Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Werkswinkel vir doktorale studieleiers van alle disciplines

Is jy nuuskierig oor hoe om interdissiplinêre navorsing te doen, of wonder wat dit beteken om 'interdissiplinêr' te wees in jou navorsingsleiding? Wil jy jouself voorberei om die volhoubare ontwikkelingsdoelwitte van Agenda 2030 te bereik? Wil jy jou doktorale studieleiernetwerk buite dissiplinêre grense uitbrei? In daardie geval is jy hartlik welkom by hierdie werkswinkel! Die werkswinkel word gefasiliteer deur beide senior en junior skoliere van Swede en Suid-Afrika (sien hieronder), wat jou deur die volgende sal lei:

  • Sleutelkenmerke van interdissiplinêre navorsing
  • Bevoegdhede wat nodig is om interdissiplinêre doktorale studieleiding uit te voer
  • Oefen interdissiplinêre samewerking binne die werkswinkel
  • Portuurondersteuning

 

Werkswinkel uiteensetting

Datum: 10 Oktober 2023

Tyd: 08h30-12h30

Plek: Kamer 3008, Onderwys (GG Cillie) Gebou, Hoofkampus (h/v Ryneveld- en Crozierstrate)

Koste: GRATIS

Indien jy enige vrae oor die projek en/of werkswinkel het, kontak asseblief vir prof. Liezel Frick: blf@sun.ac.za

RSVP asb by Me Natasha Swartz by nswartz@sun.ac.za teen 6 Oktober 2023.


Agtergrond van die werkswinkel

Die volhoubare ontwikkelingsdoelwitte (SDG's) van Agenda 2030 het interdissiplinariteit gevestig as die sleutel tot die oplossing van sogenaamde 'goddelose probleme' en as 'n kwaliteitmaatstaf in die EU-raamwerk van innoverende doktorale onderwys (EU 2011, p. 6)[1]. Navorsing het getoon dat kwaliteit ESD vereis dat studente 'n reeks sleutelbevoegdhede ontwikkel soos stelseldenke, strategiese agentskap, samewerkende vaardighede, kritiese en kreatiewe probleemoplossing, selfbewustheid en diepgaande begrip van verskillende normatiewe waardes (UNESCO 2017)[2 ]. Hoe hierdie bevoegdhede in kurrikulums geïntegreer en in die onderwyspraktyk aangemoedig kan word, is egter nog onduidelik in interdissiplinêre doktorale onderwys.

Hierdie werkswinkel is deel van 'n navorsingsprojek wat deur die Suid-Afrika Swede Universiteitsforum (SASUF) befonds word en word uitgevoer in samewerking tussen die Universiteit Stellenbosch en Walter Sisulu Universiteit in Suid-Afrika, en Lund Universiteit en Malmö Universiteit in Swede. Die projek het ten doel om 'n konteks-sensitiewe raamwerk vir die ontwikkeling van interdissiplinêre doktorale navorsing te skets, en om hierdie rede kan jy kies om deel te neem aan ons navorsingsprojek deur jou betrokkenheid by die werkswinkel (sien afsonderlike inligting oor toestemming). Jou keuse sal nie die werkswinkelaktiwiteite beïnvloed nie. 

 

TIMEPROGRAMMEACTIVITY
08h30-08h45Registration 
08h45-09h00Welcome & meet the team 
09h00-10h00

Approaching interdisciplinary research:

What is 'interdisciplinary research'?

Awareness of skills needed to conduct interdisciplinary research supervision

Finding your potential and/or actual interdisciplinary connections

Facilitated by Dr Karin Steen & Prof Liezel Frick

 

10h00-10h25Coffee/tea and snacksComfort break
10h25-11h40

Practicing interdisciplinary collaboration:

Use your interdisciplinary skills to create and supervise joint research projects

Identify challenges and define what kind of support is needed

Facilitated by Prof. Eva Brodin & Dr Yolisa Madolo

 

11h40-11h50BreathingComfort break
11h50-12h20

Enabling peer support:

Networking

Writing groups

Support available for interdisciplinary research supervision

Facilitated by Prof. Martin Stigmar & Mr Sinoyolo Nokutywa

 

12h20-12h30Wrap-up 

 

South African team members

Prof. Liezel Frick (Project leader), PhD in Education, Vice-dean of research and postgraduate studies, Faculty of Education, Stellenbosch University. 

Expertise: Doctoral education; Higher education studies; Intercultural supervision; Creativity; Early career researcher development.

Contact: blf@sun.ac.za

Dr Yolisa Madolo, PhD in African Languages, Senior Lecturer and Acting Head of Department of Arts, Walter Sisulu University.

Expertise: Languages, translation, literary criticism.

Contact: ymadolo@wsu.ac.za

Mr Sinoyolo Nokutywa, MA in African LanguagesJunior Lecturer at the Department of Arts and Culture, Walter Sisulu University.

Expertise: Languages, translation, literary criticism.

Contact: snokutywa@wsu.ac.za

 

Swedish team members

Dr Karin Steen (Project leader), PhD in Sustainability Science, Senior lecturer at Lund University Center for Sustainability Studies (LUCSUS) and the Division for Higher Education Development (AHU), Lund University.

Expertise: Educational development, Education for Sustainable Development, Gender, Social Change, Sustainability, 'Key competencies' for ESD.

Contact: Karin.Steen@lucsus.lu.se

Prof. Eva Brodin, PhD in Education, Senior lecturer at the Division for Higher Education Development (AHU), Lund University, and affiliated Extraordinary Professor at the Centre for Higher and Adult Education (CHAE), Stellenbosch University.

Expertise: Doctoral education, Research supervision, Learning, Academic identity development, Critical and creative thinking, Interdisciplinary research.

Contact: Eva.Brodin@ahu.lu.se

Prof. Martin Stigmar, PhD in Education, Professor of higher education pedagogy at the Centre for Teaching and Learning (CAKL), Malmö University.

Expertise: Supervisor and doctoral student relationship, Interprofessional tutor courses, Student dropout.

Contact: Martin.Stigmar@mau.se