Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Lewensvatbare Voorsiening van Gebou en Loodgieter Onderhoud Dienste vir die US-hoofkampus

​Tydens die onderhandeling tussen die Vakbonde en die Universiteit Stellenbosch gedurende 2016 insake inkontraktering en uitkontraktering, het die partye ooreengekom op 'n proses van Lewensvatbare Voorsiening. Lewensvatbare Voorsiening word gedefinieer as die sisteem en proses waardeur die Universiteit op ʼn deursigtige manier, inaggenome die insette van belangegroepe, besluit op die mees geskikte metode vir die verskaffing van essensiële dienste aan die Universiteit. Die Universiteit Stellenbosch is verbind tot ʼn proses van Lewensvatbare Voorsiening wanneer 'n essensiële dienskontrak hernu moet word of wanneer 'n behoefte vir 'n nuwe diens ontstaan .

Stellenbosch Universiteit begin hiermee die proses om die mees lewensvatbare voorsiening vir die voorsiening van Gebou en Loodgieter Onderhoud Dienste op die kampus te Stellenbosch te verkry. As deel van die Lewensvatbare Voorsieningsproses word insette verlang van belangegroepe of enige partye wat moontlik geraak kan word deur die voorsiening. Persone wat wil insette lewer, word versoek om geskrewe voorleggings aan Hendri Knoetze, Senior Aankoper, via e-pos by hknoetze@sun.ac.za te stuur of om voorleggings te lewer by afdeling Aankope en Voorsieningsdienste (Merrimanlaan) in te dien, teen 27 Oktober 2017. Mense wat persoonlik insette wil lewer moet asseblief so aandui en kontakbesonderhede verskaf. Hierdie voorleggings sal deel vorm van die evaluering van die Lewensvatbare Voorsieningsopsies.

Ten einde lewensvatbare opsies te vergelyk sal 'n tender uitgereik word aan Onderhoud Dienste Verskaffers. Die diens wat benodig word, is vir gebou en loodgieter onderhoud aan die akademiese en koshuisfasiliteite op die kampus. Hierdie fasiliteite bestaan uit:

• Kantore, Woonstelle en Klaskamers

• Meganiese Ruimtes

• Sentrale rekenaar en stoorruimtes

• Voedselfasiliteite

• Sitkamers, Ontspannings en Vergaderruimtes

• Slaap-/Studieareas

• Toilette / Badkamers


Die volgende beplande instandhoudingsaktiwiteite sal met verskillende frekwensies binne bogenoemde ruimtes benodig word:

 • Toilette, wasbakke, krane, dreine, waterverhitters en pype
 • Deure en deurrame
 • Vensters en vensterrame
 • Mure en pleisterwerk
 • Plafonne en dak bedekkings
 • Interne en eksterne boumateriale
 • Brandtrappe en trappe

Dienste sluit die bestuur van werksversoeke en personeel, begrotingsvoorstelle –en spandering, asook die rapportering van onderhoud statistieke in.

Die voorstelle sal op die volgende kriteria beoordeel word:

 • Volhoubaarheid van voorstel
 • Bewese menswaardigheid protokolle en bestuurspraktyke toegepas in die bestuur van menslike hulpbronne.
 • BBSEB gradering
 • Verwysings van minstens 5 huidige kliënte
 • Waarde Toevoeging:
 1. Metodologie in terme van:
 • Bestuurskontroles
 • Kommunikasiestelsels
 • Bestuur van veiligheidsaspekte (OHSA)
 • Gehaltebeheerstelsels
 • Op watter manier word sensitiewe areas bestuur
 • Hoe word kliëntetevredenheid bereik en gewaarborg
 1. Beskerming van bates
 • Voorkomende aksies
 • Rapportering van onderhoudsprobleme