Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

 

http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=1132http://www0.sun.ac.za/scicom, http://www0.sun.ac.za/scicomSA Research Chair in Science Communication (SciCOM) Department
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=1015http://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Maps/Stellenbosch_Afr/Main%20kampus%20kaart.pdf, /english/PublishingImages/Maps/Stellenbosch_Afr/Main%20kampus%20kaart.pdfSAPTUBuildingsMerriman lane 70
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=812http://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Maps/Stellenbosch_Afr/Main%20kampus%20kaart.pdf, SSVOSSVOBuildingsVictoria street 47
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=645http://www.africansunmedia.co.za/, SUN MeDIASUN MeDIAServices
http://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Lists/navigationalcarousel/DispForm.aspx?ID=5http://suncep.sun.ac.za/, SUNCEPSUNSEPCentre
http://www.sun.ac.za/english/faculty/milscience/Lists/navigationalcarousel/DispForm.aspx?ID=4http://www.sun.ac.za/english/faculty/milscience/schools, Science & TechnologyScience & TechnologyDepartment
http://www.sun.ac.za/english/faculty/milscience/Lists/navigationalcarousel/DispForm.aspx?ID=5http://www.sun.ac.za/english/faculty/milscience/schools, Security and Africa StudiesSecurity and Africa StudiesDepartment
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=493http://www.sun.ac.za/afrikaans/research-innovation/caf/Pages/default.aspx, SAFSentrale Analitiese Fasiliteite (SAF)Department
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=1145https://stbsp01.stb.sun.ac.za/instplan/ABG/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx, Sentrum vir Akademiese Beplanning en GehalteversekeringSentrum vir Akademiese Beplanning en GehalteversekeringAdmin
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=1123http://www.cebhc.co.za/, Sentrum vir Bewysgebaseerde GesondheidsorgSentrum vir Bewysgebaseerde GesondheidsorgDepartmentCentre for Evidence-based Health Care, Department of Interdisciplinary Health, Faculty of Medicine and Health Sciences, Stellenbosch University
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=496http://www.cebita.org/, Sentrum vir Bybelinterpretasie en Vertaling in AfrikaSentrum vir Bybelinterpretasie en Vertaling in AfrikaDepartment
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=497http://www0.sun.ac.za/ccs/, Sentrum vir Chinese StudiesSentrum vir Chinese StudiesDepartment
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=499http://academic.sun.ac.za/cga/, http://academic.sun.ac.za/cga/Sentrum vir Geografiese AnaliseDepartment
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=510http://www.crses.sun.ac.za/, http://www.crses.sun.ac.za/Sentrum vir Hernubare en Volhoubare EnergiestudiesServices
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=500http://www0.sun.ac.za/chae, http://www0.sun.ac.za/chaeSentrum vir Hoër en Volwassene OnderwysDepartment
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=503http://academic.sun.ac.za/cib/, http://academic.sun.ac.za/cib/Sentrum vir Indringerbiologie (SIB)Services
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=1144https://stbsp01.stb.sun.ac.za/instplan/INI/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx, Sentrum vir Institusionele InligtingSentrum vir Institusionele InligtingAdmin
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=1143https://stbsp01.stb.sun.ac.za/instplan/INN/, Sentrum vir Institusionele Navorsing Sentrum vir Institusionele Navorsing Admin
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=504http://www.informatics.sun.ac.za/index.php?taal=afrikaans, http://www.informatics.sun.ac.za/index.php?taal=afrikaansSentrum vir Kennisdinamika en BesluitnemingServices
http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/Lists/navigationalcarousel/DispForm.aspx?ID=11http://www.governance.usb.ac.za/, Sentrum vir Korporatiewe Bestuur in AfrikaSentrum vir Korporatiewe Bestuur in AfrikaDepartment
http://www.sun.ac.za/english/telematic_services/Lists/Home Page Carousel/DispForm.aspx?ID=4http://www.sun.ac.za/slt, Nuus ArtikelsSentrum vir LeertegnologieëCentre
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=506http://academic.sun.ac.za/unesco/, http://academic.sun.ac.za/unesco/Sentrum vir Makromolekules en Materiale (UNESCO)Services
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=501http://www0.sun.ac.za/humanperformance/, http://www0.sun.ac.za/humanperformance/Sentrum vir Menslike PrestasiewetenskappeDepartment
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=516http://www.sun.ac.za/sol, http://www.sun.ac.za/solSentrum vir Onderrig en LeerServices
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=1019http://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Maps/Stellenbosch_Afr/Main%20kampus%20kaart.pdf, Sentrum vir Onderrig en Leer Sentrum vir Onderrig en Leer BuildingsVictoria street 41
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=1134http://www.sun.ac.za/afrikaans/research-innovation/csc/, Sentrum vir Statistiese KonsultasieSentrum vir Statistiese Konsultasie
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=1146https://stbsp01.stb.sun.ac.za/instplan/SIS/, Sentrum vir Studente-InligtingstelselondersteuningSentrum vir Studente-InligtingstelselondersteuningAdmin
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=513http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/student-affairs/csc, http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/student-affairs/cscSentrum vir StudentegemeenskappeServices
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=492http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/student-affairs/cscd/, SSVOSentrum vir Studentevoorligting & -ontwikkeling​​​​​​​ (SSVO)Admin
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=505http://academic.sun.ac.za/su_clast/afrikaans/index.html, http://academic.sun.ac.za/su_clast/afrikaans/index.htmlSentrum vir Taal- en Spraaktegnologie (SU-STaST)Services
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=508http://www.maties.com/contact/centre-for-prospective-students.html/, Sentrum vir Voornemende StudenteSentrum vir Voornemende Studente AdminVictoria street 45
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=515http://www0.sun.ac.za/cscm/, http://www0.sun.ac.za/cscm/Sentrum vir VoorsieningskettingbestuurServices
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=1153http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/food-science/CentreforFoodSafety/Pages/default.aspx, Sentrum vir voedselveiligheidSentrum vir voedselveiligheidDepartment
http://www.sun.ac.za/english/faculty/arts/Lists/Departmental Carousel/DispForm.aspx?ID=16http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/arts/psychology, SielkundeSielkundeDepartment
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=1022http://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Maps/Stellenbosch_Afr/Main%20kampus%20kaart.pdf, /english/PublishingImages/Maps/Stellenbosch_Afr/Main%20kampus%20kaart.pdfSilver TreesBuildingsHammanshand way
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=1023http://www0.sun.ac.za/simonsberg/, SimonsbergSimonsbergBuildingsMerriman lane
http://www.sun.ac.za/english/faculty/theology/Lists/navigationalcarousel/DispForm.aspx?ID=2http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/theology/Pages/Systematic-Theology---Ecclesiology.aspx, Sistematiese Teologie & EkklesiologieSistematiese Teologie & EkklesiologieDepartment
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=1024http://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Maps/Stellenbosch_Afr/Ingenieurs%20kaart.pdf, Sivele IngenieursweseSivele Ing.BuildingsBanghoekweg
http://www.sun.ac.za/english/faculty/eng/Lists/navigationalcarousel/DispForm.aspx?ID=6http://www.civeng.sun.ac.za, Siviel IngenieursweseSiviel IngenieursweseDepartment
http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/Lists/navigationalcarousel/DispForm.aspx?ID=7http://www.schoolofpublicleadership.co.za/, Skool vir Publieke LeierskapSkool vir Publieke LeierskapDepartment
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=1156http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/economy/spl/Pages/default.aspx, http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/economy/spl/Pages/default.aspxSkool vir Publieke Leierskap​Department
http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/Lists/navigationalcarousel/DispForm.aspx?ID=1http://academic.sun.ac.za/accounting/, Skool vir RekeningkundeSkool vir RekeningkundeDepartment
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=674http://www0.sun.ac.za/taalsentrum/, SkryflaboratoriumSkryflaboratoriumDepartment
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=633http://sterg.sun.ac.za, STERGSon termiese energie navorsing (STERG)Department
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=523http://www.sun.ac.za/afrikaans/ci, http://www.sun.ac.za/afrikaans/ciSosiale ImpakAdmin
http://www.sun.ac.za/english/faculty/arts/Lists/Departmental Carousel/DispForm.aspx?ID=18http://blogs.sun.ac.za/sociology/, Sosiologie & Sosiale AntropologieSosiologie & Sosiale AntropologieDepartment
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=634http://www.sacema.com/, http://www.sacema.com/South African Centre for Epidemiological Modelling and Analysis (SACEMA)Department
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=1029http://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Maps/Stellenbosch_Afr/Main%20kampus%20kaart.pdf, /english/PublishingImages/Maps/Stellenbosch_Afr/Main%20kampus%20kaart.pdfSportburo (Jannie Marais Huis)BuildingsNoordwal East, Coetzenburg
http://www.sun.ac.za/english/Lists/functionalareas/DispForm.aspx?ID=1030http://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Maps/Stellenbosch_Afr/Opvoedkunde%20kaart.pdf, /english/PublishingImages/Maps/Stellenbosch_Afr/Opvoedkunde%20kaart.pdfSportwetenskapBuildingsDie Laan, Coetzenburg
http://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Lists/navigationalcarousel/DispForm.aspx?ID=4http://academic.sun.ac.za/education/faculty/sport/index.html, SportwetenskapSportwetenskapDepartment

Back to top