ukhwelo lukaNelson Mandela lokudala oko kwakuya kuba ngumbutho ochasene nenkqubo yengcinezelo. Baye baxelela ihlabathi ngenkohlakalo yenkqubo yengcinezelo baze baphakamisa inkxaso yombutho omtsha iAfrican National Congress nenkokheli yawo, uNelson Mandela. Ngokusekelwe kwiinkumbulo 'zabafundi' abaphilayo neentsapho zabo, nokusebenzisa ngokugcweleyo iitalente zabadlali beqonga abatsha baseMzantsi Afrika ababonakalisa amava abo amasikizi, UTwelve Disciples of Nelson Mandela ubalisa ibali losapho nekhaya ngokuchasene nokuwa kombutho wehlabathi jikelele wenkululeko.

Oko kubukelwa kuya kulandelwa yincoko nomlawuli, uThomas Allen Harris umenzifilimu nonjingalwazi kwiYunivesithi yaseYale.

Indawo yokupaka izithuthizeendwendwe iyafumaneka eMyuziyam.

Amangeno asimahla. Ukuzimasa lo msitho ngobuqu bakho nangemibandela yezokutya, phendula kuMnu Ricky Brecht kurickyb@sun.ac.za okanye ku021 808 3660.

Ukuze uzimase ngeintanethi, nceda ucofe kule linki ilandelayo:

Film Screening​​