Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Visuele Herstelprojekte voltooi in die Universiteit Stellenbosch Biblioteek

Die Biblioteek- en Inligtingsdiens het 'n visuele herstelreis binne die konteks van die breër US- visuele herstelprojek, maar ook binne die konteks van sy mandaat om kennis te bewaar en toegang tot inligting te bied. Twee belangrike projekte het saamgeval met die Universiteit se visuele herstelprojek-inisiatiewe ná 2015, naamlik die naamsverandering van die JS Gericke Biblioteek na Universiteit Stellenbosch Biblioteek en die Visuele Kunste-studenteprojek wat hieronder beskryf word.

1. Boek-muurskildery in die Leersentrum

Hierdie boek-muurskildery maak deel uit van die visuele herstel van die landskap van die Universiteit van Stellenbosch om ruimtes te bied wat die menigte van stories en identiteite in ons gedeelde geskiedenis erken en verteenwoordig.  Dit is in die binnehof van die Wimbledon-groepering geïnstalleer en 'n kleiner weergawe is gedurende Junie 2023 in die Leersentrum van die Universiteit van Stellenbosch Biblioteek geïnstalleer. Meer as 100 boektitelvoorleggings is ingedien, en voorstelle is deur 'n komitee hersien en daaroor gestem.

2. Spesiale Versamelings

Die Biblioteek het in 2022 'n ewekniebeoordeling ondergaan, en as deel van die verslag van die eksterne panelliste, is 'n aanbeveling rakende die estetika rondom Spesiale Versamelings gemaak. Daar is gesê dat daar potensiaal is in die Spesiale Versamelings-gebied om te ondersoek hoe om die ruimte meer verwelkomend en inklusief te maak, insluitend die aanwending van visuele herstelwerk.

Ons is bly om aan te kondig dat die projek in Spesiale Versamelings nou voltooi is en dat u baie welkom is om die kamer te besigtig. Ons is besig om oor idees te dink vir die naam van die kamer wat binnekort aangekondig sal word. Die kamer sal ook beskikbaar wees vir besprekings deur studente en personeel in die toekoms. 'n Aankondiging sal in hierdie verband gemaak word.

'n Herinnering aan die agtergrond van die projek: Die versameling bestaan uit werke oor die volgende tema: Visualisering van die Africana-Afdeling van Spesiale Versamelings in die Universiteit Stellenbosch Biblioteek. Die werke is die resultaat van 'n tweedejaarprojek van studente in Visuele Kommunikasieontwerp in 2018 waarin hulle moes interreageer met die Africana-versameling. Daar was van studente verwag om 'n persoon of gebeurtenis in Suid-Afrika se geskiedenis na te vors of te ondersoek wat nie in die hoofkanonne van Suid-Afrika se geskiedenis val nie of mense/gebeure wat uitgewis of wanvoorgestel is nie. Nadat hulle die persoon of gebeurtenis ondersoek het, moes hulle 'n verbeeldingryke plakkaat of illustrasie van die gebeurtenis of persoon ontwerp wat beide beeld en teks insluit. Die uitkoms van die projek was 'n volledig ontwerpte, vervaardigde en met die hand getrekte skermgedrukte plakkaat wat as 'n insiggewende plakkaat/ontwerp van 'n historiese figuur of gebeurtenis kon funksioneer. http://digital.lib.sun.ac.za/handle/10019.2/15462