Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Dr Samantha Adams by Sentrum vir Onderrig en Leer Auxin-sessie
Begin: 17/09/2019, 12:45
Einde: 17/09/2019, 13:45
Kontak:Gerda Dullaart - 021 808 9761
Plek: Den Bosch

Die Sentrum vir Onderrig en Leer nooi akademici uit na die Auxin sessie gedurende etensuur.

Dr Samantha Adams, senior dosent in die Department Bedryfsielkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, deel navorsing oor “Pret en Gamification in Universiteitsonderrig”. Dr Adams sal vanuit haar navorsing oor gamification aanbevelings maak oor die gebruik van gamification tegnieke om student se betrokkenheid by hulle eie leerproses te verhoog.

Tyd: 17 September 2019 12:45 – 13:45

Plek: Den Bosch, Victoriastraat 41 (oorkant Huis Skuilhoek en reg agter die Konserwatorium) op Stellenbosch kampus.

Vir meer inligting en om te RSVP kontak (021 808 9761) of gdullaart@sun.ac.za.​