Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Bedanking van Hoofdirekteur: Menslike Hulpbronne

​Mnr Victor Mothobi, Hoofdirekteur: Menslike Hulpbronne, het bedank. Vanaf 9 Junie 2022 sal mnr Ebrahiem Abrahams, Direkteur: Arbeidsbetrekkinge, as Hoofdirekteur Menslike Hulpbronne waarneem. Die proses om die vakature te vul sal binnekort 'n aanvang neem.​