Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
No picture
Departement Ondernemingsbestuur seminaar
Begin: 19/05/2023, 13:00
Einde: 19/05/2023, 14:00
Kontak:Nadia Mans-Kemp -
Plek: Schumann 230

Seminaar aanbieding by Departement Ondernemingsbestuur deur Prof Kanshukan Rajaratnam getiteld Breaking Silos: Collaborating for success in data-driven Economics and Management Sciences.

Datum: 19 Mei 2023, 13:00-14:00

Lokaal: 230 Schumann gebou

MS teams skakel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2VmNTBjNjMtNjY1Ni00OWUyLWE1M2ItZjE0YWM5M2Y3ZjAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a6fa3b03-0a3c-4258-8433-a120dffcd348%22%2c%22Oid%22%3a%2296119957-604f-4f28-a438-891edf8794e0%22%7d

Kontak persoon: Nadia Mans-Kemp (nadiamans@sun.ac.za)