Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Paneelbespreking: Godsdiensvryheid, vryheid van identiteit en uitdrukking, en menseregte

US personeel en studente word uitgenooi om by die Eenheid vir Gelykwaardigheid aan te sluit vir 'n aanlyn paneelbespreking getiteld: Godsdiensvryheid, vryheid van identiteit en uitdrukking, en menseregte.

Die Gevallebeampte in die Eenheid vir Gelykwaardigheid, Larona Matee, tree in gesprek met Prof Deon Forster (Departementele Voorsitter: Sistematiese Teologie en Ekklesiologie, Universiteit Stellenbosch), Anil Padavatan (Programbestuurder, Gender Dynamix), en Dr Annemarie Strohwald (Dosent, Fakulteit Regsgeleerheid, Universiteit Stellenbosch). 

Paneellede sal verskeie kwessies bespreek, insluitend waar godsdiensvryheid eindig en menseregte begin; die wet en vryheid van uitdrukking en identiteit, hoe om godsdiensvryheid en menseregte in 'n diverse samelewing te balanseer; en geregverdigde godsdiensvryheid in 'n universiteitsverband.

Tyd: 12:30 – 14:00
Datum: 28 April 2022
Aanlyn: Microsoft-Teams
Registreer by: https://bit.ly/36BSfNa