Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Suid-Afrikaanse Wiskundige Wetenskaplike Navorsingslandskap in 2024 deur Prof Loyiso Nongxa (WITS)
Outeur: Rene Kotze
Gepubliseer: 07/06/2023

Maandag 12 Junie 2023, 16h00, Neelsie-Cinema

In hierdie aanbieding spekuleer ons oor hoe die navorsingslandskap in Suid-Afrika oor 20 jaar kan lyk. Ons ondersoek dit deur die lens van die profiel van vroeëloopbaan wiskundige wetenskaplikes, hul navorsingsbelange, sowel as areas van navorsingskonsentrasie in die huidige landskap.

BIOGRAFIE
Prof Loyiso G. Nongxa het in 2018 afgetree as Ad Hominem Professor in Wiskunde aan die Universiteit van die Witwatersrand (WITS), na 18 jaar aan die universiteit.
Vanaf 2000 tot 2013 het hy op die Senior Uitvoerende Span van WITS gedien: vanaf 2000 tot 2002 as Adjunk-Visekanselier vir Navorsing en vanaf 2003 tot 2013 as Visekanselier en Hoof. Hy is tans Professor Emeritus aan WITS, Ereprofessor aan die Universiteit van Pretoria en Buitengewone Professor aan die Universiteit van die Wes-Kaap (UWC).
Hy het Oxford Universiteit besoek op 'n Rhodes-beurs en in 1982 sy doktorsgraad in Wiskunde verwerf. Voor dit was hy 'n student aan die Universiteit van Fort Hare, waar hy sy BSc (Honneurs)-grade in Wiskunde en Wiskundige Statistiek en 'n MSc in Wiskunde voltooi het. Hy het onderrig gegee aan die Nasionale Universiteit van Lesotho, die voormalige Universiteit van Natal in Durban, UWC en WITS. Voor sy oorgang na universiteitsbestuur was sy navorsingsbelange in Groepsteorie en oor die afgelope paar jaar het sy akademiese belangstellings gelê in die Wiskundige Grondslae van Data Wetenskap en Masjienleer.
Prof Nongxa is in 2018 verkies as een van die twee Vise-Presidente van die Internasionale Wiskunde-unie (IMU). Van 2019 tot 2022 het hy gedien as die skakel tussen die IMU en UNESCO en die Internasionale Wetenskapraad.
Hy was voorsitter van die Raad van die Nasionale Navorsingsstigting van 2014 tot 2018. Hy is deur die Minister van Hoër Onderwys en Opleiding aangestel as Administrateur van die Universiteit van Fort Hare vir April 2019 tot April 2020. Vir die afgelope paar jaar was hy 'n voorstander van 'n Nasionale Meestersgraadakademie vir Wiskundige en Statistiese Wetenskappe, wat fokus op die ontwikkeling van die volgende generasie wiskundiges en statistici in Suid-Afrika.