Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Veranderinge aan die US se Finansiële Beleid

​Di​e Afdeling Finansies versoek personeel om asseblief kennis te neem van 'n paar belangrike veranderinge aan die finansiële beleid. Klik hier vir 'n memorandum oor die veranderinge.