Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
COVID-19-opwipinentingsentrums

Ten einde te verseker dat studente en personeel maklike toegang tot COVID-19-inentings het, het die Universiteit Stellenbosch (US) drie opwipinentingsentrums op die Universiteit se hoofkampus bekendgestel. Die opwipsentrums tree op 8 November 2021 in werking.

Die sentrums sal tot einde November op die volgende dae oop wees:

  • Maandae (8, 15, 22 en 29 November): Schumann-gebou, tweede verdieping (Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)
  • Dinsdae (9, 16, 23 en 30 November): Algemene Ingenieurswesegebou, eerste verdieping  
  • Woensdae (10 en 17 November en Donderdag, 25 November): voorportaal van die Adam Small-teaterkompleks

Die opwipinentingsentrums sal op hierdie dae van 09:30 tot 14:00 oop wees.

Let asb daarop dat jy op die EDVS-stelsel moet registreer. Studente en personeel moet ook onthou om hul ID, studente- of personeelkaart en, indien van toepassing, hul siekefondskaart saam te bring.

Elkeen reageer anders op die COVID-19-inenting. Daarom word studente aangeraai om eerder na afloop van 'n eksamen as vóór 'n eksamen 'n opwipinentingsentrum te besoek, ingeval hulle enige newe-effekte sou ervaar.